Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 12707cT02OS8yMDExJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0x
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep I Up 788/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.06.2002začasna odredba - enotno dovoljenje za gradnjoKer se enotno dovoljenje za gradnjo ne izvršuje po določbah ZUP, ni mogoča izdaja začasne odredbe po 1. odstavku 69. člena ZUS.
Sklep I Up 699/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.06.2003odvzem koncesije - začasna odredbaČe gre za odločbo o odvzemu koncesije, začasna odredba po 1. odstavku 69. člena ZUS ni možna, ker se odločba ne izvršuje.
Sklep I Up 979/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek31.08.2005začasna odredba - predlog za začasno zadržanje izvršitve izpodbijanega akta, ki je že izvršenČe je v upravnem sporu izpodbijani upravni akt že izvršen, izdaja začasne odredbe po 1. odstavku 69. člena ZUS ni možna.
Sklep I Up 1093/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.10.2004začasna odredba - pogoj za izdajo začasne odredbe - podlaga za presojo - neopredeljena škodaNeopredeljena škoda ne more biti podlaga za presojo, da gre za težko popravljivo škodo kot pogoj za izdajo začasne odredbe po 1. odstavku 69. člena ZUS.
Sklep I Up 558/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.04.2006ukrep urbanističnega inšpektorja - začasna odredba - predpostavke za izdajo - akt, ki ga je mogoče izvršitiČe ne gre za akt, ki se prisilno izvršuje, niso izpolnjeni zakonski pogoji za izdajo začasne odredbe po 1. odstavku 69. člena ZUS.
Sklep I Up 867/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.07.2005dodelitev neprofitnega stanovanja v najem - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - izkazanost hujših posledicČe tožnik ni verjetno izkazal možnosti nastanka hujših škodljivih posledic, za izdajo začasne odredbe po določbi 2. odstavka 69. člena ZUS ni podlage.
VSRS Sodba VIII Ips 43/2017Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek06.06.2017otroški dodatek - sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok ter o stikih z otrokiNe gre za položaj iz 6. točke prvega odstavka 69. člena ZSDP, saj roditeljsko pravico izvršujeta oba starša sporazumno in ne le eden od staršev v celoti.
Sklep I Up 50/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.02.1999začasna odredba - razrešitev funkcije predsednika sodiščaKer tožnik niti z zahtevo niti s kakšno drugo vlogo ni zahteval izdaje začasne odredbe po 2. odstavku 69. člena ZUS, ni bilo podlage, da je sodišče brez tožnikove zahteve obravnavalo in presojalo zahtevo za začasno odredbo po 2. odstavku 69. člena ZUS.
Sklep I Up 432/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.04.2001imenovanje državne podsekretarke - obnova - predlog za izdajo začasne odredbe - pogoj - nastanek hujših škodljivih posledicZačasna ureditev stanja je ob pogojih v 2. odstavku 69. člena ZUS možna predvsem zaradi preprečitve določenih hujših posledic. Ni pa z njo (praviloma) mogoče odpraviti že nastalih posledic. V ZUS je taka izjema urejena le v določbi 3. odstavka 69. člena ZUS, za kar pa v tem primeru ne gre.
Sklep I Up 752/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.06.2002začasna odredbaPravilno je stališče, da se enotno dovoljenje za gradnjo ne izvršuje po določbah ZUP, pač pa tako dovoljenje lahko le učinkuje. Zato ni možna izdaja začasne odredbe po prvem odstavku 69. člena ZUS v zvezi z drugim odstavkom 30. člena ZUS, pač pa je možno le začasno urediti stanje, da se odvrnejo morebitne preteče hujše škodljive posledice (drugi odstavek 69. člena ZUS).
Sklep I Up 1347/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.12.2003imenovanje notarja - začasna odredbaSodišče prve stopnje ni vezano na pravno kvalifikacijo zahteve za izdajo začasne odredbe (1. odstavek 69. člena ZUS). S tem, ko je upoštevalo navedbe tožeče stranke, ki izhajajo iz njene zahteve za izdajo začasne odredbe ter ugotovilo obstoj oziroma izpolnitev pogojev, ki jih terja 2. odstavek 69. člena ZUS, je zakonito in pravilno izdalo predlagano začasno odredbo.
Sklep I Up 1446/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.01.2005začasna odredba zaradi odložitev izvršitve upravnega akta - procesna predpostavka za vložitev zahteve za izdajo začasne odredbeKer je tožnik pri sodišču vložil zahtevo za izdajo začasne odredbe zaradi odložitve izvršitve upravnega akta (1. odst. 69. čl. ZUS), istočasno z vloženo tožbo, pomeni, da ni izpolnjena procesna predpostavka - 1. odst. 69. čl. ZUS v zvezi z 2. in 3. odst. 30. čl. ZUS - zahteva za odlog pri upravnem organu ni potek 7-dnevnega roka, zato je bila zahteva pravilno zavržena.
Sodba II Up 26/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.05.1999začasne odredbe - 69. člen ZUSČe odločbe o podelitvi koncesije zaradi njene narave ni možno izvršiti, ni možna odložitev izvršitve takega akta, niti ni možno izdati začasne odredbe po 1. odstavku 69. člena ZUS. Brez verjetno izkazane potrebe (kot posebnega pogoja) tudi ni možno izdati takšne začasne odredbe po 2. odst. 69. čl. ZUS, ko bi začasna ureditev stanja pomenila zadržanje izvajanja celotne podeljene koncesije.
Sodba G 8/2000Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek16.01.2001dolžnost poročanja javnih družb - nadzor Agencije za trg vrednostnih papirjev - plačilo stroškov nadzora - sklep o stroških agencijePostopek nadzora nad poročanjem javnih družb se konča šele z odločbo, s katero agencija ugotovi, da so kršitve odpravljene (čl. 69/3 ZTVP), oziroma z odločbo, s katero agencija ugotovi, da javna družba krši obveznosti poročanja (čl. 69/4 ZTVP). Zato lahko agencija odloči o obveznosti povrnitve stroškov nadzora šele ob izdaji ene od omenjenih dveh odločb.
Sodba U 69/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.02.1994državljanstvo - pridobitev - državljan druge republike - nepopolno ugotovljeno dejansko stanjeOrgan se mora opredeliti do vseh dejstev, ki jih stranka v postopku navaja, in tudi o njenih navedbah. V postopku za pridobitev državljanstva to pomeni, da se mora opredeliti ali strankino občasno bivanje v Republiki Sloveniji pomeni dejansko življenje tu ali pa so to samo obiski.
Sklep Dsp 69/2008Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek08.09.2008dopustitev revizije – pritožbeni razlog – odstop od sodne prakse - razlika v plači – delovna uspešnost – sodno varstvo – sodna praksa sodišč združenega dela – stroški prevoza na deloKer je materialnopravna ureditev v ZDR/02 glede procesnih predpostavk oziroma pogojev za sodno varstvo drugačna, sodna praksa, ki se je glede tega oblikovala na podlagi določb bivšega Zakona o združenem delu, ne more biti pravno pomembna. Vrhovno sodišče RS je na podlagi določb ZDR/02 o neposrednem uveljavljanju denarnih zahtevkov iz naslova razlike plače že oblikovalo sodno prakso, od katere glede tega vprašanja sodba sodišča druge stopnje ne odstopa. Glede na vsebinsko identiteto določb o povračilu stroškov prevoza na delo, ki jih vsebujejo Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, SKPgd in Kolektivna pogodba za dejavnost trgovine Slovenije, ki kot kolektivna pogodba dejavnosti velja tudi za toženo stranko, se je sodišče utemeljeno sklicevalo na stališča, zavzeta glede pomena teh določb v sodbi Vrhovnega sodišča VIII Ips 190/2005, ki se sicer nanaša na razlago tovrstnih določb v kolektivni pogodbi gostinstva in turizma, tako da ni...
Sklep Dsp 69/2009Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek20.10.2009dopustitev revizije – pritožbeni razlogiIz pritožbe je razvidno, da se tožnik ne strinja z odločitvijo o tožbenem zahtevku, kar pa ne predstavlja dovoljenega pritožbenega razloga.
Sklep II DoR 43/2010Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.01.2010dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - predlog za dopustitev revizijeV obravnavanem primeru znaša vrednost spornega predmeta in s tem vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe le 417,29 EUR, zato Vrhovno sodišče revizije ni moglo dopustiti.
Sklep VIII DoR 27/2010Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek19.05.2010zavrženje predloga - predlog za dopustitev revizije - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - dovoljenost revizije po zakonuPo 2. točki 31. člena ZDSS-1 je v sporih o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja revizija vselej dovoljena. Tak spor je tudi spor o ugotovitvi nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Sklep VIII DoR 106/2009Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek19.05.2010pomembno pravno vprašanje - predlog za dopustitev revizije - pokojninska osnova - delo preko polnega delovnega časa - poseben delovni pogojNe drži navedba predlagatelja, da Vrhovno sodišče še ni odločalo o pravnem vprašanju, ali se plačilo za delo preko polnega delovnega časa všteje v pokojninsko osnovo. Vse citirane odločitve Vrhovnega sodišča se sicer nanašajo na obdobje pred uveljavitvijo ZPIZ-1, vendar to ni bistveno, ker sta določbi 407. člena ZPIZ-1 in 312. člena ZPIZ po vsebini enaki.

Izberi vse|Izvozi izbrane