<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Up 289/2009
ECLI:SI:VSRS:2009:I.UP.289.2009

Evidenčna številka:VS1011734
Datum odločbe:03.09.2009
Opravilna številka II.stopnje:Sklep UPRS (zunanji oddelek v Mariboru) U 306/2007
Področje:SODNE TAKSE
Institut:popolnost in pravočasnost predloga za oprostitev plačila sodnih taks - pravne osebe - pisna izjava o premoženjskem stanju

Jedro

Stranka mora vložiti predlog za oprostitev plačila sodnih taks najkasneje ob vložitvi procesne vloge, za katero prosi za oprostitev. Vložitev izjave o premoženjskem stanju ne predstavlja pravilno podanega predloga za oprostitev, saj je izjava na podlagi 12. člena ZST-1 le priloga ob vloženi prošnji za oprostitev plačila sodnih taks.

Izrek

I. Zadeve, ki se pri Vrhovnem sodišču RS vodijo kot I Up 289/2009, I Up 290/2009, I Up 291/2009, I Up 292/2009, I Up 293/2009, I Up 295/2009, I Up 296/2009, I Up 297/2009, I Up 298/2009, I Up 299/2009, I Up 300/2009, I Up 301/2009, I Up 302/2009, I Up 330/2009, I Up 331/2009, I Up 332/2009, I Up 333/2009, I Up 334/2009, I Up 335/2009, I Up 336/2009, I Up 337/2009, I Up 338/2009, I Up 348/2009, I Up 349/2009, I Up 352/2009, I Up 354/2009, I Up 355/2009, I Up 356/2009, I Up 361/2009 in I Up 362/2009, se združijo v skupno obravnavo in odločanje tako, da postane osnovni spis I Up 289/2009.

II. Pritožbe se zavrnejo in se potrdijo izpodbijani sklepi.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanimi sklepi, ki so navedeni v uvodu tega sklepa, je sodišče prve stopnje v 1. točki izreka zavrnilo predloge tožeče stranke za oprostitev plačila sodnih taks za vložene revizije, v 2. točki izreka pa je zavrnilo njene ugovore zoper plačilni nalog.

2. Tožeča stranka izpodbija sklepe sodišča prve stopnje iz vseh pritožbenih razlogov in predlaga njihovo razveljavitev ter vrnitev zadev v ponovni postopek. Navaja, da je ob vložitvi reviziji podala predloge za oprostitev plačila sodnih taks in izjavo o premoženjskem stanju. Če pa je poslala le izjavo o premoženjskem stanju, bi jo moralo sodišče prve stopnje pozvati na dopolnitev vloge. Ker sodišča v civilnih zadevah pozivajo stranke na dopolnitev vloge v podobnih primerih, naj bi bilo kršeno načelo enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS).

K 1. točki izreka:

3. Glede na to, da gre v obravnavanih zadevah za več postopkov o istem predmetu, saj se s pritožbami (ki vsebujejo iste pritožbene razloge) izpodbijajo sklepi, ki so bili izdani na isti pravni podlagi in ob bistveno enakem dejanskem stanju, ter glede na to, da sta v vseh primerih stranki spora isti, je pritožbeno sodišče navedene postopke združilo v skupno obravnavo in odločanje, saj izpolnjujejo pogoje za združevanje postopkov. Pri tem se je – ob upoštevanju načela pospešitve in ekonomičnosti postopka (11. člen ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1) – smiselno oprlo na določbo prvega odstavka 42. člena ZUS-1.

K 2. točki izreka:

4. Pritožbe niso utemeljene.

5. Sodišče prve stopnje utemeljeno ni oprostilo tožeče stranke plačila sodnih taks za revizijo. Po določbi 1. točke drugega odstavka 5. člena Zakona o sodnih taksah - ZST-1 nastane taksna obveznost za vsak postopek, ki ga vodi sodišče, ob vložitvi tožbe, predloga za začetek postopka ali pravnega sredstva. Po prvem odstavku 13. člena ZST-1 pa učinkuje sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks od dne, ko je pri sodišču vložen predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo.

6. V obravnavani zadevi je z vložitvijo revizije za tožečo stranko nastala taksna obveznost po tarifni številki 6131. Predloge za oprostitev plačila sodnih taks je tožeča stranka vložila šele hkrati z ugovorom zoper plačilni nalog za plačilo taksne obveznosti po tarifni številki 6131 – torej časovno gledano po vloženi reviziji. Ob vložitvi revizije je tožeča stranka predložila le izjavo o premoženjskem stanju, ne da bi podala predlog za oprostitev plačila taks. Sodišče prve stopnje je pravilno presodilo, da bi morala tožeča stranka ob vložitvi revizije podati predlog za oprostitev plačila sodnih taks, pri čemer izjava o premoženjskem stanju predstavlja le prilogo. ZST-1 v prvem odstavku 12. člena namreč določa, da sodišče prve stopnje o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks odloči na predlog stranke, v drugem odstavku pa določa, da mora stranka predlogu priložiti pisno izjavo o premoženjskem stanju, ki jo poda pod kazensko in premoženjsko odgovornostjo.

7. Neutemeljen je pritožbeni ugovor, da bi moralo sodišče prve stopnje stopnje tožečo stranko pozvati na dopolnitev vloge. Sodišče prve stopnje tožečo stranko ni bilo dolžno pozvati na dopolnitev, saj predlog za oprostitev plačila sodnih taks z golo priložitvijo izjave o premoženjskem stanju sploh ni bil vložen, kot je bilo že pojasnjeno. Poleg tega ZPP v drugem odstavku 108. člena določa, da se nerazumljivo ali nepopolno vlogo zavrže brez možnosti dopolnitve, če je vlogo vložil odvetnik. V obravnavni zadevi pa je pooblaščeni odvetnik reviziji priložil le izjavo o premoženjskem stanju brez podanega predloga za oprostitev.

8. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 2. točke 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 pritožbe zoper izpodbijane sklepe zavrnilo kot neutemeljene in izpodbijane sklepe potrdilo.


Zveza:

ZST-1 člen 5, 5/2-1, 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1.
ZUS-1 člen 22, 22/1, 42, 42/1.
ZPP člen 11, 108, 108/2.
Datum zadnje spremembe:
11.02.2010

Opombe:

P2RvYy02NDI0MA==