<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 222/2011
ECLI:SI:VSLJ:2011:I.CPG.222.2011

Evidenčna številka:VSL0069838
Datum odločbe:22.03.2011
Področje:OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV
Institut:začasna odredba - bančna garancija - abstraktna narava

Jedro

Pravna narava bančne garancije je abstraktna, kar pomeni, da ugovori iz temeljnega posla v primeru garancije „brez ugovora“ oziroma „na prvi poziv“ ne pridejo v poštev. Še zlasti to velja v konkretnem primeru, ko upnik in dolžnik nista bila v neposrednem pravnem razmerju (dolžnik je garant glavnega izvajalca V.) in ko obstoj napak iz temeljnega posla (med upnikom in V.) ni bil niti pogoj za vnovčenje kontra garancije (pač pa je zadostovalo le, da je investitor L. vnovčil s strani dolžnika izdano garancijo). Tudi sodna praksa izdajo začasne odredbe (na prepoved izplačila zneska po garanciji) dopušča le izjemoma, samo v primerih, ki bi kazali na zvijačno ali nepošteno ravnanje upravičenca iz garancije ob vložitvi zahteve za vnovčitev.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Upnik sam krije svoje pritožbene stroške, dolžan pa je povrniti dolžniku stroške odgovora na pritožbo v znesku 61,40 EUR v 15 dneh.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom ugodilo ugovoru dolžnika in razveljavilo s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. Zg 47/2010 z dne 03. 09. 2010 izdano začasno odredbo, s katero je dolžnikovemu dolžniku F. d.d. prepovedalo izplačilo zneska 1.216,97 EUR iz naslova bančne kontra garancije izdajatelja F. d.d. št. GD 6895/08 z dne 02. 06. 2008 v korist dolžnika N. d.d. Odločilo je še, da je upnik dolžan dolžniku povrniti njegove stroške v znesku 56,70 EUR.

Zoper navedeni sklep se je pritožil upnik iz vseh pritožbenih razlogov in predlagal, da pritožbeno sodišče izpodbijani sklep razveljavi in potrdi izdano začasno odredbo. Priglasil je tudi pritožbene stroške.

Dolžnik je v odgovoru na pritožbo nasprotoval pritožbenim razlogom in predlagal višjemu sodišču, da pritožbo upnika zavrne in potrdi izpodbijani sklep. Priglasil je stroške odgovora na pritožbo.

Pritožba ni utemeljena.

Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da se je F. d.d. kot kontra garant s kontra garancijo, katere prepoved vnovčenja je predmet tega postopka, nepreklicno in brezpogojno zavezal, da bo na prvi pisni poziv dolžnika, ne glede na ugovore upnika - naročnika garancije ali tretjih oseb, plačal 0,70 % vsakega zneska, ki ga bo dolžnik plačal iz naslova ali v zvezi z garancijo št. 366000819/06, izdano po naročilu družbe V. d.d. Pravilno je tudi ugotovilo, da je bil s plačilom dolžnika družbi L. po garanciji št. 366000819/06 izpolnjen edini pogoj, poleg poziva upravičenca, določen za obveznost izplačila po kontra garanciji.

Pravna narava bančne garancije je abstraktna, kar pomeni, da ugovori iz temeljnega posla v primeru garancije „brez ugovora“ oziroma „na prvi poziv“ ne pridejo v poštev. Še zlasti to velja v konkretnem primeru, ko upnik in dolžnik nista bila v neposrednem pravnem razmerju (dolžnik je garant glavnega izvajalca V.) in ko obstoj napak iz temeljnega posla (med upnikom in V.) ni bil niti pogoj za vnovčenje kontra garancije (pač pa je zadostovalo le, da je investitor L. vnovčil s strani dolžnika izdano garancijo). Tudi sodna praksa izdajo začasne odredbe (na prepoved izplačila zneska po garanciji) dopušča le izjemoma, samo v primerih, ki bi kazali na zvijačno ali nepošteno ravnanje upravičenca iz garancije ob vložitvi zahteve za vnovčitev. Takšne zlorabe pravic oziroma zvijačnega ravnanja dolžnika kot upravičenca iz kontra garancije pa upnik v postopku na prvi stopnji ni izkazal.

Pritožbeni razlogi tako niso podani kot tudi ne razlogi, na katere pazi sodišče po uradni dolžnosti, zato je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo.

Ker s pritožbo ni uspel, je upnik dolžan sam nositi svoje pritožbene stroške, dolžan pa je povrniti dolžniku stroške odgovora na pritožbo po odmerjenem stroškovniku.


Zveza:

ZOR člen 1083.
ZIZ člen 271.
Datum zadnje spremembe:
19.07.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU1NjQz