Izberite podatkovne zbirke.

http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&defType=edismax&hl=true&mm=100&qf=id&start=0&rows=20&q=uprs+sodba+i+u+392%2F2016&fq=tribunal_id:2008100109561979+OR+tribunal_id:2008100116332924+OR+tribunal_id:2008100116335939+OR+tribunal_id:2008100116341313+OR+tribunal_id:2008100116342928+OR+tribunal_id:2008101009042948+OR+tribunal_id:2008111208395808+OR+sourcet:inj+OR+sourcet:seu+OR+article_documents_type_id:3+OR+article_documents_type_id:1+OR+article_documents_type_id:2&qf=description^3.0+allness+doc_code+task_code+docAreas+core_text^3.0+decision+dep_title+trib_title+docInstitutes^5.0+relations+wages_avg+qualifications_id+injury_areas_id+connection+victim+injury+physical_pain+hospitalization+treatment+rehabilitation+defacement+life_activity+compensation+note+inconvenience+fear+injured_victim+family_sit+content+injury_event+invalidity_description+unjustified_action+injury_groups+other_violation_of_personality_rights+qulification+injInstitutes^5.0+victim_gender+victim_conection_reations+victim_age+injured_victim_gender+injury_victim_conection_reations+injury_victim_age+publication+article_documents_type_id+article_documents_language_id+article_documents_republic_id+source+artAreas+artInstitutes^5.0+depositor+senate+seuAreas+core_text^3.0+relationship+seuInstitutes^5.0&fq=publicated:Y&pf=task_code^10+institutes^10+allness&fl=*,score&sort=dateCreated+desc
Število zadetkov: 2cT1VUFJTJTIwc29kYmElMjBJJTIwVSUyMDM5Mi8yMDE2JTIwJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmb3JkZXI9Y2hhbmdlRGF0ZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYw==
 OdločbaDatumJedroInstitut
VSL Sklep I Kp 42224/201910.02.2020Prvostopenjsko sodišče je nepopolno ugotovilo dejansko stanje, ker ni raziskalo, v kateri instituciji bo osumljeni tujec pridržan ob izročitvi v Argentino ter kakšne so konkretne razmere v tisti instituciji oziroma, ali obstaja verjetnost, da bodo razmere v tej instituciji na splošno ter upoštevaje specifično stanje osumljenega tujca takšne, da bi bil izpostavljen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju.pogoji za izročitev tujca - prepoved mučenja ali nečlovečnega in ponižujočega ravnanja - standard verjetnosti - dokazno breme - konkretna nevarnost
UPRS sodba I U 392/201604.10.2016Podpisnik revizijskega poročila odgovarja za njegovo vsebino, kar je skladno z določbami ZRev-2. Zato sodišče tožničine ugovore, da dejansko stanje v tem delu ni bilo pravilno ugotovljeno in da je pri pripravi predmetnega revizijskega poročila sodelovala le kot „strokovno osebje“ oziroma kot „manager“, kot neutemeljene zavrača. V obrazložitvi izpodbijane odločbe o izreku opomina je po presoji sodišča pravilno pojasnjena vloga tožnice kot „Ključnega revizijskega partnerja“, saj ZRev-2 drugačne vloge podpisnikov revizijskega poročila ne predvideva. Po presoji sodišča je toženka pravilno interpretirala vlogo in obseg odgovornosti podpisnikov revizijskega poročila.izrek opomina - pooblaščena revizorka - revidiranje računovodskih izkazov - podpisnik revizijskega poročila

Izberi vse|Izvozi izbrane

http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*