<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep II Cp 1449/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:II.CP.1449.2015

Evidenčna številka:VSL0083746
Datum odločbe:15.07.2015
Senat, sodnik posameznik:dr. Vesna Bergant Rakočević (preds.), Irena Veter (poroč.), dr. Peter Rudolf
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:predlog za obnovo postopka - nova dejstva in dokazi - sodna poravnava - izpodbijanje sodne poravnave - pravica do obravnavanja pred sodiščem - rok za vložitev predloga za obnovo postopka - pravočasnost predloga za obnovo postopka - subjektivni rok - objektivni rok

Jedro

Pravočasnost predloga za obnovo postopka ni vezana zgolj na objektivni rok, temveč tudi na subjektivni rok. Če stranka zamudi subjektivni ali objektivni rok, je predlog za obnovo prepozen.

Sodne poravnave s predlogom za obnovo postopka ni mogoče izpodbijati.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

II. Pritožnica je dolžna sama kriti svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zavrglo predlog za obnovo postopka, ki ga je vložila tretja tožnica M. T.

2. Zoper sklep se pritožuje tretja tožnica iz vseh zakonsko predvidenih pritožbenih razlogov. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in dovoli obnovo postopka. Podrejeno predlaga razveljavitev sklepa in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v ponovno odločanje. Napačno je naziranje sodišča prve stopnje, da bi morala tožnica predlog za obnovo postopka vložiti v subjektivnem roku 30 dni, saj ZPP za obnovitvena razloga iz 2. in 4. točke 394 člena ZPP določa objektivni rok petih let, ki ga pa tožnica ni zamudila. Prav tako je sodišče prve stopnje prezrlo, da ji ni bila vročena sprememba tožbe, vložena dne 20. 11. 2008, niti je sodišče ni vabilo na drugi narok dne 8. 10. 2009, s čimer ji je odvzelo možnost obravnavanja pred sodiščem, kar pomeni tudi kršitev njenih ustavnih pravic, glede česar pa se sodišče prve stopnje ni opredelilo. Z navedenima kršitvama se je tožnica seznanila šele z vpogledom v spis 24. 10. 2014, ko jo je tožnik R. G. obvestil o sklenitvi sodne poravnave. Zato ne drži stališče sodišča, da je zamudila 30 dnevni rok za vložitev predloga za obnovo postopka.

Sodišče sklenitve sodne poravnave ne bi smelo dopustiti iz razloga ničnosti, saj je tožnica solastninsko pravico na nepremičnini pridobila na originaren način. Napačno je tudi stališče sodišča, da predlog za obnovo postopka zoper sklenjeno sodno poravnavo ni dovoljen, saj se tožnica tožbe za razveljavitev sodne poravnave ne more poslužiti.

Sodišče pa je pri vsem navedenem prezrlo obnovitveni razlog iz 10. točke prvega odstavka 394. člena ZPP, saj o tem razlogu ni navedlo ničesar, torej navedenega razloga sploh ni obravnavalo v skladu s prvim odstavkom 398. člena ZPP, kar pomeni absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka (14. točka drugega odstavka 339. člena ZPP). Ravno seznanitev tožnice z novimi dejstvi in dokazi po pravnomočnosti zadeve, to je po vpogledu v predmetni spis dne 24. 10. 2014 na podlagi razgovora z R. G., s spremembo tožbe, opustitvijo vabljenja na drugi narok, sklenitvijo sodne poravnave, so nova dejstva in dokazi, ki opravičujejo dopustitev obnove postopka. Če bi bila tožnica z navedenimi dejstvi seznanjena, bi bila zanjo zagotovo izdana ugodnejša odločba.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Pritožnica je v predlogu za obnovo predlagala, da se postopek obnovi iz razloga po 2. točki 394. člena ZPP, ker ji sodišče prve stopnje ni vročilo sodne poravnave in ker pogoji za izdajo sodbe na podlagi odpovedi niso bili izpolnjeni.

5. Ker je bilo o zahtevku tožnice odločeno z delno sodbo na podlagi odpovedi z dne 8. 10. 2009, ki je bila tožnici vročena 24. 10. 2009, je tožnica v skladu z določilom 2. točke 396. člena ZPP 30-dnevni rok(1) za vložitev predloga za obnovo postopka, ki ga je vložila šele 10. 11. 2014, zamudila, kot je pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje. Pritožbeno sklicevanje, da predlog ni prepozen, ker tožnica ni zamudila objektivnega petletnega roka, ni utemeljeno, saj pravočasnost predloga ni vezana zgolj na objektivni rok, temveč tudi na subjektivni rok (2. točka 396. člena ZPP). Če stranka zamudi subjektivni ali objektivni rok, je predlog za obnovo prepozen.(2) Ker je tožnica subjektivni rok za vložitev predloga za obnovo postopka zamudila, ga je sodišče prve stopnje zato pravilno zavrglo.

6. Ker sodne poravnave s predlogom za obnovo postopka ni mogoče izpodbijati,(3) je zavrženje predloga za obnovo postopka v tem delu kot nedovoljenega, pravilno. Pritožbene navedbe, s katerimi tožnica navedeno stališče sodišča prve stopnje izpodbija, ter pritožbene navedbe v zvezi z ničnostjo sodne poravnave, zato niso utemeljene. Posledično so neutemeljene tudi pritožbene navedbe, ki se nanašajo na očitano nezakonitost postopanja sodišča prve stopnje v zvezi s postopkom sklepanja sodne poravnave, češ da tožnici nista bila vročena niti sprememba tožbe niti vabilo na drugi narok 8. 10. 2009, s čimer se je seznanila šele leta 2014. Navedena očitka se nanašata na postopek sklepanja sodne poravnave, zoper katero pa obnova, kot že navedeno, ni dopustna, poleg tega pa tožnica ni bila stranka sodne poravnave. O zahtevku tožnice je bilo namreč odločeno z delno sodbo na podlagi odpovedi, zoper katero pa se pritožnica niti pritožila ni, predlog za obnovo odločbe pa je, kot že rečeno, vložila prepozno.

7. Pritožbeni očitek, da se sodišče prve stopnje ni opredelilo do obnovitvenega razloga po 10. točki 394. člena ZPP, ni utemeljen, saj se je tožnica na ta obnovitveni razlog v predlogu zgolj pavšalno sklicevala. Zato se sodišče prve stopnje do tako nekonkretiziranega obnovitvenega razloga tudi ni bilo dolžno opredeljevati.

8. Ker pritožbeni razlogi niso podani, prav tako pa niso podani razlogi, na katere je pritožbeno sodišče dolžno paziti po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).

9. Ker pritožnica s pritožbo ni uspela, je dolžna sama kriti svoje stroške pritožbenega postopka (165. člen ZPP).

---------

Op. št. (1): Ki je pričel teči v tridesetih dneh od pravnomočnosti odločbe dne 10. 11. 2009.

Op. št. (2): L. Ude, Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 3. knjiga, stran 597.

Op. št. (3): L. Ude: Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 3. knjiga, stran 588.


Zveza:

ZPP člen 394, 394/1, 394/1-2, 396, 396/1, 396/1-2, 396/3.
Datum zadnje spremembe:
23.09.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg0MDU4