<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sodba I Cp 2647/2011
ECLI:SI:VSLJ:2012:I.CP.2647.2011

Evidenčna številka:VSL0071877
Datum odločbe:23.04.2012
Področje:OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO
Institut:spor majhne vrednosti - zastaranje terjatev upravnika večstanovanjskih hiš - enoletni zastaralni rok

Jedro

Terjatve, ki jih upravnik večstanovanjske hiše etažnemu lastniku zaračunava mesečno, zastarajo v enoletnem zastaralnem roku, ne glede na to, ali gre za terjatve iz naslova upravljanja ali terjatve, s katerimi se uveljavljajo stroški dobave materiala in storitev, ki jih je upravnik plačal za etažnega lastnika.

Izrek

Pritožba se zavrne in potrdi sodba sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1.Sodišče prve stopnje je razveljavilo sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 31.10.2008, s katerim je toženi stranki naložena obveznost plačila 296,80 € in izvršilnih stroškov ter zaradi zastaranja tožbeni zahtevek zavrnilo. Pravdne stroške tožene stranke v višini 180,00 € je naložilo v plačilo tožeči stranki.

2.Pritožuje se tožeča stranka. Uveljavlja pritožbena razloga zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava. Predlaga spremembo sodbe tako, da bo zahtevku ugodeno, podredno pa njeno razveljavitev in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje. Navaja, da na osnovi pogodbe o opravljanju storitev upravljanja vtožuje le storitve upravljanja, ne pa tudi drugih stroškov tretjih oseb oziroma izvajalcev storitev in dobaviteljev. Opozarja, da v pogodbi o opravljanju storitev upravljanja ni predvidena obveznost zalaganja stroškov obratovanja in vzdrževanja za neplačnike, prav tako pa tega ni dolžna početi na podlagi zakona. Račune je plačala dobaviteljem v celoti zaradi zagotavljanja nemotenega obratovanja stavbe kot celote. To je storila brez kakršnekoli pogodbene ali drugačne obveznosti, zaradi zagotavljanja nemotenega obratovanja stavbe. Meni, da je treba uporabiti pravila o verziji in upoštevati splošni petletni zastaralni rok.

3.Pritožba ni utemeljena.

4.Uveljavljana terjatev je terjatev upravnika večstanovanjske hiše do tožene stranke kot etažnega lastnika. Nebistveno je, kar izpostavlja pritožba, da del terjatev predstavlja plačilo storitve, ki jo izvaja tožeča stranka (stroški upravljanja), del pa so stroški obratovanja in vzdrževanja, ki jih je tožeča stranka založila za neplačnike. V skladu s 6. točko 1. odstavka 355. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ) namreč v enem letu zastarajo terjatve upravnikov večstanovanjskih hiš tako za storitve upravljanja kot tudi druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih. Med druge terjatve upravnikov večstanovanjskih hiš spadajo tudi terjatve, ki so upravniku nastale zaradi plačila storitev ali dobav izvajalcem storitev in dobaviteljem. Neutemeljeni so pritožbeni očitki, da je treba uporabiti pravila o verziji in upoštevati splošni petletni zastaralni rok, saj je bilo plačilo izvršeno v sklopu izvajanja pogodbe o upravljanju in pri plačilu ne gre za prehod premoženja brez pravnega temelja.

5.Sporne terjatve tožeče stranke so v plačilo dospevale mesečno, in sicer je prva zapadla dne 20.01.2003 in zadnja dne 22.06.2005. Ker je tožeča stranka predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine vložila dne 23.10.2008 oziroma po preteku enoletnega zastaralnega roka, je na podlagi 1. odstavka 335. člena OZ, zaradi zastaranja, prenehala njena pravica zahtevati izpolnitev obveznosti. Ugovor zastaranja tožene stranke je utemeljen in odločitev sodišča prve stopnje, da se tožbeni zahtevek zavrne, pravilna.

6.Ker niti pritožbeni razlogi niti razlogi, na katere sodišče pazi po uradni dolžnosti, niso podani, je na osnovi 353. člena ZPP pritožba zavrnjena. Na podlagi 5. odstavka 458. člena ZPP o zadevi odloča sodnica posameznica.


Zveza:

OZ člen 355, 355/6.
Datum zadnje spremembe:
11.07.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ0ODIx