<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Kazenski oddelek

VSL sklep I Kp 69/2005
ECLI:SI:VSLJ:2005:I.KP.69.2005

Evidenčna številka:VSL22712
Datum odločbe:23.11.2005
Področje:kazensko materialno pravo
Institut:zloraba - posredovanje

Jedro

Trditev, da je bil 186. člen KZ črtan je sicer točna, vendar pa je

potrebno pritrditi okrožni državni tožilki, da ni šlo za popolno

dekriminacijo. V noveliranem 185. členu KZ, ki ima sedaj naslov

"Zloraba prostitucije" je prišlo do delne združitve kaznivega dejanja

po 185. in 186. členu. Namen zakonodajalca, kot pravilno izpostavlja

državna tožilka, ni bil v tem, da se dekriminirajo vsa kazniva

dejanja po členu 186/I KZ storjena pred 5.5.2004, pač pa, da se

zakonodaja uskladi s Konvencijo združenih narodov proti mednarodnemu

organiziranemu kriminalu in njenim Protokolom o preprečevanju,

zatiranju in kaznovanju trgovanja z ljudmi, zlasti z otroki in

ženskami. Zato je potrebno skladno z določbo 3. člena o veljavnosti

kazenskega zakona za vsako od izvršitvenih oblik iz prejšnjega 186.

člena KZ ugotavljati, ali je vsebovana v noveliranem 185. členu KZ.

 

Izrek

Pritožbi okrožne državne tožilke se ugodi in se izpodbijani sklep

razveljavi ter se zadeva vrne sodišču prve stopnje v ponovno

odločanje.

 

Obrazložitev

Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je z izpodbijanim sklepom zavrnil

zahtevo za preiskavo zoper uvodoma navedena obdolženca zaradi

kaznivega dejanja posredovanja pri prostituciji po I. odstavku 186.

člena KZ.

Zoper takšen sklep se pritožuje okrožna državna tožilka zaradi

kršitve kazenskega zakona po 2. točki 370. člena KZ v zvezi s 1.

točko 372. člena ZKP in I. odstavkom 403. člena ZKP in predlaga, da

Višje sodišče v Ljublajni, kot pritožbeno sodišče njeni pritožbi

ugodi in na podlagi III. odstavka 402. člena ZKP izpodbijani sklep

razveljavi.

Višji državni tožilec svetnik J. S. iz Vrhovnega državnega tožilstva

Republike podpira pritožbo okrožne državne tožilke. Njegov predlog je

bil posredovan obdolžencema in zagovornikom odvetnikom iz Odvetniške

družbe Č.

Pritožba je utemeljena.

Izpodbijani sklep v razlogih, ki so botrovali k zavrnitvi zahteve za

preiskavo, najprej ugotavlja, da je bil z uveljavitvijo (5.5.2004)

Zakona o spremembah in dopolnitvah KZ (KZ - .B.) črtan 186. člen KZ -

torej kaznivo dejanje posredovanja pri prostituciji, kar po stališču

senata pomeni, da ravnanje obdolžencev, kot je opisano v zahtevi za

preiskavo, ni kaznivo dejanje. Trditev, da je bil 186. člen KZ črtan

je sicer točna, vendar pa je potrebno pritrditi okrožni državni

tožilki, da ni šlo za popolno dekriminacijo. V noveliranem 185. členu

KZ, ki ima sedaj naslov "Zloraba prostitucije" je prišlo do delne

združitve kaznivega dejanja po 185. in 186. členu. Namen

zakonodajalca, kot pravilno izpostavlja državna tožilka, ni bil v

tem, da se dekriminirajo vsa kazniva dejanja po členu 186/I KZ

storjena pred 5.5.2004, pač pa, da se zakonodaja uskladi s Konvencijo

združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in

njenim Protokolom o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovanja

z ljudmi, zlasti z otroki in ženskami. Zato je potrebno skladno z

določbo 3. člena o veljavnosti kazenskega zakona za vsako od

izvršitvenih oblik iz prejšnjega 186. člena KZ ugotavljati, ali je

vsebovana v noveliranem 185. členu KZ. Te primerjave oziroma razlogov

v zvezi s tem pa izpodbijani sklep nima. Kot ugotavlja sodišče druge

stopnje bi bilo vendarle potrebno presoditi in oceniti ali se v novem

I. odstavku 185. člena KZ izvršitvena oblika "kdor zaradi

izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe" ne pokriva

oziroma ali ni enakovredna izvršitvenemu dejanju črtanega 186. člena

KZ "kdor kakorkoli sodeluje pri organizaciji ali vodenju

prostitucije". V nakazani luči bo torej potrebno ponovno presoditi

ali v noveliranem 185. členu KZ dejansko ni zajeta nobena od

izvršitvenih oblik dejanja črtanega 186. člena KZ.

Glede na navedeno je bilo potrebno ugoditi pritožbi ODT in

izpodbijani sklep razveljaviti in zadevo vrniti sodišču prve stopnje

v ponovno odločanje.

 


Zveza:

KZ člen 185, 186, 185, 186.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNjE1Mg==