<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS sklep Pdp 8/2012
ECLI:SI:VDSS:2012:PDP.8.2012

Evidenčna številka:VDS0008510
Datum odločbe:09.02.2012
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:stranski intervenient - intervencijski interes - vstop v pravdo - neizbrani kandidat - javni zavod - direktor

Jedro

Intervenient je izkazal pravni interes za intervencijo, saj je bil s sklepom javnega zavoda imenovan za generalnega direktorja tožene stranke in je to funkcijo tudi nastopil, tožnik pa s tožbo kot neizbrani kandidat zahteva razveljavitev sklepa o izbiri kandidata in o imenovanju generalnega direktorja. Če bi tožnik v sporu uspel, bi s tem intervenientu preprečil nadaljnje opravljanje funkcije.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se spremeni tako, da se dopusti stranska intervencija mag. M.F. na strani tožene stranke.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo predlog tožene stranke za vstop v pravdo stranskega intervenienta mag. M.F., … ulica 5 iz K.

Zoper sklep sodišča prve stopnje se pritožuje tožena stranka zaradi zmotne uporabe materialnega prava ter zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka ter pritožbenemu sodišču predlaga, da izpodbijani sklep sodišča prve stopnje spremeni tako, da predlogu tožene stranke ugodi in mag. M.F. dovoli, da se kot stranski intervenient pridruži toženi stranki. V pritožbi navaja, da je izpodbijani sklep nepravilen in nezakonit, saj je sodišče zmotno uporabilo materialno pravo (199. člen do 202. člen ZPP), ko je zaključilo, da mag. M.F., glede na naravo predmetnega spora, nanj z ničemer ne bi mogel vplivati in da zato nima intervencijskega interesa. Tak zaključek je tudi v nasprotju z ugotovitvijo sodišča, da bi z odpravo izpodbijanega sklepa mag. M.F. sicer res izgubil upravičenja, ki zanj iz tega sklepa izhajajo, zato je podana tudi absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 14. točki in 15. točki drugega odstavka 339. člena ZPP. Mag. M.F. je bil z izpodbijanim sklepom Programskega sveta z dne 25. 5. 2010 imenovan za generalnega direktorja tožene stranke. Sodišče je pravilno ugotovilo, da bi z odpravo izpodbijanega sklepa mag. M.F. izgubil vsa upravičenja, ki zanj iz tega sklepa izhajajo. Posledično je podan njegov pravni interes, da v pravdi, ki teče med strankama zmaga tožena stranka. Ker so njegova upravičenja ogrožena, ga mora sodišče obvestiti o tej pravdi in mu omogočiti, da se v pravdi pridruži toženi stranki. Tožena stranka pa je v pritožbi dodatno izpostavila še, da je odločitev sodišča tudi v nasprotju z odločitvijo istega sodišča v podobni zadevi, ki se je vodil zaradi izdaje začasne odredbe, s katero bi se prepovedal vpis sklepa Programskega sveta z dne 25. 5. 2010 o imenovanja mag. M.F. za generalnega direktorja, v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani (opr. št. I Pd 781/2010 in opr. št. Pdp 832/2010). V sporu je namreč sodišče mag. M.F. dovolilo, da se kot stranski intervenient v sporu pridruži toženi stranki, ker je ugotovilo, da ima zato pravni interes.

Pritožba je utemeljena.

Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijani sklep v mejah pritožbenih razlogov, pri čemer je po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb postopka iz drugega odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP – Ur. l. RS, št. 26/99 in naslednji) v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP na pravilno uporabo materialnega prava.

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo predlog tožene stranke za vstop v pravdo stranskega intervenienta mag. M.F. iz K., … ulica 5, ker je zaključilo, da mag. M.F., ki je bil s strani tožene stranke predlagan kot stranski intervenient, glede na naravo predmetnega spora nanj z ničemer ne bi mogel vplivati, zato nima intervencijskega interesa, kljub temu, da bi z odpravo izpodbijanega sklepa izgubil upravičenja, ki iz sklepa izhajajo.

Zakon o pravdnem postopku v prvem odstavku 199. člena ZPP določa, da kdor ima pravni interes, da v pravdi, ki teče med drugimi, zmaga ena od strank, se lahko pridruži tej stranki. Torej stranska intervencija je dopustna le, če ima intervenitent pravni interes, da v pravdi zmaga ena od strank in kadar je intervenitent s stranko v takšnem pravnem razmerju, da odločitev vpliva na njegov civilnopravni ali javnopravni položaj. Stranski se lahko pridruži na lastno pobudo, pri čemer poda izjavo o odstopu v pravdo, po določbi tretjega odstavka 199. člena ZPP, na naroku ali s pisno vlogo ali na podlagi predloga stranke. V sporni zadevi je tožena stranka podala predlog za vstop stranskega intervenienta.

Pritožba pravilno opozarja, da je sodišče prve stopnje zmotno uporabilo materialno pravo, ko je zaključilo, da mag. M.F., glede na naravo predmetnega spora, nanj z ničemer ne bi mogel vplivati in da zato nima intervencijskega interesa. Mag. M.F. je bil z izpodbijanim sklepom Programskega sveta z dne 25. 5. 2010 imenovan za generalnega direktorja tožene stranke in z odpravo izpodbijanega sklepa bi izgubil vsa upravičenja, ki zanj iz tega sklepa izhajajo.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je pravni interes podan, če ima intervent pravno korist od tega, da v pravdi zmaga ena od strank, to pa pomeni, da je intervenitent do stranke, ki se ji hoče pridružiti, v takšnem pravnem razmerju, da bi neugodna odločba vplivala na razmerje med njima. Bistvo intervence je, da ko pomaga eni od strank, varuje svoje pravne interese. Zaradi tega mu daje pravni sistem možnost, da na eni strani nadzoruje stranko, od uspeha katere je odvisna njegova pravna situacija in na drugi strani tudi možnost, da s svojimi dejanji nadomesti strankino pasivnost. Včasih bo zadostoval samo nadzor nad ravnanjem stranke v pravdi, če bo intervenitent ocenil, da se stranka dobro pravda in da s tem varuje tudi njegov interes. Vendar brez vključitve v pravdo, s pravno intervencijo ne bo mogel zagotoviti, da bo stranko pri njenem zastopanju v pravdi tudi učinkovito nadzoroval, saj ga sodišče ne bo obveščalo o poteku pravde (dr. Lojze Ude, komentar ZPP – 2. knjiga, str. 268 in 269).

Pritožbeno sodišče zaključuje, da je intervenient pravni interes izkazal, saj je bil s sklepom Programskega sveta z dne 25. 5. 2010 imenovan za generalnega direktorja in je to funkcijo tudi nastopil. Tožnik pa s tožbo zahteva razveljavitev sklepa Programskega sveta z dne 25. 5.2010 in v kolikor bo s tožbo uspel, bo stranskemu intervenientu preprečil nadaljnje opravljanje funkcije, zato je pritožbeno sodišče predlagano stransko intervencijo dovolilo. Pritožba pa tudi pravilno opozarja, da je sicer sodišče dovolilo stransko intervencijo mag. M.F. tudi v zadevi opr. št. I Pd 781/2010 z dne 28. 6. 2010 in opr. št. Pdp 832/2010 z dne 15. 7. 2010.

Pritožbeno sodišče je tako odpravilo kršitve določb pravdnega postopka (drugi odstavek 347. člena ZPP) in pritožbi ugodilo ter izpodbijani sklep spremenilo tako, da je dopustilo stransko intervencijo na strani tožene stranke.


Zveza:

ZZ člen 36. ZPP člen 199.
Datum zadnje spremembe:
19.04.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQyNzI2