<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Kazenski oddelek

VSL sodba VII Kp 24526/2016
ECLI:SI:VSLJ:2017:VII.KP.24526.2016

Evidenčna številka:VSL0086207
Datum odločbe:01.02.2017
Senat, sodnik posameznik:Milan Štrukelj (preds.), Tatjana Merčun (poroč.), Stanka Živič
Področje:KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO
Institut:tatvina - majhna vrednost ukradene stvari - nesorazmernost med majhnim pomenom kaznivega dejanja in posledicami obsodbe - oprostilna sodba

Jedro

Podana je nesorazmernost med majhnim pomenom kaznivega dejanja in posledicami, ki bi jih povzročila obsodba za obdolženca. Vrednost ukradene stvari je bila 0,61 EUR, škodo pa je obdolženec želel povrniti že na kraju kaznivega dejanja.

Izrek

Pritožbi obdolženega se ugodi in se izpodbijana sodba v točki I spremeni tako, da se obdolženi A. A.

iz razloga po 4. točki 358. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP)

oprosti obtožbe,

da je vzel tujo premično stvar, da bi si jo protipravno prilastil, vrednost ukradene stvari pa je bila majhna in si je stvar take vrednosti hotel prilastiti, s tem, da je

dne 9. 3. 2016 ob 11.25 uri v trgovini, na naslovu ... v Ljubljani iz prodajnih polic vzel čokolado Kinder, v vrednosti 0,61 EUR, nato pa odšel mimo blagajne, ne da bi navedeni izdelek plačal, s čimer je družbo X. d.o.o. oškodoval za zgoraj navedeni znesek,

pri tem pa mu je šlo za to, da si prilasti stvar take vrednosti,

s čimer naj bi storil kaznivo dejanje tatvine po drugem v zvezi s prvim odstavkom 204. člena KZ-1.

Po prvem odstavku 96. člena ZKP bremenijo stroški kazenskega postopka iz 1. do 5. točke drugega odstavka 92. člena ZKP ter potrebni izdatki obdolženca proračun.

Obrazložitev

1. Okrajno sodišče v Ljubljani je z izpodbijano sodbo pod točko I. obdolženega A. A. spoznalo za krivega storitve kaznivega dejanja tatvine po drugem v zvezi s prvim odstavkom 204. člena KZ-1 in mu izreklo kazen en mesec zapora. Po prvem odstavku 75. člena KZ-1 je obdolžencu odvzelo premoženjsko korist v znesku 0,61 EUR. Po četrtem odstavku 95. člena ZKP je obdolženca oprostilo plačila stroškov kazenskega postopka iz 1. do 6. točke drugega odstavka 92. člena ZKP. Pod točko II. je zoper obdolženega A. A. iz razloga po 2. točki 357. člena ZKP zavrnilo obtožbo za štiri kazniva dejanja tatvine po drugem v zvezi s prvim odstavkom 204. člena KZ-1. Po prvem odstavku 96. člena ZKP je odločilo, da stroški tega dela kazenskega postopka iz 1. do 5. točke drugega odstavka 92. člena ZKP ter potrebni izdatki obdolženca bremenijo proračun.

2. Zoper obsodilno sodbo se je pritožil obdolženec brez navedbe pritožbenega razloga, smiselno je predlagal, naj se ga oprosti obtožbe za kaznivo dejanje.

3. Po presoji pritožbenega sodišča je pravilna odločitev sodišča prve stopnje, da je obdolžencu kaznivo dejanje tako imenovane majhne tatvine v trgovini dokazano. Tega tudi obdolženec v pritožbi ne zanika, vendar poudarja, da je varnostniku (priči B. B.) hotel ukradeno čokolado Kinder plačati, vendar mu ta tega ni pustil, ker je rekel, da bo poklical policijo. Takšen potek dogodkov je ugotovilo tudi sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi in sicer, da je priča B. B. potrdil zagovor obdolženca v delu, ko navaja, da je hotel čokolado plačati. Obdolženec v pritožbi obžaluje storjeno kaznivo dejanje, zatrjuje, da ima dovolj takega življenja in da namerava v Španijo v komuno na zdravljenje odvisnosti od drog ter prosi, da se ga oprosti zaporne kazni, da čimprej odide na zdravljenje in da se mu omogoči plačilo nastale škode v znesku 0,61 EUR, ki jo bo poravnal, saj jo je hotel že na kraju kaznivega dejanja.

4. Sodišče prve stopnje je torej pravilno ugotovilo, da je kaznivo dejanje obdolžencu dokazano, da je ravnal z direktnim naklepom, pa tudi, da je bila vrednost ukradenega izdelka v trgovini 0,61 EUR. Vendar pa se pritožbeno sodišče strinja z obdolžencem, da bi bilo potrebno v tej kazenski zadevi izreči drugačno sodbo.

5. Sodišče druge stopnje je namreč prepričano, da je vendarle glede na konkretne okoliščine podana nesorazmernost med majhnim pomenom kaznivega dejanja ter posledicami, ki bi jih povzročila obsodba za obdolženca.

6. Pritožbeno sodišče ni prezrlo obdolženčeve predkaznovanosti, vendar pa je ocenilo, da je nevarnost kaznivega dejanja neznatna zaradi teže kaznivega dejanja, saj si je obdolženec protipravno prilastil čokolado, vredno le 0,61 EUR. Vrednost ukradenega predmeta nedvomno znižuje težo obravnavanega kaznivega dejanja. Tudi za trgovino so posledice nastale škode zanemarljive, oškodovanec premoženjskopravnega zahtevka v tem kazenskem postopku ni uveljavljal, res pa je tudi, da so čokolado zaradi tega, ker jo je obdolženec zmečkal, dali v odpis. Kakšne večje škodljive posledice za oškodovanca niso nastale, težo kaznivega dejanja pa, kot že rečeno, zmanjšuje izredno majhna vrednost ukradenega izdelka, pa tudi ravnanje obdolženca po zalotenju s strani varnostnika še v trgovini, obdolženec je kaznivo dejanje priznal, obžaloval in hotel poravnati nastalo škodo še na kraju samem. Obdolženčevi predkaznovanosti zato pritožbeno sodišče ni dalo tolikšnega pomena, kot ji je pri izbiri kazenske sankcije in odmeri kazni dalo sodišče prve stopnje. Obdolženec si je hotel prilastiti le eno čokolado majhne vrednosti, kaznivo dejanje po drugem odstavku 204. člena KZ-1 že glede na predpisano denarno kazen ali zapor do enega leta sodi med lažja kazniva dejanja, zato je pritožbeno sodišče po navedenem ocenilo, da je podana nesorazmernost med majhnim pomenom kaznivega dejanja ter posledicami, ki bi jih povzročila obsodba za obdolženca, ki mu je sodišče prve stopnje izreklo kazen enega meseca zapora zaradi tatvine izdelka, vrednega manj kot en evro. Zato je pritožbeno sodišče pritožbi obdolženega ugodilo in izpodbijano sodbo v točki I spremenilo tako, da je obdolženca iz razloga po 4. točki 358. člena ZKP oprostilo obtožbe za obravnavano kaznivo dejanje. Pri preizkusu izpodbijane sodbe po prvem odstavku 383. člena ZKP pritožbeno sodišče ni ugotovilo kršitev zakona.

7. V posledici te odločitve je pritožbeno sodišče skladno s prvim odstavkom 98. člena v zvezi s prvim odstavkom 96. člena ZKP odločilo, da obremenjujejo stroški kazenskega postopka iz 1. do 5. točke drugega odstavka 92. člena ZKP ter potrebni izdatki obdolženca, proračun.


Zveza:

KZ-1 člen 204, 204/1, 204/2, ZKP člen 358, 358-4.
Datum zadnje spremembe:
27.03.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA0NTIy