<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep I Cp 2444/2017
ECLI:SI:VSLJ:2018:I.CP.2444.2017

Evidenčna številka:VSL00008518
Datum odločbe:07.02.2018
Senat, sodnik posameznik:Tadeja Primožič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO
Institut:postopek po razveljavitvi sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine - izvršilni stroški - pravnomočnost odločitve o stroških - ugovor razsojene stvari (res iudicata) - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem prve stopnje

Jedro

Sodišče prve stopnje, ki je v izpodbijanem sklepu razveljavilo pravnomočno odločitev o tem, da mora toženka plačati tožnici izvršilne stroške, je zagrešilo absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 12. točke drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje v drugi alineji II. točke izreka razveljavi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je po toženkinem delnem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine VL 15091/2017 z dne 23. 2. 2017 zavrglo tožbo na plačilo preostale glavnice v višini 116,34 EUR s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. Obenem je sklep o izvršbi razveljavilo v navedenem obsegu in še v tretjem odstavku izreka, po katerem toženka dolguje tožnici 44,63 EUR izvršilnih stroškov z obrestmi.

2. Tožnica se je pravočasno pritožila zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka ter zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Nasprotuje odločitvi glede izvršilnih stroškov. O teh je že bilo pravnomočno odločeno, kot izhaja iz sklepa sodišča prve stopnje z dne 24. 3. 2017. Odločitev o stroških ni bila razveljavljena, saj je bil v tem delu toženkin ugovor zavrnjen.

3. Toženka na pritožbo ni odgovorila.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Po sklepu o izvršbi z dne 23. 2. 2017 bi morala toženka plačati tožnici skupaj 199,52 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi in ji povrniti 44,63 EUR izvršilnih stroškov z obrestmi. Po ugovoru, v katerem je toženka delno priznala svojo obveznost, je izvršilno sodišče 24. 3. 2017 razveljavilo navedeni sklep v delu, v katerem je bila dovoljena izvršba, in sicer glede glavnice v skupni višini 116,34 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 17. 2. 2017 dalje, ter napovedalo, da bo o tem delu zahtevka odločalo sodišče v pravnem postopku; v preostalem delu je toženkin ugovor zavrnilo.

6. Pravdni stranki sklepu z dne 24. 3. 2017 nista nasprotovali. Predmet odločanja pravdnega sodišča je bila torej le še tožničina terjatev v višini 116,34 EUR z obrestmi, medtem ko je bilo o stroških izvršilnega postopka pravnomočno odločeno že v izvršilnem postopku. Ponovno odločanje o isti stvari ni dopustno. Sodišče prve stopnje, ki je v izpodbijanem sklepu razveljavilo pravnomočno odločitev o tem, da mora toženka plačati tožnici izvršilne stroške, je torej zagrešilo absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 12. točke drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP).1

7. Sodišče druge stopnje je po navedenem ugodilo tožničini pritožbi in na podlagi 3. točke 365. člena v zvezi s 442. členom ZPP v izpodbijanem delu razveljavilo sklep sodišča prve stopnje.

-------------------------------
1 Sodišče druge stopnje je pri odločanju o pritožbi uporabilo besedilo zakona, ki je veljalo pred uveljavitvijo novele ZPP-E (14. 9. 2017), saj je bil izpodbijani sklep, s katerim se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal, izdan pred navedenim datumom (tretji odstavek 125. člena ZPP-E).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 339, 339/2, 339/2-12
Datum zadnje spremembe:
11.04.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE3MDYz