<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba II U 417/2013
ECLI:SI:UPRS:2014:II.U.417.2013

Evidenčna številka:UM0011999
Datum odločbe:15.10.2014
Senat, sodnik posameznik:Jasna Šegan (preds.), Vlasta Švagelj Gabrovec (poroč.), Sonja Kočevar
Področje:INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
Institut:inšpekcijski postopek - ukrep tržnega inšpektorja - delo na črno - prepoved opravljanja dejavnosti

Jedro

Plesa in glasbe, ki ju je zaznal inšpekcijski organ ob kontrolnem pregledu v prostoru, ki ga je oddala tožeča stranka v najem, ni mogoče umestiti v okvir verske dejavnosti, za katero je registrirana tožeča stranka. Tako je izpodbijani inšpekcijski ukrep, s katerim se je tožeči stranki prepovedalo opravljanje dejavnosti oddajanja in obratovanja lastnih ali najetih nepremičnin, po presoji sodišča utemeljen.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

Z izpodbijano prvostopno odločbo je tržni inšpektor tožeči stranki prepovedal opravljanje dejavnosti oddajanja poslovnih prostorov v najem, ker ta dejavnost sodi v dejavnost 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, ki je pravna oseba nima registrirane in ker gre za delo na črno (1. točka izreka). Odločil je še, da prepoved iz 1. točke izreka začne veljati takoj po prejemu odločbe (2. točka izreka), da pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve (3. točka izreka) in da bo o morebitnih stroških postopka izdan poseben sklep (4. točka izreka). V obrazložitvi svojo odločitev utemeljuje z določbami Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) in ugotovitev kontrolnega pregleda opravljenega dne 20. 7. 2013 na naslovu …. V 3. členu ZPDZC je določeno, da se za delo na črno šteje opravljanje dejavnosti, če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v sodni register, oziroma opravlja dejavnost, ki je nima določene v temeljnem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane ali v temeljnem aktu določene dejavnosti. V 13. členu citiranega zakona je v četrtem odstavku določeno, da če se opravlja delo na črno iz 3. člena tega zakona, organ z odločbo prepove opravljanje tega dela. V času nadzora je bilo ugotovljeno, da tožeča stranka razpolaga z dvema dvoranama, ki se občasno oddajata v najem. V zgornji dvorani, ki je urejena in opremljena je prostora za približno 120 ljudi, in se tam odvijajo predvsem prireditve kot je zlata poroka, spodnja dvorana, v kateri so gasilske klopi in mize ter je v njej prostora za približno 80 ljudi, pa še ni do konca opremljena in urejena. Ugotovljeno je bilo, da je tožeča stranka v letu 2013 v svojih prostorih izvedla štiri različne prireditve, dve so imeli kateheti, ki za uporabo prostora niso plačali, v enem primeru se je izvršila proti usluga s popravilom oziroma pregledom motorja na barki, za prireditev, ki se je odvijala v času inšpekcijskega pregleda (pogostitev po opravljenem krstu), pa še morebitni prispevek ni bil dogovorjen. Ker je v Sloveniji legalno mogoče opravljati dejavnost bodisi s statusom samostojnega podjetnika, vpisanega v Poslovni register Slovenije pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ali s statusom gospodarske družbe, ki ima to dejavnost določeno v temeljnem aktu ali v družbeni pogodbi, tožeča stranka pa ima kot glavno dejavnost registrirano dejavnost verskih organizacij s šifro 94.910, opravljanje dejavnosti, ki je pravna oseba nima vpisane v sodni register oziroma, ki je nima določene v temeljnem aktu, šteje za delo na črno, ki je v skladu z drugim odstavkom 3. člena ZPDZC izrecno prepovedano.

Navedeno odločitev je potrdilo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z odločbo št. 0211-64/2013-6-KE z dne 2. 9. 2013. V obrazložitvi kot neutemeljen zavrača pritožbeni očitek, da tožeča stranka prostore oddaja v uporabo in ne v najem. Standardna klasifikacija dejavnosti, ki se v skladu s 3. členom Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti uporablja za določanje dejavnosti, oddajanje nepremičnin v uporabo ne razlikuje od njenega najema. Vsako oddajanje lastne nepremičnine v najem obravnava v okviru dejavnosti oddajanja in obratovanja lastnih ali najetih nepremičnin s šifro 68.200, ki se lahko opravljajo proti plačilu ali po pogodbi, zato zatrjevanja tožeče stranke, da omogoča tudi brezplačno uporabo svojega prostora, ni mogoče upoštevati.

Tožeča stranka s tožbo izpodbija ugotovitev, da bi naj opravljala delo na črno. Ponavlja pritožbene ugovore, da je spornega dne, ko je bil opravljen inšpekcijski nadzor opravljala pastoralni obred krsta, za nadaljevanje pastoralnega obreda pa je dovolila uporabo drugega prostora. Bila je pogostitev s strani staršev krščenca, tožeča stranka ni bila ne gostitelj niti ni opravljala pogostitve. Treba je upoštevati, da gre za nadaljevanje pastoralnega dogodka, in da ima tožeča stranka registrirano dejavnost 94.911, to je dejavnost verskih organizacij, ki lahko nudi storitve vernikom tudi v drugih prostorih. V tem primeru je ta drugi prostor dvorana v sklopu župnišča. Ker je inšpekcijski organ to prezrl, je posledično izpodbijana odločba nezakonita in zato predlaga, da se izpodbijana odločba razveljavi.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo vztraja pri razlogih iz izpodbijane odločbe in predlaga, da sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrne.

Tožba ni utemeljena.

Izpodbijana odločba je po presoji sodišča pravilna in zakonita. V skladu z določbo 1. alinee prvega odstavka 3. člena ZPDZC se za delo na črno šteje opravljanje dejavnosti, če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v sodni register oziroma opravlja dejavnost, ki je nima določene v temeljnem aktu ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti. V zadevi med strankama ni sporno, da je tožeča stranka registrirana za opravljanje verske dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti (šifra 94.911 – dejavnost verskih organizacij). Iz dejanskega stanja ugotovljenega v postopku pa izhaja, da se v prostorih tožeče stranke nahajata dve dvorani (za 80 oziroma 120 ljudi), ki jih je tožeča stranka v letu 2012 in 2013 oddajala v najem za razne prireditve (rojstne dneve, poroke, krst). In tudi v času opravljenega kontrolnega pregleda dne 20. 7. 2013 se je v eni od dvoran odvijala pogostitev (z glasbo in plesom) po opravljenem krstu. Na podlagi navedenega tudi sodišče zaključuje, da gre v obravnavanem primeru za opravljanje dejavnosti (oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin), za katero tožeča stranka ni registrirana, zato se šteje da gre za delo na črno. Tako je izpodbijani inšpekcijski ukrep, s katerim se je (na podlagi četrtega odstavka 13. člena ZPZDC) tožeči stranki prepovedalo opravljanje dejavnosti oddajanja in obratovanja lastnih ali najetih nepremičnin (pod šifro 68.200 standardne klasifikacije dejavnosti), po presoji sodišča utemeljen.

Na drugačno odločitev ne morejo vplivati tožbene navedbe, da je šlo ob kontrolnem pregledu za nadaljevanje pastoralnega dogodka in da sta hrana in pijača v režiji slavljencev in njihovih povabljencev. Vsekakor plesa in glasbe, ki ju je zaznal inšpekcijski organ ob kontrolnem pregledu, ne mogoče umestiti v versko dejavnosti, za katero je registrirana tožeča stranka. Tožeča stranka pa je sama navedla, da je bilo takih dogodkov v letu 2012 in 2013 več in da je bilo plačilo za uporabo dvorane dogovorjeno z najemnikom oziroma uporabnikom.

Glede na vse navedeno je zato sodišče tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) kot neutemeljeno zavrnilo.


Zveza:

ZPDZC člen 3, 13, 13/4.
Datum zadnje spremembe:
10.12.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDczMDIy