<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Civilni oddelek

VSM sklep III Cp 1470/2013
ECLI:SI:VSMB:2013:III.CP.1470.2013

Evidenčna številka:VSM0021622
Datum odločbe:29.11.2013
Senat, sodnik posameznik:Branko Reisman
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO
Institut:preživnina - rojstvo otroka kot dopustna pritožbena novota

Jedro

Ker je tožnik v pritožbenem postopku navedel, da se mu je v mesecu oktobru 2013 rodil nov otrok, katerega je dolžan preživljati in kar lahko predstavlja okoliščino za znižanje preživnine po določbi 132. člena ZZZDR, je pritožbeno sodišče (upoštevaje, da so pritožbene novote v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki dopustne) odločilo, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in zadeva vrne v nadaljnje postopanje sodišču prve stopnje.

Obrazložitev

1. Z uvodoma navedenim sklepom je prvostopno sodišče po predhodnem preizkusu zavrglo tožbo tožnika na znižanje plačevanja preživnine po ugotovitvi, da je o stvari že pravnomočno razsojeno.

2. Prvostopni sklep s pritožbo izpodbija tožeča stranka. V pritožbi navaja, da je od 30. 10. 2012 dalje brezposeln in s sodbo določene preživnine v znesku 144,20 EUR mesečno ni sposoben plačevati. S sedanjo ženo biva v hiši njenih staršev in ga tako praktično sedaj preživlja sedanja žena. Sodišče bi tudi moralo upoštevati novo nastalo okoliščino, in sicer da se mu je 17. 10. 2013 rodil še en otrok, katerega je tudi potrebno preživljati. Predlaga ugodno rešitev pritožbe.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Prvostopno sodišče je ob predhodnem preizkusu tožbe, v kateri tožeča stranka ni zatrjevala, da se mu je 17. 10. 2013 rodil še en otrok, ki ga je tudi dolžan preživljati, ugotovilo, da v tožbi na znižanje preživnine tožnik uveljavlja povsem iste okoliščine za znižanje preživnine, o katerih je prvostopno sodišče odločilo s sodbo IV P 341/2012, ki je postala pravnomočna dne 3. 4. 2013. Po takih ugotovitvah je prvostopno sodišče sicer povsem pravilno v skladu z določbo 274. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) ob predhodnem preizkusu zavrglo tožbo tožnika. Tožnik pa v pritožbi zatrjuje, da se mu je 17. 10. 2013 (torej po pravnomočnosti sodbe IV P 341/2012) rodil še en otrok, kar sicer lahko predstavlja novo okoliščino in razlog za znižanje preživnine po določbi 132. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR). Tako pritožbeno zatrjevanje o rojstvu novega otroka tožnik izkazuje tudi z izpiskom iz matičnega registra o rojstvu (priloga A13). V postopku v sporih iz razmerij med starši in otroki pa lahko po določbi 414. člena ZPP pritožnik navaja nova dejstva in predlaga nove dokaze brez procesne sankcije. Pritožbene novote so v takih sporih dopustne.

5. Ker je tožnik v pritožbenem postopku navedel, da se mu je v mesecu oktobru 2013 rodil nov otrok, katerega je dolžan preživljati in kar lahko predstavlja okoliščino za znižanje preživnine po določbi 132. člena ZZZDR, je pritožbeno sodišče (upoštevaje, da so pritožbene novote v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki dopustne) odločilo, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.

6. Odločitev pritožbenega sodišča temelji na 3. točki 365. člena ZPP.

7. Pritožbeni stroški niso priglašeni.


Zveza:

ZPP člen 414.
: ZZZDR člen 132.
Datum zadnje spremembe:
19.12.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDYwODc5