Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 1cT1pZDoyMDEyMDMyMTEzMDc0MTI0JmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJmRhdGFiYXNlJTVCVkRTUyU1RD1WRFNTJmRhdGFiYXNlJTVCVVBSUyU1RD1VUFJTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmb3JkZXI9Y29kZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYw==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
UPRS sodba I U 887/2013Upravno sodiščeJavne finance30.09.2014sofinanciranje iz javnih sredstev - javni razpis - sofinanciranje iz sredstev evropske kohezijske politike - društvo v javnem interesu – neenako obravnavanje - diskriminacijaDoločbe ZUJIK-1 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, ki se nanašajo na javni razpis, se ne uporabljajo za izbor projektov, ki se financirajo iz sredstev kohezijske politike evropske skupnosti. Ker gre za porabo sredstev evropske kohezijske politike, ne pa državnega proračuna, tudi ni utemeljeno tožnikovo sklicevanje na 36. člen ZDru-1.Ugovor tožnika, da mu niso bile dane enake možnosti, je pavšalne narave, enako velja za očitek diskriminacije. Iz nobene konkretne okoliščine ne izhaja, da bi strokovna komisija pri ocenjevanju projekta ali pristojni organ pri odločanju ravnala pristransko oziroma da bi tožnika obravnavala drugače kot druge prijavitelje ter na ta način dodeljevala sredstva favoriziranim prijaviteljem. Zgolj okoliščina, da so bili drugi prijavitelji bolje ocenjeni in da so zato uspeli na razpisu, za dvom v enako obravnavanje v postopku javnega razpisa ne zadošča. Enako velja za tožnikovo trditev, da mu sredstva pri posameznih projektih...

Izberi vse|Izvozi izbrane