<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Gospodarski oddelek

VSK sklep Cpg 266/2016
ECLI:SI:VSKP:2016:CPG.266.2016

Evidenčna številka:VSK0007139
Datum odločbe:17.11.2016
Senat, sodnik posameznik:mag. Jana Petrič (preds.), mag. Gorazd Hočevar (poroč.), Nada Škrjanec Milotič
Odločba US:-
Področje:STVARNO PRAVO
Institut:Poslovodja - družba z omejeno odgovornostjo - prokurist.

Jedro

Ničen je vsak sklep družbenika, ki ni združljiv z bistvom družbe ali če je po svoji vsebini v nasprotju s tistimi določbami zakona, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za zaščito upnikov družbe ali so sicer v javnem interesu (tretja alineja 390. člena ZGD-1 v zvezi s 522. členom ZGD-1). Zakonito zastopanje družbe z omejeno odgovornostjo pa brez dvoma predstavlja eno od temeljnih sestavin družbe, brez katere družbe ni mogoče niti konstituirati. Imenovanje prokurista manjkajočega zakonskega zastopnika družbe (poslovodje) ne more nadomestiti. Iz tega razloga je tudi po oceni pritožbenega sodišča predlog za vpis izbrisa edinega poslovodje (v družbi z omejeno odgovornostjo, pri kateri je bil dosedanji zakoniti zastopnik tudi edini družbenik v družbi) na podlagi sklepa družbenika (ne da bi bil istočasno imenovan nov poslovodja, saj imenovanje prokurista tega ne more nadomestiti), nedopusten.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje odločilo, da se pritožba proti sklepu sodišča prve stopnje, Srg 2016/33746 z dne 18.8.2016 zavrne.

2. Zoper ta sklep se je pritožil subjekt vpisa, ki je v pritožbi navedel, da je družba z omejeno odgovornostjo lahko tudi brez zakonitega zastopnika. Vsa sredstva družbe so že od leta 2014 blokirana, zato družba ne more zagotoviti plačilo prispevkov zaposlenim. Sicer pa je direktor družbe podal odstopno izjavo, ker noče zavestno kršiti zakonodaje s področja plačevanja prispevkov.

Pritožba subjekta vpisa ni utemeljena.

3. Registrsko sodišče lahko ugodi zahtevku za vpis v sodni register, če ugotovi, da so izpolnjene tudi materialnopravne predpostavke, ki jih za vpis določa zakon (4. točka prvega odstavka 34. člena Zakona o sodnem registru - ZSReg). V konkretnem primeru je registrsko sodišče ugotovilo, da te predpostavke niso izpolnjene (ker je nezakonit oziroma nedopusten sklep družbenika enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo - v kateri sta družbenik in direktor ena in ista oseba - da se razreši direktor družbe, hkrati pa se ne imenuje nov direktor) in je zato tudi po oceni pritožbenega sodišča povsem upravičeno zavrnilo predlagani vpis (razrešitev direktorja in imenovanje iste osebe za prokurista). Ničen je namreč vsak sklep družbenika, ki ni združljiv z bistvom družbe ali če je po svoji vsebini v nasprotju s tistimi določbami zakona, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za zaščito upnikov družbe ali so sicer v javnem interesu (tretja alineja 390. člena Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1 v zvezi s 522. členom ZGD-1). Zakonito zastopanje družbe z omejeno odgovornostjo pa brez dvoma predstavlja eno od temeljnih sestavin družbe, brez katere družbe ni mogoče niti konstituirati. Imenovanje prokurista manjkajočega zakonskega zastopnika družbe (poslovodje) ne more nadomestiti. Iz tega razloga je tudi po oceni pritožbenega sodišča predlog za vpis izbrisa edinega poslovodje (v družbi z omejeno odgovornostjo, pri kateri je bil dosedanji zakoniti zastopnik tudi edini družbenik v družbi) na podlagi sklepa družbenika (ne da bi bil istočasno imenovan nov poslovodja, saj imenovanje prokurista tega ne more nadomestiti) nedopusten. V tej zvezi se pritožbeno sodišče v celoti pridružuje tudi pravnemu naziranju sodišča prve stopnje, da je nedopustno, da do nedelovanja poslovodstva enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo pride na podlagi sklepa edinega družbenika o razrešitvi poslovodje (ki je ena in ista oseba kot družbenik), ne da bi bil pred tem imenovan nov poslovodja družbe. Imenovanje prokurista na tem mestu namreč ne zadostuje.

4. V skladu z 31. členom ZSReg lahko direktor družbe sicer poda izjavo, da odstopa z mesta direktorja družbe. Vendar pa je takšen postopek tudi po oceni pritožbenega sodišča lahko namenjen le situacijam, ko družbenik (ki ni ista oseba kot poslovodja) ne želi sprejeti odstopa obstoječega direktorja oziroma predlagati vpisa njegove razrešitve v sodni register. V obravnavanem primeru pa ti pogoji vsekakor niso izpolnjeni, saj sta edini družbenik in edini zakoniti zastopnik v družbi ena in ista fizična oseba.

5. Če subjekt vpisa zaradi blokade transakcijskega računa ne more zagotoviti plačila prispevkov za zaposlene, ta razlog (podan sicer šele v pritožbi) sam po sebi predlaganega vpisa izbrisa poslovodje nikakor ne opravičuje, temveč je to lahko razlog za začetek postopka likvidacije družbe po določbah ZGD-1 ali za začetek insolvenčnih postopkov po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

6. Iz teh razlogov je pritožbeno sodišče pritožbo subjekta vpisa zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje (2. točka 39. člena ZSReg).


Zveza:

ZSReg člen 31, 34, 34/1. ZGD-1 člen 390, 522.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
07.06.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA4OTIz