<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Civilni oddelek

VSM sklep I Ip 1273/2013
ECLI:SI:VSMB:2014:I.IP.1273.2013

Evidenčna številka:VSM0021907
Datum odločbe:19.03.2014
Senat, sodnik posameznik:Vesna Rezar
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:prepozna pritožba - zavrženje pritožbe

Jedro

Sodišče druge stopnje je ob preizkusu upnikove pritožbe ugotovilo, da je pritožba prepozna, saj je bila vložena po preteku zakonskega roka zanjo. Navedeno je narekovalo zavrženje upnikove prepozne pritožbe.

Izrek

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

1. Z uvodoma navedenim sklepom je sodišče prve stopnje izvršilni postopek ustavilo z začetkom stečajnega postopka, to je 8. 5. 2013.

2. Zoper tako prvostopno odločitev se po svojem pooblaščencu pritožuje upnik. Uveljavlja vse pritožbene razloge. Navaja, da je izpodbijana prvostopna odločitev nejasna. Iz izpodbijanega sklepa je razvidno, da je sodišče prve stopnje s sklepom dovolilo izvršbo na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet, vendar pa iz tega dela obrazložitve ni razvidno, kdaj je bil navedeni izvršilni sklep izdan. Prav tako iz obrazložitve sklepa izhaja, da naj upnik na denarna sredstva še ne bi pridobil zastavne (ločitvene) pravice, ker naj še ne bi bil opravljen rubež dolžnikovih denarnih sredstev, vendar pa iz sklepa ni mogoče ugotoviti, katera izvršilna dejanja so bila v tem izvršilnem postopku opravljena ter ali je sklep o izvršbi zoper dolžnico postal pravnomočen in če, kdaj naj bi to postal. Ker izpodbijana odločitev v tej smeri nima nikakršnih razlogov, je po mnenju pritožnika nezmožna preizkusa, s čimer je podana absolutna bistvena kršitev procesnih določb. Upnik sodišče seznanja s spremembo v svoji statustni obliki, predlaga razveljavitev izpodbijanega sklepa in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v ponovno obravnavo. Pritožbenih stroškov ne priglaša.

3. Pritožba je prepozna.

4. Sodišče druge stopnje je ob preizkusu upnikove pritožbe v skladu s prvim odstavkom 346. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 366. člena istega zakona in 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) ugotovilo, da je pritožba prepozna, saj je bila vložena po preteku zakonskega roka zanjo (drugi odstavek 343. člena ZPP). Pritožniku je bil izpodbijani sklep vročen 14. 10. 2013. Osemdnevni pritožbeni rok (tretji odstavek 9. člena ZIZ) se je iztekel v torek, 22. 10. 2013. Kot je razvidno iz podatkov v spisu, pa je bila pritožba poslana priporočeno po pošti šele dne 23. 10. 2013. V skladu z drugim odstavkom 112. člena ZPP (v zvezi s prvim odstavkom 366. člena istega zakona in 15. členom ZIZ) se v primeru, če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Za naslednji dan po poteku pritožbenega roka po pošti priporočeno poslano pritožbo se tako šteje, da je bila tega dne izročena naslovnemu sodišču, torej šele po poteku pritožbenega roka. Upnikova pritožba je po vsem obrazloženem prepozna.

5. Zgoraj navedeno je v skladu s prvim odstavkom 346. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 366. člena istega zakona in 15. členom ZIZ narekovalo zavrženje upnikove prepozne pritožbe.

6. Odločitev o stroških pritožbenega postopka je odpadla, ker jih pritožnik ni priglasil (prvi odstavek 163. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).


Zveza:

ZIZ člen 9, 9/3.
ZPP člen 112, 112/2, 343, 343/2, 346, 346/1.
Datum zadnje spremembe:
25.04.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY0NDQy