<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Civilni oddelek

VSM sklep I Cp 1563/2013
ECLI:SI:VSMB:2014:I.CP.1563.2013

Evidenčna številka:VSM0021900
Datum odločbe:11.02.2014
Senat, sodnik posameznik:Alenka Zgubič (preds.), Silvija Potočnik (poroč.), Vlasta Polanec
Področje:ZAVAROVANJE TERJATEV
Institut:začasna odredba - prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnin - subjektivna nevarnost - premoženjski ekvivalent za prodano nepremičnino

Jedro

Tožnica ni izkazala obstoja nobene od predpostavk iz drugega do četrtega odstavka 270. člena ZIZ. Takšne predpostavke tudi ne predstavlja ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč z dne 14. 10. 2013 za ceno 26.700,00 EUR, ko tožeča stranka ni niti zatrjevala niti izkazala, da bi v ponudbi navedena cena ne predstavljala ustreznega premoženjskega ekvivalenta za prodani nepremičnini.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in potrdi sklep sodišča prve stopnje.

II. Tožeča stranka trpi sama stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Z uvodoma navedenim sklepom je sodišče prve stopnje zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe z dne 7. 10. 2013 na prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnin tožene stranke parc. št. 1432/4 k.o. (ID ), parc. št. 1432/3 k.o. (ID ), parc. št. 1431/1 k.o. (ID ), parc. št. 1431/2 k.o. (ID ) in s prepovedjo zaznambe v zemljiški knjigi do pravnomočne rešitve te pravdne zadeve.

2. Proti temu sklepu se pritožuje tožeča stranka. V pritožbi navaja, da sodišče prve stopnje šteje, da se obseg premoženja toženke zaradi prodaje nepremičnin, za katere je predlagana prepoved obremenitve in odtujitve, ne spremeni in da ni izkazana subjektivna nevarnost, da bi tožnico onemogočila pri uveljavitvi njene terjatve. Iz tožbenih navedb in predloga za začasno odredbo izhaja, da je toženka povedala tožnici, da bo nepremičnine odtujila in ji s tem dala jasno vedeti, da tožnica z morebitnim zahtevkom proti njej ne bo uspela. Denarna sredstva, ki jih ima toženka, razdeljuje različnim osebam brez tehtnega premisleka. V zvezi s tem prilaga potrdilo iz katerega izhaja, da je H.B. prejela 200,00 EUR le zato, ker jo je obiskala v bolnici, takšno ravnanje toženke je pogojeno z njenim zdravstvenim stanjem. Tožnica je toženko spremljala na različnih pregledih, tako tudi v Psihiatrični ambulanti P. v okviru Psihiatrične bolnišnice O. dne 19. 3. 2013. Iz izvida z dne 20. 3. 2013 izhaja, da je somnolentna in daje vtis mentalno močno okrnjene osebe in da je povsem nezmožna odločati v svojem imenu. Predvidena je potreba po skrbniku, za katerega pa se pristojne službe še niso odločile. Ob takšnih ravnanjih toženke je tožnica prepričana, da bo uveljavitev njene terjatve zaradi zavrnjenega predloga za začasno odredbo onemogočena. Tožnica predlaga spremembo sklepa tako, da se naj predlogu za začasno odredbo ugodi, podrejeno predlaga razveljavitev sklepa in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo odločanje.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Ob pregledu zadeve v okviru uradnega preizkusa (člen 350/II Zakona o pravdnem postopku - v nadaljevanju ZPP v zvezi s členom 15 Zakona o izvršbi in zavarovanju - v nadaljevanju ZIZ) in pritožbenih navedb, pritožbeno sodišče ni našlo nobene uradno upoštevne procesne kršitve. Sodišče prve stopnje je tudi dejansko stanje v zvezi s predlagano začasno odredbo dovolj in pravilno ugotovilo in pravilno uporabilo materialno pravo, ko je predlog za začasno odredbo zavrnilo. Pritožbeno sodišče povzema razloge izpodbijanega sklepa v svojo obrazložitev, glede na pritožbene navedbe pa še dodaja:

5. Pritožbeno sodišče soglaša s sodiščem prve stopnje, da tožnica ni izkazala obstoja nobene od predpostavk iz drugega do četrtega odstavka 270. člena ZIZ. Takšne predpostavke tudi ne predstavlja ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč z dne 14. 10. 2013 za ceno 26.700,00 EUR, ko tožeča stranka ni niti zatrjevala niti izkazala, da bi v ponudbi navedena cena ne predstavljala ustreznega premoženjskega ekvivalenta za prodani nepremičnini. Ob tem tudi ne gre prezreti, da sta predmet ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč le parc. št. 1321/1 in 1331/2 obe k.o. F., ne pa tudi ostali dve nepremičnini, od katerih je parc. št. 1432/2 stavbišče z zgradbami posledično nedvomno večje vrednosti od nepremičnin, ki ju zajema zgoraj navedena ponudba. Pritožbene navedbe, da toženka denarna sredstva razdeljuje različnim osebam brez tehtnega premisleka in da je morala tožnica tem osebam po odredbi toženke izročiti različne denarne zneske ter k pritožbi predloženo potrdilo, ki naj bi to izkazovalo, predstavljajo neupoštevno pritožbeno novoto (člen 337 ZPP v zvezi s členom 15 ZIZ).

6. Glede na obrazloženo je pritožba neutemeljena, zato jo je pritožbeno sodišče zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep (člen 365 točka 2 ZPP v zvezi s členom 15 ZIZ).

7. Stroške pritožbenega postopka v zvezi s predlagano začasno odredbo mora trpeti tožnica sama, ker s pritožbo ni uspela (člen 165/I ZPP v zvezi s členom 154/I ZPP in členom 15 ZIZ).


Zveza:

ZIZ člen 270, 270/2, 270/3, 270/4.
ZPP člen 337.
Datum zadnje spremembe:
25.04.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY0NDM1