<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X DoR 6/2018-3
ECLI:SI:VSRS:2018:X.DOR.6.2018.3

Evidenčna številka:VS00011277
Datum odločbe:18.04.2018
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS I U 1854/2017
Datum odločbe II.stopnje:22.11.2017
Senat:Peter Golob (preds.), Borivoj Rozman (poroč.), Marko Prijatelj
Področje:BANČNO JAVNO PRAVO - INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA - VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Institut:predlog za dopustitev revizije - banka kot zavezanec za dajanje podatkov - osebni podatki - odločanje v upravnem postopku - gospodarska javna služba

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali banke in hranilnice s tem, ko jim Banka Slovenije podeli dovoljenje za opravljanje bančnih in finančnih storitev na območju RS, pridobijo lastnost izvajalca javne službe ter s tem obveznost odločanja po upravnem postopku v vseh primerih kadar odločajo o pravicah in obveznostih uporabnikov njihovih storitev?

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali banke in hranilnice s tem, ko jim Banka Slovenije podeli dovoljenje za opravljanje bančnih in finančnih storitev na območju RS, pridobijo lastnost izvajalca javne službe ter s tem obveznost odločanja po upravnem postopku v vseh primerih kadar odločajo o pravicah in obveznostih uporabnikov njihovih storitev?

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo na podlagi 3. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) ugodilo tožbi tožeče stranke in odpravilo dopis tožene stranke št. 4487/B Podjed - 3/83 z dne 26. 11. 2015, s katerim je ta zavrnila seznanitev tožeče stranke z zaupnimi podatki na transakcijskem računu pokojne dolžnice tožeče stranke A. A.. Sodišče prve stopnje je še odločilo, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v znesku 15,00 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Odločitev sodišča prve stopnje temelji na ugotovitvi, da je toženi stranki s podelitvijo dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje finančnih storitev in drugih finančnih storitev iz drugega odstavka 97. člena Zakona o bančništvu (v nadaljevanju Zban-2) podeljeno javno pooblastilo za opravljanje javne službe bančnih in finančnih storitev na območju Republike Slovenije. Na podlagi 3. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) pa po njegovih pravilih odločajo tudi izvajalci javnih služb, kadar odločajo o pravicah in obveznostih uporabnikov njihovih storitev. V konkretnem primeru gre za odločanje o posredovanju osebnih podatkov, torej gre za odločanje po 22. členu Zakona o varovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1). Ker izpodbijani dopis tožene stranke ne obsega zahtevanih sestavin obrazložitve upravne odločbe iz 214. člena ZUP, ga je sodišče prve stopnje odpravilo in vrnilo zadevo toženi stranki v ponovni postopek.

3. Tožena stranka je na Vrhovno sodišče vložila predlog za dopustitev revizije po 367. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in predlagala, da Vrhovno sodišče dopusti revizijo zoper izpodbijano sodbo zaradi pomembnega pravnega vprašanja.

4. Predlog za dopustitev revizije je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367. a člena ZPP glede vprašanja, navedenega v izreku tega sklepa, izpolnjeni, zato je v tem obsegu predlogu tožene stranke za dopustitev revizije ugodilo (tretji odstavek 367. c člena ZPP). Gre namreč za pomembno pravno vprašanje o katerem Vrhovno sodišče še ni odločalo, zato bo njegova rešitev pomembno vplivala na razvoj prava.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o bančništvu (2015) - ZBan-2 - člen 97
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 4
Zakon o varstvu osebnih podatkov (2004) - ZVOP-1 - člen 22
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE4Mjc4