<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 884/2005
ECLI:SI:VSLJ:2005:I.CPG.884.2005

Evidenčna številka:VSL05710
Datum odločbe:16.11.2005
Področje:civilno procesno pravo
Institut:sodna pristojnost

Jedro

DURS lahko pobira članske prispevke na podlagi pogodbe z GZS (iz 1.

odstavka 7. člena ZDS-1). Ker tudi v Zakonu o GZS ni izrecno

predpisano, da GZS odmerja in pobira ter izterjuje obvezni zbornični

prispevek oziroma članarino po Zakonu o upravnem postopku oziroma

Zakonu o davčnem postopku kot specialnem zakonu, ki ureja izterjavo

davkov, je za izterjavo spornega članskega prispevka, kljub

morebitnemu obstoju pogodbe z DURS, pristojno sodišče.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep razveljavi.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje se je izreklo za nepristojno za odločanje o

zadevi (1. točka izreka). Sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v L.,

opr. št. 7, je razveljavilo tudi v 1. in 3. točki izreka in zavrglo

tožbo (2. točka izreka).

V pravočasni pritožbi je tožeča stranka nasprotovala izpodbijanemu

sklepu. Predlagala je razveljavitev in priglasila stroške.

Pritožba je utemeljena.

Sodišče druge stopnje ugotavlja, da je bil v obravnavanem primeru

predlog za izvršbo vložen v času veljavnosti prejšnjega Zakona o

davčni službi (Uradni list RS, št. 36/1996 - 79/2001, v nadaljevaju:

ZDS). Ob nespremenjenem pozitivnem pravu bi bila izpodbijana

odločitev torej pravilna; s 3. odstavkom 3. člena ZDS je bilo namreč

dano pooblastilo davčni upravi RS (v nadaljevanju: DURS), da odmerja,

pobira in izterjuje obvezni zbornični prispevek oziroma članarino od

obveznih članov Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: GZS).

Vendar pa skladno z uveljavitvijo določb novega Zakona o davčni

službi (dne 21.06.2005, glej Uradni list RS, št. 57-2668/2004, v

nadaljevanju: ZDS-1), na podlagi katerih je prejšnji ZDS prenehal

veljati (glej 1. odstavek 54. člena ZDS-1), DURS ni več zavezan k

odmerjanju, pobiranju in izterjevanju obveznega zborničnega prispevka

oziroma članarine od obveznih članov GZS, ampak mu ZDS- 1 to možnost

le daje; davčna uprava namreč lahko na podlagi pogodbe z GZS pobira

članske prispevke (iz 1. odstavka 7. člena ZDS-1). Ker tudi v Zakonu

o GZS ni izrecno predpisano, da GZS odmerja in pobira ter izterjuje

obvezni zbornični prispevek oziroma članarino po Zakonu o upravnem

postopku oziroma Zakonu o davčnem postopku kot specialnem zakonu, ki

ureja izterjavo davkov, je za izterjavo spornega članskega prispevka,

kljub morebitnemu obstoju pogodbe z DURS (glej 1. odstavek 7. člena

ZDS-1), pristojno sodišče (glej tudi sklep Vrhovnega sodišča RS, III

Ips 99/2001 z dne 11.01.2001).

Glede na zgoraj navedeno se sodišče prve stopnje ne bi smelo izreči

za nepristojno. Zato je bilo treba odločiti, kot je razvidno iz

izreka tega sklepa (3. odstavek 365. člena Zakona o pravdnem

postopku, v nadaljevanju: ZPP).

Odločitev o pritožbenih stroških je sodišče druge stopnje pridržalo

za končno odločbo (3. odstavek 165. člena ZPP).

 


Zveza:

ZDS-1 člen 7, 7/1.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNjM4OQ==