<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Up 160/2013
ECLI:SI:VSRS:2013:I.UP.160.2013

Evidenčna številka:VS1014261
Datum odločbe:09.05.2013
Opravilna številka II.stopnje:Sklep I U 1697/2012
Področje:UPRAVNI SPOR - UPRAVNI POSTOPEK
Institut:pritožba - pravočasnost tožbe - osebno vročanje - napaka pri vročanju - podpis vročilnice - dejanska seznanitev z dokumentom - ugoditev pritožbi

Jedro

Če vročilnice, s katero se vroča odločba, izdana v upravnem postopku, ne podpiše stranka, na katero se odločba nanaša, in če vročitev ni opravljena po določbah 87. ali 89. člena ZUP, ni mogoče šteti, da je bila odločba vročena stranki.

Izrek

Pritožbi se ugodi, sklep Upravnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani I U 1697/2012-9 z dne 9. 1. 2013 se razveljavi in se zadeva vrne temu sodišču v nov postopek.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje na podlagi 2. točke prvega odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) kot prepozno zavrglo tožnikovo (v nadaljevanju pritožnikovo) tožbo zoper odločbo Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada Maribor, DT 0610-298/2009-8-0905-32 z dne 6. 8. 2009, s katero je prvostopenjski davčni organ za obdobje od 1. 7. 2008 do 30. 11. 2008 pritožniku dodatno odmeril neupravičeno uveljavljen odbitek davka na dodano vrednost v višini 17.4000,00 EUR s pripadajočimi obrestmi. Ministrstvo za finance je z odločbo, DT-499-16-358/2009-3 z dne 28. 9. 2012, pritožnikovo pritožbo zoper odločbo prvostopenjskega davčnega organa zavrnilo kot neutemeljeno.

2. V obrazložitvi izpodbijanega sklepa sodišče prve stopnje navaja, da iz podatkov v upravnih spisih izhaja, da je bila pritožniku odločba drugostopenjskega davčnega organa, s katero se je končal postopek, vročena 15. 10. 2012. Ker se je tridesetdnevni rok za vložitev tožbe v upravnem sporu iztekel 14. 11. 2012, pritožnik pa je tožbo priporočeno na pošti oddal šele 15. 11. 2012, je tožba prepozna.

3. Zoper sklep sodišča prve stopnje vlaga pritožnik pritožbo zaradi bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu in zmotne ugotovitve dejanskega stanja ter predlaga, da Vrhovno sodišče pritožbi ugodi, izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek. Navaja, da je sodišče prve stopnje zmotno štelo, da iz vročilnice v upravnem spisu izhaja, da je bila pritožniku odločba drugostopenjskega davčnega organa vročena 15. 10. 2012, saj je pisanje prevzela kar pritožnikova mati A. A., ki se je na vročilnico tudi podpisala. Pritožnik se je z odločbo dejansko seznanil šele 14. 11. 2012, ko je pisanje našel med reklamami v kuhinji.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Po določbi 23. člena ZUS-1 prične teči rok za tožbo z vročitvijo upravnega akta. Tožbo je treba vložiti v 30 dneh od vročitve upravnega akta, s katerim je bil postopek končan (prvi odstavek 28. člena ZUS-1).

6. Na podlagi prvega odstavka 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) se morajo odločbe in sklepi ter drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, vročiti osebno tistemu, kateremu so namenjeni. Če se vročitev ne da opraviti neposredno naslovniku, pusti vročevalec v poštnem nabiralniku, na vratih stanovanja, poslovnega prostora ali delavnice oziroma na drugem primernem mestu pisno sporočilo, v katerem navede, kje se dokument nahaja in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh. Na sporočilu in na samem dokumentu, ki bi ga moral vročiti, navede vročevalec vzrok take vročitve in dan, ko je sporočilo nalepil na vrata, oziroma pustil na drugem primernem mestu, ter se podpiše (tretji odstavek 87. člena ZUP). Vročitev v takem primeru velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (četrti odstavek 87. člena ZUP).

7. Če stranka zatrjuje, da ni lastnoročno podpisala vročilnice o sprejemu dokumenta, se mora, kadar gre za obvezno osebno vročanje, ta okoliščina raziskati in na nedvoumen način ugotoviti, kdo je vročilnico podpisal in kdaj je stranka prejela dokument. Po pregledu upravnih spisov Vrhovno sodišče ugotavlja, da iz vročilnice, ki je pripeta odločbi drugostopenjskega davčnega organa, ne izhaja, da je vročilnico podpisal pritožnik, kar bi za veljavno osebno vročitev moral storiti (97. člen ZUP). Iz vročilnice tudi ne izhaja, da je bila vročitev opravljena po določbah tretjega in četrtega odstavka 87. člena ZUP. Prav tako iz podatkov spisa ne izhaja, da bi bila oseba, ki je podpisala vročilnico, pooblaščena za vročitev (89. člen ZUP).

8. Glede na navedeno ni mogoče šteti, da je bila odločba drugostopenjskega davčnega organa pritožniku vročena že 15. 10. 2012, kot zmotno ugotavlja sodišče prve stopnje.

9. Če pri vročitvi dokumenta nastane pomota, se na podlagi prvega odstavka 98. člena ZUP šteje, da je bila vročitev opravljena tisti dan, za katerega se ugotovi, da je oseba, ki ji je bil dokument namenjen, ta dokument dejansko dobila. Pritožnik zatrjuje, da se je z odločbo drugostopenjskega davčnega organa, s katero se je končal postopek, dejansko seznanil 14. 11. 2012. Ker v spisu ni nobenega podatka o tem, da bi se pritožnik z navedeno odločbo seznanil že prej, je po presoji Vrhovnega sodišča treba šteti, da je bila vročitev opravljena 14. 11. 2012.

10. Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se na podlagi prvega odstavka 22. člena ZUS-1 primerno uporablja za vprašanja postopka, ki niso urejena z ZUS-1, je tridesetdnevni rok za vložitev tožbe v upravnem sporu pričel teči prvi naslednji dan po vročitvi odločbe drugostopenjskega davčnega organa, to je 15. 11. 2012, iztekel pa se je 14. 12. 2012. Ker je pritožnik tožbo priporočeno na pošti oddal 15. 11. 2012, in ker se šteje, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto (drugi odstavek 29. člena ZUS-1), Vrhovno sodišče zaključuje, da je bila tožba vložena pravočasno.

11. Ker je bila torej tožba vložena pravočasno, je bila z izpodbijanim sklepom prekršena določba 2. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1. S tem je podana bistvena kršitev določb postopka iz tretjega odstavka 75. člena ZUS-1, zato je Vrhovno sodišče pritožbi ugodilo in na podlagi prvega odstavka 77. člena ZUS-1 v zvezi z drugim odstavkom 82. člena ZUS-1 razveljavilo izpodbijani sklep in zadevo vrnilo v nov postopek. V novem postopku bo moralo sodišče prve stopnje presoditi ostale procesne predpostavke in če bo ugotovilo, da so te izpolnjene, odločiti o tožbi po vsebini.


Zveza:

ZUS-1 člen 28, 28/1, 36, 36/1-2, 75, 75/3, 77, 77/1, 82, 82/2.
ZUP člen 87, 87/1, 87/3, 87/4, 89, 97, 98.
Datum zadnje spremembe:
30.08.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU2MjYy