<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II DoR 290/2013
ECLI:SI:VSRS:2014:II.DOR.290.2013

Evidenčna številka:VS0016607
Datum odločbe:09.01.2014
Opravilna številka II.stopnje:VSC Cp 128/2013
Senat:Anton Frantar (preds.), dr. Mateja Končina Peternel (poroč.), mag. Rudi Štravs
Področje:STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE
Institut:dopuščena revizija - družbena lastnina - lastninjenje - kmetijska zemljišča - lovska družina

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali je tožena stranka kot lovska organizacija lahko pridobila lastninska upravičenja na kmetijskih zemljiščih in gozdovih v družbeni lastnini, pridobljenimi na odplačen način, ali pa je imela le pravico do upravljanja družbenih sredstev za uresničevanje svojih ciljev?

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali je tožena stranka kot lovska organizacija lahko pridobila lastninska upravičenja na kmetijskih zemljiščih in gozdovih v družbeni lastnini, pridobljenimi na odplačen način, ali pa je imela le pravico do upravljanja družbenih sredstev za uresničevanje svojih ciljev?

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je ugodilo tožbenemu zahtevku države in ugotovilo, da je lastnica nepremičnin parc. št. ... k.o. ... in parc. št. ... k.o. ...

2. Sodišče druge stopnje pa je pritožbi tožene lovske družine delno ugodilo in odločitev sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je zavrnilo zahtevek za ugotovitev, da je država lastnica nepremičnine parc. št. ... k.o. ... V obrazložitvi je navedlo, da je to nepremičnino tožena lovska družina pridobila na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 10. 8. 1984 s tedanjima lastnikoma. Ugotovilo je, da v času nakupa ta nepremičnina ni bila družbena lastnina. Poudarilo je, da so imele lovske družine tudi status društva in so bile lahko nosilke lastninske pravice tako po predpisih, ki so veljali v času sklenjene kupoprodajne pogodbe v letu 1984, kakor tudi po sedaj veljavnih predpisih. Sodišče druge stopnje je opozorilo tudi na odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-78/93 in navedlo, da iz nje izhaja, da je lovska družina, kljub svoji družbeno-pravni naravi lahko imela kot društvo tudi lastninsko pravico na nepremičninah. Ocenilo je, da država na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju ZSKZ) ni pridobila lastninske pravice na tistih kmetijskih zemljiščih, ki so jih lovske družine pridobile na odplačen način in da je zaradi tega tožbeni zahtevek tožeče stranke glede parc. št. ... k.o. ... neutemeljen.

3. Zoper odločitev o delni zavrnitvi njenega zahtevka vlaga tožeča stranka predlog za dopustitev revizije. Meni, da je sodišče druge stopnje kršilo 14. člen ZSKZ in 57. in 61. člen Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča U-I-78/93. Meni, da odločitev odstopa od sodne prakse, in sicer od odločb Višjega sodišča v Mariboru I Cp 1487/2010 in I Cp 37/2012, od sodbe Vrhovnega sodišča II Ips 371/2003 in odločbe Ustavnega sodišča U-I-78/93. Predlaga, naj sodišče dopusti revizijo glede vprašanja, ali je tožena stranka kot lovska organizacija lahko pridobila lastninska upravičenja na kmetijskih zemljiščih in gozdovih v družbeni lastnini, pridobljenimi na odplačen način, ali pa je imela le pravico do upravljanja družbenih sredstev za uresničevanje svojih ciljev.

4. Predlog je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ocenilo, da je glede v predlogu navedenega pravnega vprašanja izpolnjen pogoj za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) zato je revizijo na podlagi tretjega odstavka 367.c člena ZPP dopustilo.


Zveza:

ZSKZ člen 14. ZPP člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
26.02.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDYyNDU2