<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep II Upr 64/2017
ECLI:SI:VSRS:2017:II.UPR.64.2017

Evidenčna številka:VS00001849
Datum odločbe:27.07.2017
Senat:Borivoj Rozman
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:dopustnost pritožbe - nedovoljena pritožba - pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča o zavrženje revizije

Jedro

Niti v ZUS-1 niti v katerem drugem zakonu ni predpisano, da bi bilo dopustno vložiti pritožbo tudi zoper sklep Vrhovnega sodišča, s katerim je to odločilo o reviziji zoper sodbo prvostopenjskega sodišča, zato je Vrhovno sodišče pritožbo kot nedovoljeno zavrglo.

Izrek

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je Vrhovno sodišče Republike Slovenije zavrglo revizijo tožeče stranke (v nadaljevanju pritožnica) zoper sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije I U 1724/2015-6 z dne 11. 4. 2017, s katero je sodišče prve stopnje odločalo o tožbi pritožnika zoper odločbo Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada Ljubljana, št. DT 0610-1570/2012-19 (11-220-05) z dne 11. 10. 2013.

2. Zoper naveden sklep Vrhovnega sodišča je pritožnica vložila pritožbo.

3. Pritožba ni dovoljena.

4. Po določbi 127. člena Ustave RS je Vrhovno sodišče najvišje sodišče v državi. Odloča o rednih in izrednih pravnih sredstvih ter opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon. Dopustnost pritožbe oziroma njena dovoljenost v upravnem sporu je določena v 73. členu Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1), iz katerega izhaja, da je zoper sodbo, ki jo izda upravno sodišče, dovoljena pritožba, če je sodišče samo ugotovilo drugačno dejansko stanje, kot ga je ugotovila tožena stranka, ter je na tej podlagi spremenilo izpodbijani upravni akt ali če je sodišče odločilo na podlagi 66. člena ZUS-1.

5. Na podlagi prvega odstavka 82. člena ZUS-1 je pritožba kot redno pravno sredstvo dovoljena zoper sklep le, če tako določa zakon. V vseh primerih pa je na podlagi drugega odstavka 82. člena ZUS-1 dovoljena posebna pritožba zoper sklep sodišča prve stopnje, s katerim se onemogoči nadaljnji postopek. Niti v ZUS-1 niti v katerem drugem zakonu pa ni predpisano, da bi bilo dopustno vložiti pritožbo tudi zoper sklep Vrhovnega sodišča, s katerim je to odločilo o reviziji zoper sodbo prvostopenjskega sodišča.1

6. K navedenemu Vrhovno sodišče še dodaja, da so sodniki pri odločanju vezani na ustavo in zakon (125. člen Ustave RS). Zato nikomur ne smejo dati več pravic, kot mu jih daje Ustava RS in zakoni.

7. Po določbi prvega odstavka 343. člena v zvezi s prvim odstavkom 366. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), ki se na podlagi 22. člena ZUS-1 primerno uporablja za vprašanja postopka, ki v ZUS-1 niso urejena, se nedovoljena pritožba zavrže. Glede na navedeno je Vrhovno sodišče pritožbo kot nedovoljeno zavrglo (prvi odstavek 343. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).

8. O zadevi je odločal sodnik poročevalec na podlagi prvega odstavka 346. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1, ki določa, da lahko nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom že sodnik poročevalec, če ob preizkusu ugotovi, da pritožba ni dovoljena.

-------------------------------
1 Primerjaj tudi sklep VSRS I Up 69/2010 z dne 20. 4. 2010 in II Upr 47/2016 z dne 20. 5. 2016.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o upravnem sporu (2006) - ZUS-1 - člen 22, 22/1, 73, 82
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 343, 346, 366

Pridruženi dokumenti:*

Opr. št: VSRS Sklep I Up 147/2018, z dne 15.01.2019, ECLI:SI:VSRS:2019:I.UP.147.2018

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
14.02.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEwOTUx