<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba IV U 122/2015
ECLI:SI:UPRS:2016:IV.U.122.2015

Evidenčna številka:UC0031320
Datum odločbe:14.04.2016
Senat, sodnik posameznik:Majda Kovačič (preds.), Melita Ambrož (poroč.), Vlasta Švagelj Gabrovec
Področje:UPRAVNI POSTOPEK
Institut:pritožba - rok za vložitev pritožbe - zavrženje pritožbe

Jedro

Tožena stranka je v skladu z napotili sodišča presodila vsa dokazila, ki se nanašajo na oddajo pritožbe z dne 27. 12. 2013. Po presoji sodišča je na podlagi nespornega podatka, da je bila pooblaščenki odločba z dne 27. 12. 2013 vročena 30. 12. 2013 in podatkov o oddaji pritožbe na bencinskem servisu pritožbo tožeče stranke z dne 27. 12. 2013, zoper sklep UE Žalec, utemeljeno zavrgla.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Upravna enota Žalec je z izpodbijanim sklepom z dne 21. 1. 2014 zavrgla pritožbo pooblaščenke A.A., B.B. in C.C., zoper odločbo Upravne enote Žalec, št. 35102-434/95-48, z dne 27. 12. 2013. Odločitev je utemeljila z ugotovitvijo, da je bila odvetnici odločba z dne 27. 12. 2013 vročena 30. 12. 2013, priporočeno odposlano pritožbo, pa je prvostopenjski organ prejel 9. 1. 2013. Ugotovil je, da na pisemski ovojnici ni odtisnjenega poštnega žiga z datumom oddaje pošiljke, zato je datum oddaje preveril na Pošti Slovenije d.o.o., ki ga je 10. 1. 2014 obvestila, da je bila pošiljka predana v prenos na bencinskem servisu v Č. 8. 1. 2014. Ker je bil v pouku o pravnem sredstvu določen 8 dnevni rok za pritožbo, ki je potekel 7. 1. 2014, je bilo treba pritožbo zavreči.

2. Drugostopenjski organ, Ministrstvo za okolje in prostor, je z odločbo z dne 22. 5. 2015, zavrnilo pritožbo tožeče stranke in zavrnitev utemeljilo z ugotovitvijo, da gre za ponovljeni postopek odločanja, na podlagi sodbe Upravnega sodišča RS, Oddelka v Celju, št. IV U 151/2014-7, z dne 7. 4. 2015. V ponovljenem postopku je drugostopenjski organ presodil podpisane povratnice, ki so se nahajale v spisni dokumentaciji in ugotovil, da je bila pritožba vložena po izteku pritožbenega roka. Pooblaščenka je pritožbi sicer priložila potrdilo, iz katerega izhaja, da je bila 7. 1. 2014, na Petrolovem bencinskem servisu Č., za naslovnika UE Žalec, oddana priporočena pošiljka št. RR14153-351-0SI, vendar iz dopisa Pošte Slovenije z dne 10. 1. 2014, nedvomno izhaja, da je bila ta poštna pošiljka oddana v prenos na Petrolovem bencinskem servisu v Č. 8. 1. 2014 in bila istega dne predana in odpravljena iz obračunske pošte Č. ter vročena 9. 1. 2014. Enako izhaja tudi iz dodatnih poizvedb o oddani omenjeni pisemski pošiljki z dne 9. 4. 2014 in 7. 5. 2015 in gotovinskem računu št. 1312778 z dne 8. 1. 2014, o plačilu priporočene pošiljke v višini 1,59 EUR.

3. Tožeča stranka v tožbi odločitvi oporeka in zatrjuje, da je prvostopenjski organ s sklepom z dne 21. 1. 2014 pritožbo zavrgel in da je o pritožbi zoper ta sklep tožena stranka odločala z odločbo z dne 27. 5. 2014. V 1. točki izreka te odločbe je odločila o pritožbi tožeče stranke z dne 30. 1. 2014 in odpravila izpodbijani sklep in v 2. točki odločila o pritožbi tožeče stranke z dne 7. 1. 2014 tako, da je odločbo UE Žalec z dne 27. 12. 2013 odpravila in zadevo vrnila prvostopnemu organu v ponovni postopek. Tožena stranka je tako sedaj z izpodbijano odločbo še enkrat odločila o izpodbijani odločbi z dne 30. 1. 2014. Povzema odločitev Upravnega sodišča RS IV U 176/2014 z dne 11. 5. 2015, ki se nanaša na odločitev drugostopenjskega organa o obnovi postopka. S tem, ko je Upravno sodišče odločilo, da ni pogojev za obnovo postopka po uradni dolžnosti in je sklep odpravilo, tožena stranka ni imela osnove za ponovno odločanje o pritožbi, o kateri je že odločila. Sodišču predlaga odpravo izpodbijane odločbe in povrnitev stroškov postopka.

4. Tožena stranka je sodišču poslala upravne spise. Odgovora na tožbo ni poslala.

5. Odgovor na tožbo je sodišču poslala tudi stranka z interesom v tem upravnem sporu. Pojasnjuje razloge za ponovno odločanje o pritožbi zoper sklep Upravne enote Žalec z dne 21. 1. 2014 in opozarja na potrdilo o oddaji pritožbe, ki je bilo izpolnjeno v različnih pisavah in barvah pisave. Stranka z interesom meni, da je bilo v postopku pridobljeno dovolj dokazov, ki dokazujejo prepozno vložitev pritožbe in predlaga zavrnitev tožbe kot neutemeljene.

K I. točki izreka:

6. Tožba ni utemeljena.

7. Po pregledu izpodbijanega sklepa in upravnih spisov sodišče ugotavlja, da je izpodbijani sklep pravilen in skladen z določbami predpisov, na katere se sklicuje. Sodišče se strinja z razlogi, s katerimi je v obrazložitvi izpodbijanega sklepa odločitev pojasnil prvostopenjski organ, in z razlogi, s katerimi je zavrnil pritožbene ugovore drugostopenjski organ, ter se nanje tudi sklicuje (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1).

8. Sodišče tožeči stranki dodatno pojasnjuje, da iz obrazložitve odločbe drugostopenjskega organa z dne 22. 5. 2015 izhaja, da je bila izdana v ponovljenem postopku odločanja, na podlagi sodbe Upravnega sodišča RS, št. IV U 151/2014-7 z dne 7. 4. 2015, ki je odpravilo odločbo Ministrstva za infrastrukturo in prostor, št. 35107-1/2014-2-00641116 z dne 27. 5. 2014. Odpravilo je torej odločbo, s katero je drugostopenjski organ s 1. točko izreka odpravil sklep UE Žalec, št. 35102-434/95-52 z dne 21. 1. 2014 (s tem sklepom je bila zavržena pritožba odvetnice zoper odločbo UE Žalec z dne 27. 12. 2013). Na podlagi te odločitve Upravnega sodišča RS z dne 7. 4. 2015, je tožena stranka izdala odločbo z dne 22. 5. 2015, s katero je zavrnila pritožbo tožeče stranke zoper sklep prvostopenjskega organa z dne 21. 1. 2014.

9. Sodišče ugotavlja, da je tožena stranka v skladu z napotili sodišča v sodbi IV U 151/2014-7, na podlagi četrtega odstavka 64. člena ZUS-1, presodila vsa dokazila, ki se nanašajo na oddajo pritožbe z dne 27. 12. 2013. Po presoji sodišča je na podlagi nespornega podatka, da je bila pooblaščenki odločba št. 35102-434795-52 z dne 27. 12. 2013 vročena 30. 12. 2013 in podatkov o oddaji pritožbe na bencinskem servisu v Č., pridobljenih na Pošti Slovenije, ki jih potrjuje tudi gotovinski račun št. 1312778 z dne 8. 1. 2014, pritožbo tožeče stranke z dne 27. 12. 2013, zoper sklep UE Žalec, utemeljeno zavrgla.

10. Sodišče tožeči stranki pojasnjuje tudi, da njeno sklicevanje na odločitev Upravnega sodišča RS IV U 176/2014 z dne 11. 5. 2015, za ta upravni spor ni relevantno, saj se nanaša na odločitev Ministrstva za infrastrukturo in prostor, št. 35107-1/2014-8-00641116 z dne 3. 7. 2014, torej odločitev, ki se nanaša na obnovo postopka.

11. Ker je bil po presoji sodišča postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen ter je odločba pravilna in na zakonu utemeljena, je sodišče tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo.

K II. točki izreka:

12. Tožeča stranka je ob vložitvi tožbe predlagala povrnitev stroškov postopka. Skladno z določbo četrtega odstavka 25. člena ZUS-1 trpi v primeru, če sodišče tožbo zavrne ali zavrže ali se postopek ustavi, vsaka stranka svoje stroške postopka. Ker je v obravnavani zadevi sodišče tožbo zavrnilo, je skladno s prej citirano določbo moralo zavrniti tudi zahtevo za povrnitev stroškov postopka.


Zveza:

ZUP člen 87.
Datum zadnje spremembe:
19.09.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk3MDQ4