<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Izvršilni oddelek

VSM sklep I Ip 471/2011
ECLI:SI:VSMB:2011:I.IP.471.2011

Evidenčna številka:VSM0021150
Datum odločbe:14.06.2011
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:prepozna pritožba - zavrženje pritožbe

Jedro

Dolžnik je sprejel sklep o domiku z dne 18. 1. 2011 (izpodbijani sklep) osebno dne 1. 2. 2011, kar pomeni, da je osemdnevni pritožbeni rok začel teči naslednjega dne, to je dne 2. 2. 2011 in se je iztekel v sredo 9. 2. 2011 ob polnoči. Ker je dolžnik vložil svojo pritožbo šele dne 11. 2. 2011 je ugotoviti, da je njegova pritožba vložena prepozno, torej po poteku osemdnevnega pritožbenega roka.

Izrek

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom nepremičnino v solasti dolžnika do 1/6 celote, opisano v točki 1. izreka izpodbijanega sklepa domaknilo kupki B. R. za ceno 3.529,00 EUR (točka 1. izreka izpodbijanega sklepa), nadalje je odredilo zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v, da ob izročitvi nepremičnine kupcu izbriše zastavne pravice, bremena in zaznambe, kot izhaja iz a) in b) točke 2. izreka izpodbijanega sklepa ter nazadnje v točki 3. izreka odločilo, da mora kupec v 30 dneh od dneva prejema sklepa o domiku položiti kupnino v znesku 2.823,20 EUR.

2. Zoper ta sklep vlaga pravočasno laično pritožbo dolžnik iz vsebine katere izhaja, da prereka višino ocenjene vrednosti nepremičnin in predlaga ponovno cenitev v njegovi navzočnosti.

3. Pritožba je prepozna.

4. Pritožba je prepozna, če je bila vložena po preteku zakonskega roka zanjo (drugi odstavek 343. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 366. členom istega zakona). Zoper sklep izdan na prvi stopnji je dovoljena pritožba, ki jo je treba vložiti v osmih dneh od vročitve sklepa sodišča prve stopnje (prvi in tretji odstavek 9. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ)).

5. Sodišče druge stopnje je ugotovilo, da je dolžnik sprejel sklep o domiku z dne 18. 1. 2011 (izpodbijani sklep) osebno dne 1. 2. 2011, kar pomeni, da je osemdnevni pritožbeni rok začel teči naslednjega dne, to je dne 2. 2. 2011 in se je iztekel v sredo 9. 2. 2011 ob polnoči. Ker je dolžnik vložil svojo pritožbo šele dne 11. 2. 2011 je ugotoviti, da je njegova pritožba vložena prepozno, torej po poteku osemdnevnega pritožbenega roka.

6. Ker je pritožba dolžnika vložena prepozno jo je sodišče druge stopnje, ker tega ni storilo že sodišče prve stopnje, kot prepozno zavrglo (prvi odstavek 346. člena ZPP). Odločitev temelji na določbi 1. točke 365. člena ZPP.

7. V posledici navedenega je odpadla potreba po vsebinskem obravnavanju pritožbe.

8. Dolžnik ni priglasil pritožbenih stroškov, zato o njih ni bilo odločeno.

9. Določbe ZPP so bile uporabljene na podlagi 15. člena ZIZ.


Zveza:

ZIZ člen 9, 9/1, 9/3.
ZPP člen 343, 343/2, 346, 346/1, 366.
Datum zadnje spremembe:
19.07.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU1Nzcz