<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

Sodba IV Ips 70/2011
ECLI:SI:VSRS:2011:IV.IPS.70.2011

Evidenčna številka:VS2005803
Datum odločbe:21.09.2011
Področje:PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - PREKRŠKI - VARNOST CESTNEGA PROMETA
Institut:bistvena kršitev določb postopka - nerazumljivi razlogi - razlogi o odločilnih dejstvih - storilec prekrška - voznik - lastnik vozila - imetnik pravice uporabe vozila

Jedro

Razlogi izpodbijane sodbe, da je storilec prekrška vozil inkriminirano vozilo, obenem pa, da je bil plačilni nalog podan zoper lastnika oziroma imetnika pravice uporabe vozila (ker ni bilo mogoče ugotoviti, kdo je storilec prekrška), so v delu, ki se nanaša na odločilno dejstvo, nerazumljivi, kar predstavlja kršitev 8. točke prvega odstavka 155. člena ZP-1.

Izrek

Zahtevi za varstvo zakonitosti se ugodi in se izpodbijana pravnomočna sodba razveljavi ter vrne sodišču v ponovno odločanje.

Obrazložitev

A.

1. Prekrškovni organ DARS d. d., je storilca prekrška D. S. spoznal za odgovornega prekrška po 11. alineji prvega odstavka 77. a člena Zakona o javnih cestah (v nadaljevanju ZJC) ter mu izrekel globo v višini 300 EUR. Okrajno sodišče v Domžalah je s sodbo ZSV 115/2011-0602 z dne 23. 5. 2011 storilčevo zahtevo za sodno varstvo zavrnilo kot neutemeljeno, potrdilo izpodbijani plačilni nalog ter D. S. naložil plačilo sodne takse.

2. Zahtevo za varstvo zakonitosti vlaga vrhovna državna tožilka iz razloga po 8. točki prvega odstavka 155. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1). V zahtevi navaja, da je obrazložitev izpodbijane sodbe sama s seboj v nasprotju, ker hkrati navaja, da je lastnik vozila družba S. d. o. o., storilec prekrška pa D. S. Vrhovnemu sodišču predlaga, da zahtevi za varstvo zakonitosti ugodi in izpodbijano odločbo razveljavi.

3. Vrhovno sodišče je zahtevo za varstvo zakonitosti na podlagi drugega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) v zvezi s 171. členom ZP-1 poslalo storilcu prekrška, ki je izrazil strinjanje z vloženo zahtevo.

B.

4. V skladu z določbo 11. alineje prvega odstavka 77. a člena v času storitve prekrška veljavnega ZJC se z globo kaznuje cestninski zavezanec, ki prevozi cestninsko postajo oziroma drugo mesto elektronske registracije z elektronsko napravo za cestninjenje na vozilu neustreznega cestninskega razreda. V skladu s tretjim odstavkom navedenega člena se za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, če je prekršek storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil.

5. Sodišče je v petem odstavku na 2. strani izpodbijane sodbe najprej navedlo, da je pri pregledu spisa ugotovilo, da je storilec (torej D. S.) kritičnega dne vozil tovorno vozilo ter pri tem na cestninski postaji Kompolje prevozil cestninsko postajo z elektronsko napravo za cestninjenje na vozilu neustreznega carinskega razreda, ki ni enak zapisu na elektronski napravi. Sodišče nadalje navaja, da je bil lastnik vozila družba S. d. o. o., z dopisom pozvan, da v roku petih dni sporoči podatke o vozniku, ki je v času prekrška vozil navedeno vozilo ter zaključilo, da ker družba S. d. o. o. v postavljenem roku ni nedvoumno navedla, kdo je v kritičnem času vozil njeno vozilo, je bil plačilni nalog podan zoper lastnika oziroma imetnika pravice uporabe vozila.

6. Navedeni razlogi so po presoji Vrhovnega sodišča v delu, ki se nanaša na odločilno dejstvo (kdo je storilec obravnavanega prekrška), nerazumljivi, kar predstavlja kršitev 8. točke prvega odstavka 155. člena ZP-1. Sodišče namreč v razlogih sodbe ugotavlja, da je storilec prekrška (torej D. S.) vozil inkriminirano vozilo in prevozil cestninsko postajo z elektronsko napravo za cestninjenje na vozilu neustreznega carinskega razreda, obenem pa, da je bil plačilni nalog na podlagi tretjega odstavka 77. a člena ZJC podan zoper lastnika oziroma imetnika pravice uporabe vozila, ker ni bilo mogoče ugotoviti, kdo je storilec prekrška. Sodišče glede na prej navedene zaključke povsem nerazumljivo navaja, da je lastnik vozila družba S. d. o. o. ki je bila pozvana, da sporoči podatke o vozniku, ki je v času prekrška vozil vozilo.

C.

7. Zaradi ugotovljene kršitve 8. točke prvega odstavka 155. člena ZP-1 je Vrhovno sodišče na podlagi prvega odstavka 426. člena ZKP v zvezi s 171. členom ZP-1 ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti, izpodbijano sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču v novo odločanje.


Zveza:

ZP-1 člen 155, 155/1-8.
ZJC člen 77a, 77a/1-11.
Datum zadnje spremembe:
30.03.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQyMTQz