<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep II Cp 1678/2009
ECLI:SI:VSLJ:2009:II.CP.1678.2009

Evidenčna številka:VSL0056710
Datum odločbe:15.07.2009
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA
Institut:stranka zemljiškoknjižnega postopka - opredelitev stranke - napaka v priimku - popravni sklep - bistvena kršitev določb pravdnega postopka

Jedro

Napaka pri zapisu priimka na identiteto stranke postopka v konkretnem primeru ni vplivala.

Izrek

Pritožba se zavrne in sklep zemljiškoknjižne sodnice potrdi.

Dovoli se izbris zaznambe nepravnomočnosti sklepa o dovolitvi vpisa.

Udeleženca sama nosita stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

:

Z izpodbijanim sklepom je zemljiškoknjižna sodnica na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 31..12.2008, opr. št. In 1647/2007-82, pri nepremičnini parc. št. 1007/2 k. o. B., last M. V., dovolilo zaznambo izvršbe v korist upnika D. h. d. o. o., N. in vknjižbo hipoteke v korist istega upnika za denarno terjatev v znesku 1.459,08 EUR.

Proti sklepu se je M. V. pravočasno pritožila „iz vseh pritožbenih razlogov“ in predlagala, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni tako, da zaznambo izvršbe in vknjižbo hipoteke ne dovoli, upniku pa naloži tudi stroške pritožbenega postopka. Navaja, da je z izvršbo na nepremičnino mogoče seči le na nepremičnine, ki so last dolžnika, kot je naveden v sklepu o izvršbi. Lastnina nepremičnin pa se ugotavlja glede na stanje zemljiškoknjižnih vpisov. V sklepu o izvršbi, na katerem temelji izpodbijani vpis, in v izpodbijanem sklepu, je kot dolžnica navedena M. XXXAXXX, v zemljiški knjigi pa je kot lastnica parc. št. 1007/2 k.o. B. vpisana M. XXXEXXX. Po stanju zemljiške knjige torej obstaja ovira za vpis, sklep o izvršbi se nanaša na dolžnika, ki v zemljiški knjigi ni naveden kot zemljiškoknjižni lastnik nepremičnin, na katerih je bila dovoljena izvršba. Tudi sicer je izvršba zoper njo neutemeljena, zato je zoper sklep z dne 31.12.2008, vložila pravočasen ugovor in sklep še ni pravnomočen.

Udeleženec, D., d.o.o. (upnik v izvršbi), je na pritožbo odgovoril in predlagal njeno zavrnitev.

Pritožba ni utemeljena.

Na podlagi izpodbijanega sklepa je bila pri nepremičnini parc. št. 1007/2 k. o. B., last M. XXXEXXX, na podlagi 86. in 88. člena Zakona o zemljiški knjigi - ZZL-1, zaznamovana izvršba in vknjižena hipoteka, v korist upnika D., d. o. o. (vpogled v elektronsko zemljiško knjigo, zemljiškoknjižni izpisek priloga C2). Pritožnica, M. XXXEXXX, ne trdi, da se sklep (o izvršbi) Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 31.12.2008, opr. št. In 1647/2007, ki je bil podlaga za izdajo izpodbijanega sklepa, ne nanaša nanjo, da ni oseba, ki je v tem sklepu označena kot dolžnica (med drugim sama navaja, da je zoper sklep kot stranka vložila ugovor). Da se izvršilni sklep in izpodbijani zemljiškoknjižni sklep nanašata nanjo, tudi za pritožnico torej ni sporno. Napaka pri zapisu priimka v obeh sklepih, XXXAXXX namesto XXXEXXX., tako na identiteto stranke postopka, ni vplivala. Bistveno je, da je bila izvršba zaznamovana in hipoteka vknjižena pri nepremičnini, ki je v lasti osebe, ki je stranka postopka, torej M. XXXEXXX. Zamenjava dveh črk v zapisu priimka tako na pravilnost samega vpisa v zemljiški knjigi, ni vplivala. Tak pomoten zapis lahko sodišče tudi vsak čas popravi (328. člen Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP in z 2. odstavkom 120. člena ZZK-1). Tudi nepravnomočnost sklepa z dne 31.12.2008, opr. št. In 1647/2007, na pravilnost izpodbijanega sklepa ne vpliva. Če bo na podlagi ugovora, sklep o izvršbi razveljavljen oziroma spremenjen tako, da bo predlog za izvršbo na nepremičnino zavrnjen oziroma zavržen, če bo izvršba ustavljena in izvršilna dejanja razveljavljena, bo zemljiškoknjižno sodišče na podlagi obvestila izvršilnega sodišča, po uradni dolžnosti dovolilo izbris zaznambe izvršbe (90. člen ZZK-1).

Pritožbeno sodišče je glede na povedano pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in sklep zemljiškoknjižne sodnice potrdilo. Odredilo pa je tudi izbris zaznambe nepravnomočnosti sklepa o dovolitvi vpisa (2. točka 3. odstavka 161. člena ZZK-1). Pritožbeno sodišče je še odločilo, da udeleženca sama nosita svoje stroške pritožbenega postopka (1. odstavek 35. člena ZNP v zvezi z 2. odstavkom 120. člena ZZK-1).


Zveza:

ZPP člen 328, 339, 339/2, 339/2-11.
ZZK-1 člen 120, 120/2.
ZNP člen 37.
Datum zadnje spremembe:
18.12.2009

Opombe:

P2RvYy02MzQ2Ng==