<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

VSRS Sklep III DoR 31/2017-7
ECLI:SI:VSRS:2017:III.DOR.31.2017.7

Evidenčna številka:VS00001332
Datum odločbe:20.06.2017
Opravilna številka II.stopnje:Sodba VSC Cpg 276/2016
Datum odločbe II.stopnje:01.02.2017
Senat:Vladimir Balažic (preds.), Franc Seljak (poroč.), dr. Mile Dolenc
Področje:PRAVO DRUŽB
Institut:družba z omejeno odgovornostjo - izpodbijanje sklepa skupščine - smiselna uporaba določb o delniški družbi - delitev bilančnega dobička

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanj:

- ali imajo družbeniki v d. o. o. pravico, da izpodbijajo sklep skupščine o nedelitvi bilančnega dobička pod pogoji iz 399. člena ZGD-1, ter

- ali je treba pri presoji kriterija nujnosti po 399. členu ZGD-1 upoštevati zgolj okoliščine poslovnega leta, na katerega se nanaša sklep skupščine družbe z omejeno odgovornostjo o nedelitvi bilančnega dobička, ali je pri tem treba upoštevati daljše časovno obdobje.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanj:

- ali imajo družbeniki v d. o. o. pravico, da izpodbijajo sklep skupščine o nedelitvi bilančnega dobička pod pogoji iz 399. člena ZGD-1, ter

- ali je treba pri presoji kriterija nujnosti po 399. členu ZGD-1 upoštevati zgolj okoliščine poslovnega leta, na katerega se nanaša sklep skupščine družbe z omejeno odgovornostjo o nedelitvi bilančnega dobička, ali je pri tem treba upoštevati daljše časovno obdobje.

Obrazložitev

1. Sodišče druge stopnje je v delu, relevantnem za odločanje o predlogu za dopustitev revizije, pritožbi tožene stranke delno ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje: v I. in II. točki izreka spremenilo tako, da se sedaj glasi: "Tožbenemu zahtevku se ugodi in se izpodbijani sklep št. 2.2. iz druge točke dnevnega reda skupščine tožene stranke z dne 24. 6. 2014 glede uporabe bilančnega dobička spremeni tako, da se glasi:" Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom A. A., d. o. o. za leto 2013. Bilančni dobiček tožene stranke po stanju na dan 31. 12. 2013 znaša 2,375.981,00 EUR in se tako ugotovljen bilančni dobiček uporabi za naslednje namene: bilančni dobiček v višini 130.674,11 EUR, kar ustreza znesku 4 % osnovnega kapitala tožene stranke, se razdeli družbenikom družbe A. A., d. o. o. v obliki dividend, do katerih so upravičeni vsi družbeniki na dan skupščine, sorazmerno z višino poslovnih deležev, ki jih imajo. Dividende se izplačajo najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti sodbe; del bilančnega dobička v znesku 2,245.366,89 EUR ostane nerazporejen." Delno pa je sodišče druge stopnje pritožbo tožene stranke zavrnilo in v tem delu potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

2. Zoper sodbo sodišča druge stopnje tožena stranka vlaga predlog za dopustitev revizije.

3. Predlog je delno utemeljen.

4. Pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku so izpolnjeni glede vprašanj, navedenih v izreku tega sklepa. Vrhovno sodišče je zato revizijo dopustilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o gospodarskih družbah (2006) - ZGD-1 - člen 399
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA5MjYw