<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba I U 797/2015
ECLI:SI:UPRS:2015:I.U.797.2015

Evidenčna številka:UL0012100
Datum odločbe:10.12.2015
Senat, sodnik posameznik:Andrej Kmecl (preds.), Lara Bartenjev (poroč.), mag. Miroslava Dobravec Jalen
Področje:JAVNI USLUŽBENCI
Institut:javni uslužbenec - neizbira na delovno mesto - odškodnina

Jedro

Tožnik niti v pritožbi, niti v tožbi ne navaja razloga iz 1. točke prvega odstavka 65. člena ZJU, in tudi sicer ne navaja, da bi bila izbrana kandidatka, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev, zato ni utemeljen njegov zahtevek za prisoditev „ustrezne denarne satisfakcije“, kar zahteva v tožbi in dopolnitvi.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Župan Občine Domžale je z izpodbijanim sklepom odločil, da se tožnika ne uvrsti v izbirni postopek v javnem natečaju za prosto delovno mesto svetovalca, saj ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

2. V obrazložitvi navaja, da je bil na Zavodu za zaposlovanje in na spletni strani Občine Domžale 27. 11. 2014 objavljen javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalca, ki se opravlja v nazivu „svetovalec III“. V natečaju so bili določeni pogoji za zasedbo delovnega mesta, ki so opredeljeni v veljavnem aktu o sistemizaciji delovnih mest, med katerimi je tudi pogoj, da mora kandidat imeti visoko strokovno izobrazbo upravne smeri. Ugotovljeno je bilo, da tožnik nima pridobljene visoke strokovne izobrazbe upravne smeri. Sklep utemeljuje na 61. a členu Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU).

3. Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja je zavrnila tožnikovo pritožbo zoper izpodbijani sklep. V obrazložitvi navaja, da je tožnik v prijavi na razpisano prosto delovno mesto navedel, da je po poklicu diplomirani inženir gospodarstva, specialist javne uprave in magister prava. Na podlagi te navedbe je organ prve stopnje pravilno ugotovil, da nima pridobljene visoke strokovne izobrazbe upravne smeri. Pri tem se sklicuje na klasifikacijo KLASIUS, ki se v Republiki Sloveniji uporablja na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikcijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, 46/2006), po kateri izobrazba oz. strokovni naziv diplomirani inženir gospodarstva ne sodi na področje Poslovne in upravne vede (340), kar se v konkretnem primeru šteje za izpolnjevanje ustrezne smeri izobrazbe. To izhaja tudi iz obrazca PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu (registrska številka prijave MD46577) Zavoda RS za zaposlovanje. Komisija za pritožbe še pojasnjuje, da mora imeti kandidat izobrazbo tiste ravni in smeri, kot je določena v objavi javnega natečaja in aktu o sistemizaciji delovnih mest. Tožnik sicer ima doseženo ustrezno smer na višji ravni izobrazbe (specialist javne uprave), vendar je za zasedbo predmetnega delovnega mesta bistvena dodiplomska smer izobrazbe in ne zadošča le ustrezna podiplomska smer izobrazbe.

4. Tožnik se s takšno odločitvijo ne strinja in v tožbi in dopolnitvi tožbe med drugim navaja, da je toženka neutemeljeno sprejela osebo, ki ima nižjo izobrazbo, njega pa ni uvrstila niti v izbirni postopek, čeprav je izpolnjeval vse pogoje. S takšnim postopanjem ga je diskriminirala in kršila 14. člen Ustave RS. Predlaga, naj sodišče ugotovi kršitev, izpodbijani sklep odpravi ter mu prisodi ustrezno denarno satisfakcijo.

5. Tožena stranka v odgovoru na tožbo predlaga zavrženje tožbe oz. podrejeno njeno zavrnitev. Poudarja, da tožnik ne more zahtevati „denarne satisfakcije“, če ne uveljavlja tožbenega razloga iz 1. točke prvega odstavka 65. člena ZJU. Vztraja pri razlogih, ki jih je navedla v sklepu.

6. Tožnik v pripravljalni vlogi z dne 25. 10. 2015 med drugim pojasnjuje, zakaj meni, da je upravičen do denarne satisfakcije ter poudarja, da ni mogoče spregledati, da ima višjo izobrazbo od izbranega kandidata, čigar ime mu še vedno ni znano, zaradi česar upravičeno sklepa, da je bil javni razpis fiktivne narave.

7. Tožba ni utemeljena.

8. Pravice neizbranega kandidata ureja 65. člen ZJU. Ta v prvi točki prvega odstavka določa, da ima neizbrani kandidat pravico do pritožbe zoper sklep, če meni, da je bil izbran kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Peti odstavek istega člena določa, da če upravno sodišče ugotovi, da je tožbe utemeljena iz razloga iz citirane 1. točke prvega odstavka tega člena, lahko prisodi prizadetemu odškodnino v višini najmanj ene in največ treh najnižjih bruto plač za delovno mesto, za katero se je potegoval. Za utemeljenost tožbe iz drugih pritožbenih razlogov iz prvega odstavka 65. člena ZJU odškodnine, ki bi jo lahko prisodilo upravno sodišče, ne predvideva. Navedeno pomeni, da ima upravno sodišče podlago za prisojo odškodnine le v primeru utemeljenosti tožbe iz razloga iz 1. točke prvega odstavka 65. člena ZJU, v primeru utemeljenosti tožbe iz drugih razlogov iz prvega odstavka 65. člena ZJU pa ne.

9. Ker tožnik niti v pritožbi, niti v tožbi ne navaja razloga iz 1. točke prvega odstavka 65. člena ZJU, in tudi sicer ne navaja, da bi bila izbrana kandidatka, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev, ni utemeljen njegov zahtevek za prisoditev „ustrezne denarne satisfakcije“, kar zahteva v tožbi in dopolnitvi.

10. Tožba pa je neutemeljena tudi sicer.

11. Podlaga za izdajo izpodbijanega sklepa je 61a. člen ZJU, ki določa, da se kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, ne uvrstijo v izbirni postopek.

12. V zadevi ni sporno, da je bila kot pogoj za zasedbo prostega delovnega mesta svetovalec v javnem natečaju zahtevana visoka strokovna izobrazba upravne smeri.

13. Iz razlogov, ki jih je pravilno navedel drugostopenjski upravni organ, se sodišče strinja z ugotovitvijo toženke, da tožnik kot diplomirani inženir gospodarstva, specialist javne uprave in magister prava tega pogoja ni izpolnil, zato jih sodišče ne ponavlja (drugi odstavek 71. člena Zakona o upravnem sporu, v nadaljevanju ZUS-1). Tudi sicer pa tožnik v tožbi, dopolnitvi tožbe in vlogi z dne 25. 10. 2015, razen splošnega nestrinjanja z navedeno ugotovitvijo toženke, na kateri izpodbijani sklep temelji, ne navede nobenih razlogov, zakaj meni, da ta ni pravilna. Ne utemelji pa niti zatrjevane kršitve 14. člena Ustave RS, zato je sodišče ne more preizkusiti.

14. Izpodbijani sklep, s katerim je ugotovljeno, da se tožnik ne uvrsti v izbirni postopek, saj ne izpolnjuje natečajnih pogojev, je zato pravilen skladen s citirano določbo 61a. člena ZJU.

15. S tožbenim ugovorom, da je sprejeta oseba, ki ima nižjo izobrazbo od njega, tožnik smiselno navaja pritožbeni razlog iz 3. točke prvega odstavka 65. člena ZJU, po kateri ima neizbrani kandidat pravico do pritožbe, če meni, da je bil izbran kandidat, ki po merilih izbirnega postopka očitno ni dosegel najboljšega rezultata.

16. Za ta ugovor tožnik nima pravnega interesa. Navedeni ugovor bi tožnik lahko uspešno uveljavljal le, če bi se uvrstil v izbirni postopek. Glede na dejstvo, da se tožnik pravilno niti ni uvrstil v izbirni postopek, saj ne izpolnjuje natečajnih pogojev, pa si z njim ne more izboljšati pravnega položaja, tudi če bi bil utemeljen.

17. Glede na navedeno je sodišče presodilo, da je tožba neutemeljena, zato jo je zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1. Sodišče je odločilo brez glavne obravnave, ker dejstva in dokazi, ki jih navaja tožnik, niso pomembni za odločitev (druga alineja drugega odstavka 59. člena ZUS-1).


Zveza:

ZJU člen 65, 65/1, 65/1-1.
Datum zadnje spremembe:
27.06.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk0ODMy