<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep IV Cp 3267/2016
ECLI:SI:VSLJ:2016:IV.CP.3267.2016

Evidenčna številka:VSL0060466
Datum odločbe:21.12.2016
Senat, sodnik posameznik:Dušan Barič (preds.), Bojan Breznik (poroč.), Polona Marjetič Zemljič
Področje:ZAVAROVANJE TERJATEV - DRUŽINSKO PRAVO
Institut:predlog za izdajo začasne odredbe - začasna dodelitev otroka enemu izmed staršev - prepoved stikov

Jedro

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom dolžniku začasno prepovedalo stike z otrokom. Ob takšni odločitvi dolžnik ne more več sodelovati in odločati o vprašanjih, ki so povezani z varstvom in vzgojo otroka, razen o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj (glej prvi in drugi odstavek 113. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih), kar pomeni, da bo o vprašanjih, ki bistveno ne vplivajo na otrokov razvoj odločala upnica, ki zato utemeljeno zahteva, da se ji otrok začasno dodeli v varstvo in vzgojo. V postopku so bili ugotovljeni številni spori med strankama, ki so povezani z varstvom in vzgojo otroka, kar le dodatno potrjuje utemeljenost predloga upnice, da se ji otrok tudi formalno začasno dodeli v varstvo in vzgojo, čeprav otrok trenutno že biva z upnico in so dolžniku prepovedani stiki z otrokom.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se sklep v izpodbijanem delu (III. in IV. točka) razveljavi ter se v tem obsegu zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

II. Odločitev o pritožbenih stroških upnice in dolžnika se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom delno ugodilo predlogu upnice za izdajo začasne odredbe in dolžniku začasno prepovedalo stike z mladoletnim otrokom A. A., rojenim ..., do pravnomočnega zaključka pravdnega postopka, v katerem se odloča o razvezi zakonske zveze upnice in dolžnika, dodelitvi mladoletnega otroka v varstvo in vzgojo, določitvi preživnine in stikov.(1) Sodišče je še sklenilo, da se dolžniku izreče denarna kazen v znesku 2.000,00 EUR, v kolikor ne bo ravnal v skladu z začasno odredbo (točka I) in da ugovor zoper izdano začasno odredbo ne zadrži njene izvršitve (točka II). Odločilo je še, da vsaka stranka krije svoje stroške postopka (točka IV). Zavrnilo pa je predlog upnice v delu, da se ji otrok dodeli v varstvo in vzgojo in da je dolžnik dolžan plačevati za otroka mesečno preživnino v višini 778,40 EUR od 1. 2. 2016 dalje (točka III). Sodišče je ugotovilo s stopnjo verjetnosti, da je dolžnik izvajal fizično in psihično nasilje nad otrokom, zato mu je prepovedalo stike z otrokom, ker v nasprotnem obstaja nevarnost, da bo otroku nastala nepopravljiva oziroma nesorazmerno težko popravljiva škoda. Zavrnilo pa je predlog upnice, da se otroka začasno dodeli upnici v varstvo in vzgojo še pred pravnomočnim zaključkom pravdnega postopka, ker otrok že prebiva skupaj z materjo in z očetom nima stikov, z izdajo začasne odredbe pa je bila dolžniku odvzeta pravica do stikov. Po mnenju sodišča takojšnja začasna dodelitev otroka v varstvo in vzgojo materi ni nujna in otroku brez izdaje takšne začasne odredbe ne bo nastala nenadomestljiva škoda. Sodišče je tudi zavrnilo predlog za določitev začasne preživnine, ker je ugotovilo, da preživljanje otroka ni ogroženo.

2. Upnica vlaga pritožbo zoper zavrnilni del sklepa iz vseh pritožbenih razlogov iz prvega odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku(2) in predlaga pritožbenemu sodišču, da III. točko izreka sklepa spremeni tako, da predlogu upnice v tem delu ugodi in izda začasno odredbo, kot je bila predlagana v predlogu upnice z dne 19. 5. 2016, oziroma podredno, da v tem delu sklep razveljavi in v tem obsegu zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek. Upnica zatrjuje, da je sodišče zmotno uporabilo materialno pravo, ker dokler imata (oba) starša pravico varstva in vzgoje, je otrok v nevarnosti, da mu bo nastala nenadomestljiva škoda, ker mati otroka ne more samostojno odločati o otrokovem vsakdanjem življenju, o njegovih koristih in pravicah. S tem, ko ima pravico do varstva in vzgoje tudi dolžnik, se stiska otroka povečuje, kar lahko pusti trajne in nepopravljive posledice v njegovem duševnem razvoju. Ne glede na dejstvo, da je otrok trenutno pri upnici, je začasna odredba potrebna, da se prepreči možnost očeta, da bi negativno vplival na življenje otroka, ali odločal o njem do končne odločitve v zadevi. Odločba o prepovedi stikov ne more biti zadostna, saj dolžnik s pritožbo zoper I. točko izreka lahko uspe,(3) zato je zmotna odločitev sodišča, ki je v tem delu zavrnilo predlog. Eksistenčni položaj otroka je ogrožen, ker je upnica brezposelna, prijavljena je na zavodu za zaposlovanje, nima prihodkov razen socialne pomoči v višini 277,00 EUR mesečno, otrok pa prejema še 115,00 EUR otroškega dodatka od julija 2016 dalje. Sodišče zmotno ugotavlja, da okoliščina, da je bila upnica z otrokom na počitnicah, dokazuje, da ima upnica potrebna denarna sredstva za preživljanje otroka.

3. Upnik je vložil odgovor na pritožbo, v katerem predlaga, da se pritožba zavrne in da se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Sodišče prve stopnje je v izpodbijanem sklepu navedlo dokaze, na podlagi katerih je ugotovilo s stopnjo verjetnosti, da je zaradi ravnanj dolžnika otrok ogrožen do take mere, da treba dolžniku začasno prepovedati stike z otrokom do pravnomočnosti pravdnega postopka, v katerem se odloča o razvezi zakonske zveze upnice in dolžnika, dodelitvi otroka v varstvo in vzgojo, določitvi preživnine in stikov oziroma do drugačne odločitve sodišča. Ob takšni odločitvi dolžnik ne more več sodelovati in odločati o vprašanjih, ki so povezana z varstvom in vzgojo otroka, razen o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj (glej prvi in drugi odstavek 113. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih), kar pomeni, da bo o vprašanjih, ki bistveno ne vplivajo na otrokov razvoj odločala upnica, ki zato utemeljeno zahteva, da se ji otrok začasno dodeli v varstvo in vzgojo. V postopku so bili ugotovljeni s stopnjo verjetnosti številni spori med strankama, ki so povezani z varstvom in vzgojo otroka, kar le dodatno potrjuje utemeljenost predloga upnice, da se ji otrok tudi formalno začasno dodeli v varstvo in vzgojo, čeprav otrok trenutno že biva z upnico in so dolžniku prepovedani stiki z otrokom.

6. Pravilne so ugotovitve sodišča prve stopnje, da se z začasno odredbo določi začasna preživnina le v izjemnih primerih, ko je ekonomski položaj otroka tako ogrožen, da ni mogoče čakati na zaključek pravde in pravnomočnost sodbe, ko so torej ogrožene nujne eksistenčne potrebe otroka. Pritožba pa utemeljeno opozarja, da je sodišče dejanske ugotovitve, zaradi katerih je v tem delu predlog zavrnilo, naredilo le na podlagi okoliščin, da je upnica enkrat odšla z otrokom na počitnice in da je za otroka skrbela varuška, ob tem, da ni izvedlo dokazov, ki jih je predlagala upnica v predlogu za izdajo začasne odredbe. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da bo šele po izvedbi predlaganih dokazov mogoče ugotoviti s stopnjo verjetnosti, ali (ni)so izpolnjeni pogoji za začasno določitev mesečne preživninske obveznosti dolžnika do otroka.

7. Pritožbeni razlogi so utemeljeni, zato je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in sklep v izpodbijanem delu razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP).

8. Odločitev o pritožbenih stroških upnice in dolžnika se pridrži za končno odločbo (tretji odstavek 165. člena ZPP).

-------------

Op. št. (1): Sodišče prve stopnje je na podlagi prvega odstavka 277. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju pravilno določilo tudi čas trajanja začasne odredbe, ki ga upnica v predlogu za izdajo začasne odredbe ni navedla.

Op. št. (2): V nadaljevanju ZPP.

Op. št. (3): Dolžnik je zoper del sklepa, s katerim je sodišče prve stopnje ugodilo predlogu za izdajo začasne odredbe, vložil ugovor, o katerem to sodišče še ni odločilo.


Zveza:

ZIZ člen 272. ZZZDR člen 106, 106/6, 113, 113/1, 113/2.
Datum zadnje spremembe:
24.03.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA0NDU5