<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba I U 1788/2015
ECLI:SI:UPRS:2016:I.U.1788.2015

Evidenčna številka:UL0011992
Datum odločbe:05.01.2016
Senat, sodnik posameznik:mag. Slavica Ivanović Koca (preds.), Adriana Hribar Milič (poroč.), Bojana Prezelj Trampuž
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:brezplačna pravna pomoč - upravičenec do brezplačne pravne pomoči - pravna oseba

Jedro

Na podlagi 10. člena ZBPP pravne osebe, ki opravljajo profitno dejavnost niso upravičene do BPP. Enako izhaja tudi iz sodb Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v zadevah I Up 1059/2005 in X Ips 301/2014.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano odločbo je predsednica Upravnega sodišča Republike Slovenije zavrnila prošnjo tožnika za dodelitev nujne brezplačne pravne pomoči (v nadaljevanju BPP) za pravno svetovanje in zastopanje za vložitev tožbe zoper odločbo Upravnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani Bpp 248/2015-4 z dne 30. 10. 2015. Tožnik je dne 9. 11. 2015 vložil prošnjo za dodelitev BPP, ki jo je toženka zavrnila, je tožnik organiziran kot gospodarska družba, torej kot pravna oseba, ki opravlja profitno dejavnost gradbeništva. Na podlagi 10. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP) pa pravne osebe, ki opravljajo profitno dejavnost niso upravičene do BPP. Enako izhaja tudi iz sodb Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v zadevah I Up 1059/2005 in X Ips 301/2014. Glede na navedeno je predmetno prošnjo za dodelitev BPP toženka zavrnila.

2. Tožnik se z odločitvijo ne strinja in v tožbi navaja, da nima finančnih sredstev za plačilo odvetnika. Tožnik je bil oškodovana za 130.000,00 EUR zaradi storjenih kaznivih dejanj. Tako nujno potrebuje zaprošeno BPP. Sodišče je 3. 12. 2015 z izpodbijano odločbo zavrnilo prošnjo tožnika za dodelitev nujne BPP, zato v skladu s pravnim poukom izpodbijane odločbe vlaga tožbo. Tožbi prilaga izpodbijano odločbo predsednice Upravnega sodišča Republike Slovenije Bpp 258/2015 z dne 3. 12. 2015 in sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije Up-732/15-10 z dne 2. 12. 2015, iz katerega izhaja, da še ni izkoristil vseh pravnih sredstev. V laični tožbi tožnik vsebinsko sodišču predlaga, da izpodbijano odločbo odpravi in ugodi tožnikovi prošnji za dodelitev BPP.

3. Tožena stranka je poslala upravne spise, na tožbo ni odgovorila.

4. Tožba ni utemeljena.

5. V obravnavani zadevi je sporno vprašanje ali je tožnik, ki opravlja profitno dejavnost na trgu in je organiziran kot gospodarska družba, torej kot pravna oseba, upravičen do BPP. Na podlagi 10. člena ZBPP so upravičenci do dodelitve BPP: državljani Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji stalno prebivajo; tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe brez državljanstva (apatridi), ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji; drugi tujci pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo; nevladne organizacije in združenja, ki delujejo neprofitno in v javnem interesu ter so vpisane v ustrezen register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oz. z namenom, zaradi katerega so ustanovljene; ter druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo določa, da so upravičenci do BPP.

6. Po presoji sodišče je izpodbijana odločitev toženke pravilna. Iz podatkov upravnega spisa izhaja, da je tožnik registriran kot gospodarska družba in sicer družba z omejeno odgovornostjo, torej pravna oseba. Tožnik glede na podatke upravnega spisa opravlja gradbeno dejavnost, to pa je profitna dejavnost, ki se opravlja na trgu. Tožnik je vložil predmetno prošnjo za dodelitev BPP za pravno svetovanje in zastopanje za vložitev tožbe zoper odločbo Upravnega sodišča RS v Ljubljani Bpp 248/2015-4 z dne 30. 10. 2015. V navedeni zadevi gre tako za prošnjo za dodelitev BPP za pravno svetovanje in zastopanje v gospodarskem sporu. V takem primeru upravičenja do dodelitve BPP za pravne osebe ne določa noben zakon in tudi ne mednarodna pogodba. Iz podatkov upravnega spisa ne izhaja, da bi bil tožnik organiziran kot nevladna organizacija ali združenje, ki deluje neprofitno in tudi ne gre za opravljanje dejavnosti v javnem interesu. Glede na povedano tožnik ne sodi med subjekte, ki so navedeni v 10. členu ZBPP kot upravičenci do BPP.

7. Glede na določbo 10. člena ZBPP in ob upoštevanju, da upravičenja do dodelitve BPP za pravne osebe v tovrstnih primerih drug zakon oz. mednarodna pogodba tudi ne določa, je izpodbijana odločitev toženke po mnenju sodišča pravilna in zakonita. Subjekti, ki so upravičeni do BPP so v 10. členu ZBPP taksativno navedeni (in ne primeroma), kar pomeni, da zakonskih določb ni mogoče širiti na subjekte, ki v 10. členu ZBPP niso navedeni. Tožena stranka je po presoji sodišča pravilno ugotovila dejansko stanje in tudi pravilno uporabila materialno pravo in sicer 10. člen ZBPP.

8. Sodišče se z razlogi toženke, navedenimi v obrazložitvi izpodbijane odločbe strinja in jih v izogib ponavljanju posebej ne navaja (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1)).

9. Ker je po povedanem je izpodbijana odločba pravilna in zakonita, sodišče pa tudi ni našlo kršitev na katere je dolžno paziti po uradni dolžnosti, je tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo.

10. Na podlagi četrtega odstavka 10. člena Zakona o sodnih taksah se taksa ne plačuje v postopkih odločanja o dodelitvi BPP.


Zveza:

ZBPP člen 10.
Datum zadnje spremembe:
23.05.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkzODQ3