<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba IV U 197/2015
ECLI:SI:UPRS:2015:IV.U.197.2015

Evidenčna številka:UC0031255
Datum odločbe:25.11.2015
Senat, sodnik posameznik:Majda Kovačič
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI POSTOPEK
Institut:prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči - ista upravna zadeva - zavrženje vloge

Jedro

Ker je tožena stranka v celoti vezana na zahtevek stranke, ki je v spornem primeru povsem razumljiv in določen, ter na podlagi dejstva, da je bila tožniku že dodeljena brezplačna pravna pomoč v isti zadevi, česar tožnik v tožbi ne prereka, je tožena stranka v skladu z določbo 129. člena ZUP prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči pravilno zavrgla.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je tožena stranka odločila, da se prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči prosilca A.A. (tožnika v tem sporu) zavrže. V obrazložitvi navaja, da je Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 23. 10. 2014 prejelo prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči prosilca, s katero smiselno prosi za dodelitev brezplačne pravne pomoči za pravno svetovanje in zastopanje v socialnem sporu, ki se vodi pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani pod št. I Ps 937/2015. Sodišče ugotavlja, da je bilo o prošnji prosilca že odločeno z odločbo Bpp 299/2015 z dne 21. 5. 2015, ki je postala pravnomočna dne 25. 6. 2015. Iz te odločbe izhaja, da je organ že prosilcu odobril brezplačno pravno pomoč za vložitev tožbe, pravno svetovanje in zastopanje v socialnem sporu zoper RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v zvezi z odločbo št. 11008-1136/2014/4 z dne 20. 4. 2015, ki se vodi pod opr. št. I Ps 937/2015. V skladu z določbo 129. člena ZUP, ki se uporablja na podlagi prvega odstavka 34. člena ZBPP organ s sklepom zavrže zahtevo (prošnjo) med drugim tudi v primeru, če je bilo o isti pravni stvari že pravnomočno odločeno in je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice ali so ji bile naložene kakšne obveznosti.

2. Tožnik v tožbi smiselno uveljavlja tožbena razloge nepravilne ugotovitve dejanskega in nepravilno uporabo materialnega prava. Navaja, da je z vlogo za dodelitev brezplačne pravne pomoči z dne 22. 10. 2015 prosil za njeno dodelitev, ker se sodišče ni pravočasno odzvalo na podano pritožbo v zvezi z zavrnitvijo začasne odredbe. Navaja, da so mu prošnjo zavrne iz razloga, ker so mu v dani zadevi odvetnika že postavili in sicer po odločbi Bpp 299/2015. Ta odločba pa jasno govori, da mu je odvetnik dodeljen zgolj za nudenje pomoči na prvi stopnji. To informacijo je potrdil tudi izbrani odvetnik B.B. S pritožbo, ki jo je naslovil na sodišče, je naslovil na drugostopenjsko – pritožbeno sodišče. Za to dejanje pa še nima postavljenega odvetnika. Predlaga, da sodišče izpodbijani sklep odpravi.

3. Tožena stranka v odgovoru na tožbo ponovno navaja dejanske razloge za odločitev ter dodaja, da je navedba tožnika, da je prošnjo vložil za dodelitev odvetnika, ki bi ga zastopal na drugi stopnji, ne drži. Takšna zahteva tožnika iz prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči z dne 23. 10. 2015 ni razvidna, zato predlaga, da sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrne.

4. Tožba ni utemeljena.

5. Sodišče je v obravnavanem sporu odločilo po sodniku posamezniku na podlagi druge alinee drugega odstavka 13. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1), ker se izpodbija procesni sklep v postopku izdaje upravnega akta.

6. Iz prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči vložene na obrazcu dne 22. 10. 2015 (prejete pri toženi strani 23. 10. 2015) izhaja, da tožnik vlaga prošnjo v zadevi I Ps 937/2015 na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani za naslednji obseg brezplačne pravne pomoči: pravno svetovanja, sestava in vložitev ustreznih zahtevkov ter zastopanje pred sodišči. Predlaga, da se določi za zastopanje B.B., odvetnik v Celju. Iz navedene prošnje določno izhaja, kakšen je obseg zahtevka tožnika v prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči v zadevi I Ps 937/2015 pred pristojnim Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani. Ker je tožena stranka v celoti vezana na zahtevek stranke, ki je v spornem primeru povsem razumljiv in določen in tega dejstva, da je bila tožniku že dodeljena brezplačna pravna pomoč v isti zadevi, tožnik v tožbi niti prereka, je tožena stranka v skladu z določbo 129. člena ZUP, ki se uporablja na podlagi prvega odstavka 34. člena ZBPP, prošnjo tožnika za dodelitev brezplačne pravne pomoči pravilno kot nedopustno zavrgla.

7. Glede na navedeno, sodišče ne more upoštevati tožbenih razlogov, ki se nanašajo na pritožbo v zvezi z zavrnitvijo začasne odredbe, ker za to nima dejanske podlage v listinah upravnega spisa.

8. Sodišče je tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1, ker je ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen in je odločba na zakonu utemeljena.


Zveza:

ZBPP člen 34. ZUP člen 129, 129/1, 129/1-4.
Datum zadnje spremembe:
04.04.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkyNDgy