<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 1543/2014
ECLI:SI:VSLJ:2014:I.CP.1543.2014.1

Evidenčna številka:VSL0065194
Datum odločbe:20.08.2014
Senat, sodnik posameznik:Barbara Žužek Javornik (preds.), Metoda Orehar Ivanc (poroč.), Majda Lušina
Področje:STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:motenje posesti - sodno varstvo posesti - zadnja mirna posest - neprerekana dejstva - bistvena kršitev določb pravdnega postopka

Jedro

Potem ko je toženka ugovarjala obstoju tožnikove posesti poslovnega prostora z navedbo, da je bil gostinski lokal, ki je opravljal dejavnost v spornem poslovnem prostoru, od 22. 12. 2012 zaprt, bi moral tožnik natančneje navesti, na kakšen način je v obdobju pred zatrjevano ugotovitvijo motenja 23. 3. 2013 izvrševal posest, pa tega kljub opozorilu sodišča ni storil.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep sodišča prve stopnje potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom odločilo, da se zavrne tožbeni zahtevek za ugotovitev, da je toženka tožniku s samovoljno zamenjavo ključavnice na vhodnih vratih odvzela posest poslovnega prostora na naslovu X in motila v posesti sredstev za delo in potrošnega blaga v poslovnem prostoru, in da je toženka dolžna tožniku zagotoviti nemoten dostop v poslovni prostor.

2. Tožnik v pritožbi zoper navedeni sklep uveljavlja vse pritožbene razloge. Predlaga, naj pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi. V izpodbijanem sklepu je prezrto oziroma neupoštevano nesporno dejstvo, da trditev, da je toženka zamenjala ključavnice na vhodnih vratih v poslovni prostor, ni bila sporna, nespornih trditev pa ni treba dokazovati. Toženka je šele v zaslišanju povedala, da ni bila ona tista, ki je zamenjala ključavnico. Ker toženka ni nasprotovala tožbeni trditvi, da je ona motila posest, je odločitev o zavrnitvi zahtevka neutemeljena. Ne strinja se niti z zavrnitvijo dokaznega predloga za zaslišanje prič L. F. in Č. V. Ker je toženka šele po svojem zaslišanju prvič nasprotovala določenim trditvam v tožbi, bi mu morala biti dana možnost, da te navedbe ovrže.

3. Toženka ni odgovorila na pritožbo.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Očitek o neutemeljeni zavrnitvi dokaznih predlogov za zaslišanje prič L. F. in Č. V. ni utemeljen. V izpodbijanem sklepu so navedeni razlogi za zavrnitev dokaznih predlogov (glede prvega predloga je navedeno, da ni bil podan v zvezi z ugotavljanjem pravno relevantnega dejstva, glede drugega pa, da ni bil potreben glede na materialnopravni razlog za zavrnitev zahtevka), pritožba pa tem razlogom argumentirano ne oporeka. Posplošeno nestrinjanje z zavrnitvijo dokaznih predlog ne izkazuje obstoja kršitve določb postopka. Sodišče namreč sme zavrniti izvedbo dokaza, če ta ni predlagan za dokazovanje pravno odločilnega dejstva ali če stranka predhodno ni podala trditev o njegovem obstoju.

6. Pritožbeni očitek, da trditve, da je toženka zamenjala ključavnico, toženka ni zanikala in da je zato ni bilo treba dokazovati, je utemeljen. V skladu z 214. členom Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) se dejstva, ki jih stranka ne zanika, ali jih zanika brez navajanja razlogov, štejejo za priznana, takih dejstev pa ni treba dokazovati. Izpodbijani sklep zavzema stališče, da tožnik ni dokazal, da bi toženka zamenjala ključavnice na poslovnem prostoru. Ker toženka niti v odgovoru na tožbo niti na prvem naroku za glavno obravnavo ni ugovarjala tožbeni navedbi, da je ona izvršila zatrjevano motenje (posplošena navedba, da prereka tožnikove navedbe, kolikor se z njimi ne strinja, ne pomeni obrazloženega nasprotovanja tožbeni navedbi), ni bilo podlage za vključitev njene izpovedbe v dokazno oceno o obstoju navedene trditve.

7. Kljub ugotovljeni bistveni kršitvi določb postopka izpodbijanega sklepa ni treba razveljaviti. Odločitev o zavrnitvi tožbenega zahtevka ne temelji le na stališču, da tožnik ni dokazal, da bi toženka zamenjala ključavnice na poslovnem prostoru, ampak tudi na stališču, da ni podal ustreznih navedb o obstoju posesti neposredno pred zatrjevanim motenjem. Potem ko je toženka ugovarjala obstoju tožnikove posesti poslovnega prostora z navedbo, da je bil gostinski lokal, ki je opravljal dejavnost v spornem poslovnem prostoru, od 22. 12. 2012 zaprt, bi moral tožnik natančneje navesti, na kakšen način je v obdobju pred zatrjevano ugotovitvijo motenja 23. 3. 2013 izvrševal posest, pa tega kljub opozorilu sodišča ni storil.

8. O navedenem se je sodišče resda izreklo v opombi (četudi gre za dodaten razlog, na katerem temelji odločitev o utemeljenosti zahtevka, ni razlogov, da se sodišče o tem ne bi izreklo v besedilu sodbe), vendar so razlogi podani jasno in obširno, tako da ni mogoče reči, da je bil tožnik zaradi njihove umestitve v opombo prikrajšan v pravici do pritožbe.

9. Pritožbenih razlogov v zvezi z zaključkom, da tožnik ni zatrjeval, na kakšen način je izvrševal posest poslovnega prostora v obdobju pred ugotovitvijo zatrjevanega motenja, in da posledično ni izkazan obstoj posesti kot ena od predpostavk utemeljenosti zahtevka, tožnik v pritožbi ni navedel, po uradni dolžnosti upoštevanih kršitev procesnega in materialnega prava (drugi odstavek 350. člena v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP) pa tudi ni videti.

10. Po navedenem je pritožbeno sodišče tožnikovo pritožbo zavrnilo in sklep sodišča prve stopnje potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).

11. Odločitev o zavrnitvi tožnikovega predloga za povrnitev stroškov pritožbenega postopka je vključena v odločitvi o zavrnitvi pritožbe (prvi odstavek 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP).


Zveza:

SPZ člen 33. ZPP člen 214.
Datum zadnje spremembe:
13.03.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc2MDI3