<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sklep VIII R 20/2004
ECLI:SI:VSRS:2004:VIII.R.20.2004

Evidenčna številka:VS32211
Datum odločbe:01.12.2004
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:spor o pristojnosti - stvarna pristojnost

Jedro

Delovno sodišče je kot specializirano sodišče pristojno za odločanje le v tistih individualnih sporih, v katerih so izrecno ugotovljene okoliščine, ki opredeljujejo njegovo pristojnost v smislu določb ZDSS.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi je stvarno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

Obrazložitev

Tožnik je pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vložil tožbo, s katero je zahteval plačilo zneska 8,762.331,43 SIT na račun provizije iz naslova prometa, ki ga je v posledici njegovega zastopanja v času delovnega razmerja pri toženi stranki od 9.4.2001 dalje ustvarila tožena stranka. Pri tem je navajal, da je bil 17.4.1996 pri drugotoženi stranki sprejet v delovno razmerje, ki mu je prenehalo dne 9.4.2001 na podlagi obvestila prvotožene stranke. Ne glede na prenehanje delovnega razmerja pa mu na račun zastopanja še naprej pripada dogovorjena provizija iz naslova prometa, ustvarjenega na podlagi poslovnih povezav, ki jih je vzpostavil in vzdrževal kot zastopnik tožene stranke.

Okrožno sodišče v Ljubljani se je s sklepom, opr. št. P 1449/2004-I-5 z dne 25.8.2004, izreklo za stvarno nepristojno. Menilo je, da gre za spor o posamičnih premoženjskih pravicah iz delovnega razmerja oziroma v zvezi z delovnim razmerjem med delavcem in delodajalcem v skladu z določbami 2. točke 4. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS, Ur. l. RS, št. 19/94 in 20/98), saj tožnik zahteva plačilo za svoje delo, ki ga je opravil v okviru delovnega razmerja pri prvotoženi stranki.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, ki mu je bila zadeva odstopljena kot stvarno in krajevno pristojnemu sodišču, pristojnosti ni sprejelo. Ker je predmet spora denarni zahtevek iz naslova prometa, ustvarjenega po 9.4.2001, ko tožnik pri toženi stranki ni bil več v delovnem razmerju, po njegovem mnenju ne gre za spor o pravicah iz delovnega razmerja oziroma v zvezi z delovnim razmerjem, za katerega bi bilo pristojno delovno sodišče. Zato je predlagalo, da v sporu o pristojnosti odloči Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Za odločanje v tej zadevi je stvarno pristojno sodišče splošne pristojnosti.

Za presojo stvarne pristojnosti so pomembna naslednja dejstva, ki izhajajo iz navedb v tožbi in podatkov v spisu:

- Tožnik je bil v delovnem razmerju pri drugotoženi stranki (navedbe tožnika in podatki o delovnem razmerju v delovni knjižici).

- V letu 1996 in 1999 je tožnik sklenil dogovor o načinu opravljanja dela in aneks k temu dogovoru, na katerem utemeljuje svoj tožbeni zahtevek, s prvotoženo stranko.

- Tožnik uveljavlja udeležbo na prometu, ki je bil ustvarjen v času, ko ni bil več v delovnem razmerju niti pri prvo in niti pri drugotoženi stranki.

Glede na gornja dejstva ni mogoče ugotoviti, da bi šlo za spor iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem v skladu z določbami 2. točke 4. člena ZDSS. Delovno sodišče je kot specializirano sodišče pristojno za odločanje le v tistih individualnih sporih, v katerih so izrecno ugotovljene okoliščine, ki opredeljujejo njegovo pristojnost v smislu določb 4. člena ZDSS. Ker v tej zadevi niti v subjektivnem in niti v objektivnem smislu teh okoliščin ni mogoče ugotoviti, je v zadevi podana stvarna pristojnost sodišča splošne pristojnosti.

Glede na povedano je sodišče na podlagi določb drugega odstavka 25. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP - prečiščeno besedilo, Ur. l. RS, št. 36/04) sklenilo, da je za odločanje stvarno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani, pri katerem je bila tožba vložena.


Zveza:

ZDSS člen 4, 4-2.ZPP člen 25, 25/2.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yOTY5Mg==