<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sodba II Ips 170/2008
ECLI:SI:VSRS:2010:II.IPS.170.2008

Evidenčna številka:VS0013618
Datum odločbe:11.11.2010
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cp 2499/2007
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:zamudna sodba - pogoji za izdajo zamudne sodbe - vročanje - fikcija vročitve - bistvena kršitev določb pravdnega postopka

Jedro

Za veljavnost vročitve po 141. do 142. členu ZPP ni pomembno, ali je naslovnik dejansko seznanjen s tem, da je dobil obvestilo o prejetem pisanju.

Izrek

Revizija se zavrne.

Tožeča stranka sama krije svoje stroške odgovora na revizijo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je izdalo zamudno sodbo, s katero je tožencu naložilo, naj tožniku plača zneska 43.183,92 in 27.158,18 kanadskih dolarjev (oboje v EUR) in znesek 2.750,92 EUR, vse z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Odločilo je tudi o pravdnih stroških. Oprlo se je na tožbene navedbe o dogovoru med pravdnima strankama, da bo toženec tožniku uredil nakup nepremičnine v Torontu. Ker pa je toženec glede vsebine tega posla tožniku prikazoval neresnične podatke, je slednjemu nastala škoda v višini 43.183,92 kanadskih dolarjev (že nakazani del kupnine, ki ga je v nasprotju z zagotovili toženca upravičeno zadržal prodajalec nepremičnine), 27.158,18 kanadskih dolarjev (škoda zaradi neuspešnega pravdanja) in 2.750,92 EUR (stroški potovanja v Kanado).

2. Sodišče druge stopnje je toženčevo pritožbo zavrnilo in potrdilo zamudno sodbo.

3. Zoper sodbo pritožbenega sodišča toženec vlaga revizijo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka. Vrhovnemu sodišču smiselno predlaga razveljavitev sodb sodišč nižjih stopenj in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje. Priglaša tudi stroške. Meni, da pogoji za izdajo zamudne sodbe niso izpolnjeni zaradi nepopolnosti tožbe in njene nepravilne vročitve. Če je tožnik po pozivu sodišča predložil zahtevane listine, bi jih moralo sodišče tožencu vročiti. Sicer pa se je tožba s pozivom na odgovor s prvotnega naslova vročanja (Ig … , 1292 Ig), vrnila z oznako „neznan“; pri vnovičnem vročanju na naslovu Ig ..., 1000 Ljubljana (pošiljka z dne 14. 11. 2006), pa naj bi bil toženec o prispelem pismu obveščen, vendar o tem ni dokaza. Zanimivo se mu zdi, da je njegov naslov na pošiljki prečrtan. Vztraja, da mu pošiljka ni bila osebno vročena, saj je iz nje same razvidno, da se je pošiljala še 6. in 27. 12. 2006.

4. Tožnik v odgovoru na revizijo nasprotuje njenim razlogom in se zavzema za njeno zavrnitev. Prav tako priglaša stroške.

5. Sodišče je revizijo vročilo Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije.

6. Revizija ni utemeljena.

7. Toženec v reviziji zgolj ponavlja nekatere pritožbene očitke, ki jih je pravilno zavrnilo že sodišče druge stopnje. Zmotno je toženčevo (očitno dobesedno) razumevanje osebne vročitve, saj je tudi v tem primeru predvidena možnost vročitve po fikciji. Podatki v spisu izkazujejo, da je bila vročitev tožbe (skupaj s pozivom na odgovor in vsemi listinami, ki jih je po pozivu sodišča priložil tožnik) opravljena prav na ta način, skladno z zahtevami 141. in 142. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Pravilno izpolnjena vročilnica dokazuje, da je toženec dobil obvestili o prispelem pismu; ali je bil toženec s tem tudi dejansko seznanjen, pa za veljavnost vročitve ni pomembno.(1)

8. Ker revizijski očitki niso podani in je izpodbijana sodba tudi materialnopravno pravilna, je sodišče revizijo kot neutemeljeno zavrnilo (378. člen ZPP).

9. Zavrnitev revizije obsega tudi zavrnitev zahteve za povrnitev stroškov revizijskega postopka (prvi odstavek 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP). Ker odgovor na revizijo ni bil potreben, stroškov zanj sodišče ni priznalo (prvi odstavek 155. člena ZPP).

---.---

Op. št. (1): Sodba in sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije II Ips 344/2009 z dne 17. 9. 2009.


Zveza:

ZPP člen 141, 142, 149, 318, 318/1-1.
Datum zadnje spremembe:
26.01.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjUxMDM1