<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Up 93/2009
ECLI:SI:VSRS:2009:I.UP.93.2009

Evidenčna številka:VS1011131
Datum odločbe:13.03.2009
Opravilna številka II.stopnje:Sklep UPRS (zunanji oddelek v Mariboru) U 468/2008
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - UPRAVNI SPOR
Institut:prepozna pritožba - zavrženje pritožbe

Jedro

Pritožbo zoper sklep v upravnem sporu je treba vložiti v petnajstih dneh od vročitve izpodbijanega sklepa. Pritožba, vložena po poteku tega roka,je prepozna in jo zavrže s sklepom sodnik poročevalec, če tega ni storil že predsednik senata sodišča prve stopnje.

Izrek

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom (3. točka izreka sodbe in sklepa) je sodišče prve stopnje odločilo, da se tožeči stranki ne oprosti plačila sodnih taks.

2. Tožnica je dne 2. 3. 2008 priporočeno po pošti pri sodišču prve stopnje vložila vlogo, naslovljeno "dostava listin". Z njo je poslala listine, s katerimi naj bi opravičevala zahtevo za oprostitev plačila sodnih taks. Kot izhaja iz uradnega zaznamka na tej tožničini vlogi in iz predložitvenega poročila jo je sodišče prve stopnje štelo kot pritožbo zoper 3. točko izreka navedene sodbe in sklepa.

3. Pritožba je prepozna.

4. Po določbi tretjega odstavka 73. člena ZUS-1 v zvezi z 72. členom istega zakona se pritožba zoper sklep, izdan v upravnem sporu na prvi stopnji, lahko vloži v 15 dneh od vročitve prepisa sklepa strankam. Po določbi drugega odstavka 343. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP, ki se na podlagi prvega odstavka 22. člena ZUS-1 primerno uporablja za vprašanja postopka, ki niso urejena z ZUS-1, je pritožba prepozna, če je vložena po poteku zakonskega roka zanjo. Na podlagi prvega in drugega odstavka 112. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1, se šteje, da je pritožba vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče, če pa je poslana po pošti priporočeno, se šteje dan oddaje na pošto za dan vročitve sodišču, na katero je naslovljena.

5. Iz predloženega spisa sodišča prve stopnje (iz povratnice, pripete k izvirniku sodbe in sklepa) je razvidno, da je bil v obravnavani zadevi izpodbijani sklep glede na četrti odstavek 142. člena ZPP tožnici vročen 5. 2. 2009. Pritožbeni rok je pričel teči (drugi odstavek 111. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1) prvi naslednji dan po vročitvi sklepa pooblaščenki za sprejemanje pisanj, torej 6. 2. 2009, in je potekel v petek, dne 20. 2. 2009. Zato je dne 2. 3. 2009 vložena pritožba prepozna, saj je bila vložena po izteku 15-dnevnega roka.

6. O zadevi je odločal sodnik poročevalec na podlagi prvega odstavka 346. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1, ki določa, da lahko prepozno pritožbo zavrže s sklepom že sodnik poročevalec, če ob preizkusu ugotovi, da je prepozna in če tega ni storil že predsednik senata sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZUS-1 člen 22, 22/1, 72, 73, 73/3.ZPP člen 111, 111/2, 112, 112/1, 112/2, 142, 142/4, 343, 343/2, 346, 346/1.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMjU3Mw==