<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep III Cp 1028/2006
ECLI:SI:VSLJ:2006:III.CP.1028.2006

Evidenčna številka:VSL51619
Datum odločbe:15.03.2006
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:stroški izvršitelja

Jedro

Dokončen obračun izvršitelja je po 2. odst. 38. c člena ZIZ izvršilni naslov le v razmerju do upnika. Pri odločanju o upnikovem predlogu za povračilo stroškov izvršitelja kot nadaljnjih izvršilnih stroškov pa je potrebno ponovno presoditi, ali so bila za opravo izvršbe v smislu 5. odst. 38. člena ZIZ potrebna vsa opravljena dejanja izvršitelja oziroma ali so bili vsi upnikovi stroški za delo izvršitelja potrebni in upravičeno obračunani. Ker je sodišče prve stopnje v 3. točki izreka izpodbijanega sklepa dolžniku naložilo v plačilo vse stroške izvršitelja, ne da bi pri tem presodilo in obrazložilo njihovo potrebnost po 5. odst. 38. člena ZIZ, izpodbijanega sklepa v tem delu ni mogoče preizkusiti.

 

Izrek

Pritožbi se delno ugodi, sklep sodišča prve stopnje se v 3. točki izreka razveljavi in se zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v nov postopek, v preostalem pa se pritožba zavrne in se v izpodbijanem, a nerazveljavljenem delu potrdi sklep sodišča prve stopnje.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom v prvi točki izreka odločilo, da se izvršba s prodajo premičnin ustavi, v drugi točki izreka je odločilo, da se izvršba, dovoljena s sklepom o izvršbi opr. št. I 98/1369 z dne 10.12.1998 delno ustavi za na račun stroškov, obresti in glavnice dne 22.2.2005 plačanih 10.000,00 SIT, v tretji točki izreka pa je odločilo, da se nadaljnji izvršilni stroški upnika odmerijo na 48.331,54 SIT.

Zoper navedeni sklep se je pravočasno pritožil dolžnik. V pritožbi navaja, da se pritožuje zoper točko 2. in 3. izreka oziroma na izvršilne stroške, ki jih je priglasil upnik. Pravi, da je bila izvršba za znesek 3.712,00 SIT ustavljena s sklepom z dne 5.3.1999, kar pomeni, da je bil ta znesek pred tem datumom tudi poravnan. Meni, da je prišlo do pomote pri izdaji sklepa, s katerim je sodišče imenovalo izvršitelja, saj takrat ni bilo več njegovega dolga do upnika. Tudi pri preverjanju pri RTV, O. za i., so jim zatrdili, da ni nobenih neporavnanih obveznosti. Ker so bili prepričani, da so vse obveznosti do RTV poravnali, dne 15.2.2005, ko jih je obiskal izvršitelj, niso podpisali rubežnega zapisnika. Kljub temu so dne 22.2.2005 nakazali upniku znesek 10.000,00 SIT. Nato pa so dobili predlog upnika, da jim sodišče naloži plačilo izvršilnih stroškov v znesku 50.122,80 SIT. Meni, da izpodbijani sklep ne upošteva dejansko stanje, zato prosi, da se preveri tudi sklep z dne 5.3.1999 ter obračun obresti, iz katerega izhaja, da ni več dolžnik, ampak da je za preplačan znesek 9.091,26 SIT postal njegov dolžnik upnik. Zato izvršilnih stroškov ni dolžan kriti. Zanima ga tudi cenik izterjevalca, kateremu gre za 10 minut dela in pot iz T. v H. in nazaj 50.122,80 SIT.

Pritožba je delno utemeljena.

Pritožba dolžnika je neutemeljena v delu, s katerim se pritožuje zoper 2. točko izreka izpodbijanega sklepa. Dolžnik neutemeljeno zatrjuje, da je upnikovo terjatev v celoti poravnal že s plačilom zneska 3.712,00 SIT plačanega dne 9.3.1999. Po sklepu o izvršbi, ki ga je dolžnik prejel 24.12.1998 je dolžan plačati upniku ne le znesek glavnice v višini 3.712,00 SIT, ampak tudi zakonite zamudne obresti v znesku 217,00 SIT ter zakonite zamudne obresti od zneska 3.712,00 SIT od 26.3.1998 do plačila ter še 7.300,00 SIT stroškov izvršilnega postopka. S plačilom zneska 3.712,00 SIT plačanega dne 9.3.1999 je tako dolžnik poravnal le del upnikove terjatve, preostali del terjatve pa je v celoti poplačal šele 22.2.2005. Zaradi izterjave neplačanega dela upnikove terjatve je bil zato dne 30.9.2004 imenovan izvršitelj, ki je dne 15.2.2005 pri dolžniku tudi opravil rubež premičnin. Dolžnikove pritožbene trditve o tem, da s plačilom zneska 10.000,00 SIT dne 22.2.2005 ni bila poravnana upnikova terjatev, ampak je ta znesek dolžan upnik njemu, tako niso utemeljene. Je pa utemeljena dolžnikova pritožba v delu, ki se nanaša na nadaljnje izvršilne stroške upnika, odmerjene v 3. točki izreka izpodbijanega sklepa. Prvostopenjsko sodišče namreč v izpodbijanem sklepu ni obrazložilo, ali so bili stroški izvršitelja, ki jih je na podlagi izvršiteljevega obračuna z dne 11.4.2005 (po odbitju dolžnikovega preplačila upnikove terjatve v znesku 1.791,26 SIT) v celoti naložilo v plačilo dolžniku, potrebni za izvršbo. Dokončen obračun izvršitelja je namreč po 2. odst. 38. c člena ZIZ (Zakon o izvršbi in zavarovanju, Uradno prečiščeno besedilo, Uradi list RS, št. 40/2004) izvršilni naslov le v razmerju do upnika, kar pomeni, da lahko izvršitelj izvršilne stroške, v primeru ko založen predujem (ali varščina) ne zadošča za njegovo poplačilo ali če se ne more poplačati iz izterjanega zneska, na njegovi podlagi prisilno izterja od upnika. Pri odločanju o upnikovem predlogu za povračilo stroškov izvršitelja kot nadaljnjih izvršilnih stroškov pa je potrebno ponovno presoditi, ali so bila za opravo izvršbe v smislu 5. odst. 38. člena ZIZ potrebna vsa opravljena dejanja izvršitelja oziroma ali so bili vsi upnikovi stroški za delo izvršitelja potrebni in upravičeno obračunani. Ker je sodišče prve stopnje v 3. točki izreka izpodbijanega sklepa dolžniku naložilo v plačilo vse stroške izvršitelja, brez da bi pri tem presodilo in obrazložilo njihovo potrebnost po 5. odst. 38. člena ZIZ, izpodbijanega sklepa v tem delu ni mogoče preizkusiti. Zaradi bistvene kršitve določb postopka iz 14. točke 2. odst. 339. člena ZPP (Zakon o pravdnem postopku, Uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 36/2004) je pritožbeno sodišče na podlagi določbe 3. točke 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ pritožbi dolžnika delno ugodilo in izpodbijani sklep v 3. točki izreka razveljavilo in zadevo v tem obsegu vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek. V preostalem je pritožbo dolžnika zavrnilo in izpodbijani sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem, a nerazveljavljenem delu potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Sodišče prve stopnje bo moralo tako ponovno presoditi in obrazložiti, ali so bila za opravo izvršbe v smislu 5. odst. 38. člena ZIZ potrebna vsa opravljena dejanja izvršitelja in stroški zanje oziroma ali je dolžnik dolžan povrniti upniku te upnikove stroške izvršitelja v celoti.

 


Zveza:

ZIZ člen 38, 38c, 38c/2, 38/5, 38, 38c, 38c/2, 38/5.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zODQ2Mg==