<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 1437/2014
ECLI:SI:VSLJ:2014:I.CP.1437.2014

Evidenčna številka:VSL0072203
Datum odločbe:09.07.2014
Senat, sodnik posameznik:Nataša Ložina (preds.), dr. Peter Rudolf (poroč.), Anton Panjan
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:umik tožbe - umik tožbe zaradi izpolnitve - ustavitev postopka - pravdni stroški - razlog opustitve posesti

Jedro

Ker toženec posesti na stanovanju ni opustil zato, ker bi sledil tožbenemu zahtevku, ampak zaradi zamenjave ključavnice tožnice v aprilu 2013 stanovanja enostavno ni mogel več uporabljati, sodišče prve stopnje utemeljeno odločitve o pravdnih stroških ni oprlo na določbo prvega odstavka 158. člena ZPP.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu potrdi.

II. Pravdni stranki sami nosita svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sklepom z dne 25. 3. 2014:

- postopek zaradi umika tožbe ustavilo (I. točka izreka),

- odločilo, da je dolžna tožnica tožencu v roku 15 dni povrniti stroške postopka v višini 887,43 EUR (II. točka izreka).

2. Zoper II. točko izreka sklepa oziroma odločitev o stroških se iz vseh pritožbenih razlogov pritožuje tožnica, ki pritožbenemu sodišču predlaga, da izpodbijani del izreka spremeni tako, da vse njene pravdne stroške naloži v plačilo tožencu. V pritožbi navaja, kaj je s tožbo zahtevala. Le-to je upravičeno vložila, saj je zemljiškoknjižna lastnica sporne nepremičnine, toženec pa je nepremičnino na dan vložitve tožbe zasedal brez pravnega naslova in v nasprotju z njeno jasno izraženo voljo. Toženec je tekom pravdnega postopka (do prvega naroka za glavno obravnavo dne 20.1.2014) nepremičnino zapustil. V nadaljevanju navaja, kaj je toženec v zvezi z odločilnimi dejstvi izpovedal na glavni obravnavi dne 20.1.2014. Toženec je s tem, ko je aprila 2013 iz stanovanja odpeljal svoja oblačila, dal tožnici jasno vedeti, da je s tem prostovoljno zapustil stanovanje ter da se vanj ne namerava več vračati. Julija 2013 se je sicer še vrnil v stanovanje, vendar zgolj po lestev, ki jo je imel tam spravljeno. Toženec je bil očitno ves ta čas na Hrvaškem, in sicer neprekinjeno od aprila 2013 do julija 2013 (in se nato spet vrnil tja). Šele dne 20.12.2013 je od sina izvedel, da je bila na vhodnih vratih stanovanja zamenjana ključavnica. V kolikor bi moral toženec zaradi zamenjave ključavnice pod prisilo zapustiti stanovanje, bi to izpovedal, ne pa da mu je o menjavi ključavnice poročal sin. To jasno kaže, da je sam opustil posest stanovanja in odšel živet na Hrvaško. Da se je iz stanovanja izselil, potrjuje tudi njegova izpovedba, da je dne 3.6.2013 (ne da bi tedaj sploh vedel, da naj bi bila ključavnica na vratih stanovanja zamenjana) najel hišo na Hrvaškem, kjer sedaj prebiva. Toženec je očitno po tistem, ko je prejel tožbo na izselitev, ugotovil, da takšnega življenja ne more biti več in je aprila 2013 pobral svoje osebne stvari ter dokončno odšel živet na Hrvaško.

3. Toženec je v odgovoru predlagal zavrnitev pritožbe.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Pritožnica s svojimi navedbami, ki so deloma nove in že zato neupoštevne (prvi odstavek 337. člena ZPP (1)), tudi sicer pa neprepričljive, ne uspe izpodbiti ključne ugotovitve sodišča prve stopnje, da toženec posesti na stanovanju ni opustil zato, ker bi sledil (oziroma izpolnil) tožbenemu zahtevku (prvi odstavek 158. člena ZPP), ampak ker zaradi njene zamenjave ključavnice v aprilu 2013 (torej samopomoči, katere se je poslužila) tega enostavno ni mogel več uporabljati. Na pravilnost omenjene ugotovitve v ničemer ne vpliva okoliščina, da je toženec aprila 2013 iz stanovanja odpeljal določene svoje stvari (oblačila) oziroma da je (ves čas) odhajal na Hrvaško, kjer je nekaj časa bival, in se potem vračal. Enako velja za trditev, da je za tožničino menjavo ključavnice izvedel (šele) od sina. Bistveno je le, zakaj je opustil posest. To pa očitno ni bilo zato, ker je bila vložena predmetna tožba, saj bi jo tedaj opustil že takrat, ko je tožbo prejel (prejel jo je 13. februarja 2013). A tega ni storil.

6. Nerelevantno je nadalje pritožbeno sklicevanje na (domnevno) utemeljenost tožbenega zahtevka kot tudi navajanje, da si je toženec dne 3.6.2013 na Hrvaškem najel hišo. Sam je izpovedal, da se iz predmetnega stanovanja nikoli ni za stalno izselil, ampak da je bil odsoten približno kakšen mesec ali dva, potem pa se je vrnil, plačal položnice ter nekaj časa (spet) bival v njem (potem pa spet odšel za kakšen mesec). Na Hrvaškem, kamor je odhajal že prej, pa je za bivanje prav tako potreboval oziroma potrebuje stanovanje. Tudi iz njegove izpovedbe ne izhaja, da bi svojo posest opustil zaradi tožničine vložitve tožbe. Iz nje se da razbrati, da stanovanja ne uporablja več, ker vanj zaradi zamenjane ključavnice pač ne more priti. Sam je tudi jasno poudaril, da stanovanje smatra za svoj dom in da je pri sestri prijavljen začasno (zaradi nastale situacije pa naj bi bil sedaj brez doma). Pritožbene navedbe, kaj naj bi toženec sam pri sebi „ugotovil“ oziroma se odločil, pa so ne samo nove (in že zato neupoštevne), ampak tudi sicer hipotetične (neizkazane) in posledično neprepričljive.

7. Ker pritožbeni razlogi niso utemeljeni in ker niso podani razlogi, na katere pazi po uradni dolžnosti, je pritožbeno sodišče tožničino pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in v izpodbijanem delu potrdilo sklep sodišča prve stopnje (353. člen ZPP). Zaradi neuspeha s pritožbo tožnica

sama trpi stroške nastale z njeno vložitvijo (1. odstavek 165. člena v zvezi s 1. odstavkom 154. člena ZPP). Tudi t

oženec sam krije tudi svoje stroške nastale z vložitvijo odgovora na pritožbo, saj v njem podane

navedbe niso v ničemer prispevale k predmetni odločitvi o pritožbi nasprotne stranke (1. odstavek 165. člena v zvezi s 1. odstavkom 155. člena ZPP).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1) Zakon o pravdnem postopku, Ur. l. RS, št. 26/1999, s kasnejšimi spremembami (v nadaljevanju ZPP).


Zveza:

ZPP člen 158, 158/1.
Datum zadnje spremembe:
17.11.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDcyNTU4