<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II Ips 361/2011
ECLI:SI:VSRS:2011:II.IPS.361.2011

Evidenčna številka:VS0014658
Datum odločbe:03.11.2011
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cp 4116/2010
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:nepopolna dopuščena revizija - priloge revizije - zavrženje revizije

Jedro

Tožnica je reviziji z dne 2. 8. 2011 priložila le sklep Vrhovnega sodišča II DoR 158/2011 z dne 16. 6. 2011, ne pa tudi predloga za dopustitev revizije. Ker je revizija zato nepopolna, jo je revizijsko sodišče zavrglo.

Izrek

Revizija se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek na razvezo pogodbe o preužitku med pravdnima strankama z dne 30. 8. 2005 in izstavitev zemljiškoknjižne listine za vknjižbo lastninske pravice v korist tožnice na parcelah, navedenih v izreku sodbe.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožnice zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

3. Zoper to sodbo v zvezi s prvostopenjsko sodbo je tožeča stranka vložila revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava s predlogom, naj ji Vrhovno sodišče Republike Slovenije ugodi in sodbi sodišč prve in druge stopnje spremeni tako, da tožbenemu zahtevku ugodi, podrejeno pa, da sodbi razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Poudarja, da je vložila predlog za dopustitev revizije, ki mu je Vrhovno sodišče s sklepom II DoR 158/2011 z dne 16. 6. 2011 ugodilo in revizijo dopustilo glede vprašanja, ali je sodišče pravilno uporabilo določbo drugega odstavka 568. člena Obligacijskega zakonika (OZ). Meni, da stališče sodišč prve in druge stopnje, da bi morala tožnica prositi toženko za potrebno pomoč, ni pravilno. Tožnica je namreč invalid, ki ne zmore samostojnega gibanja ali telefoniranja, zato ne more vsakič, ko pomoč potrebuje, zanjo prositi toženke.

4. Revizija je bila vročena nasprotni stranki, ki nanjo ni odgovorila.

5. Revizija je nepopolna.

6. V navedeni zadevi je Vrhovno sodišče s sklepom II DoR 158/2011 z dne 16. 6. 2011 revizijo dopustilo glede vprašanja, ali je sodišče pravilno uporabilo določbo drugega odstavka 568. člena OZ, ko je zavrnilo zahtevek tožnice za razvezo pogodbe o preužitku.

7. V primeru dopuščene revizije iz tretjega odstavka 367. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) morata biti reviziji priložena predlog za dopustitev revizije in sklep o dopustitvi revizije (drugi odstavek 373. člena ZPP). Tožnica je reviziji z dne 2. 8. 2011 priložila le sklep Vrhovnega sodišča II DoR 158/2011 z dne 16. 6. 2011, ne pa tudi predloga za dopustitev revizije. Ker je revizija zato nepopolna, jo je revizijsko sodišče zavrglo (prvi odstavek 374. člena ZPP).


Zveza:

ZPP člen 373, 373/2.
Datum zadnje spremembe:
22.12.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjYxMzE1