<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba X Ips 306/2006
ECLI:SI:VSRS:2008:X.IPS.306.2006

Evidenčna številka:VS1010098
Datum odločbe:28.05.2008
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS U 1023/2005
Področje:JAVNI USLUŽBENCI
Institut:izbira kandidata - razlogi za izpodbijanje odločbe o izbiri

Jedro

V postopku izbire kandidata za imenovanje na uradniški položaj lahko neizbrani kandidat v upravnem sporu izpodbija odločbo o izbiri le iz taksativno določenih razlogov iz 6. odstavka 65. člena ZJU.

Izrek

Revizija se zavrne.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi določbe 1. odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS, Uradni list RS, št. 50/97 in 70/00) zavrnilo tožnikovo tožbo zoper sklep tožene stranke z dne 22.4.2005. S tem sklepom je tožena stranka ugotovila, da tožnik sicer izpolnjuje (formalne) pogoje za položaj direktorja ... uprave RS, ni pa glede na svojo strokovno usposobljenost primeren za navedeni položaj.

Sodišče prve stopnje v obrazložitvi izpodbijane sodbe povzema potek javnega natečaja za položaj generalnega direktorja ... uprave RS, objavljenega v Uradnem list RS, št... z dne ... ter določbe Zakona o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02). Pravico do tožbe ima na podlagi 6. odstavka 65. člena ZJU neizbrani kandidat iz razlogov iz 1., 2. in 4. točke 1. odstavka 65. člena, poleg tega pa tudi, če je natečajna komisija ugotovila, da po strokovni usposobljenosti ni primeren za položaj, sam pa meni, da je. Tožnik je sodeloval v izbirnem postopku in zato sodišče prve stopnje zavrača tožbeni ugovor, da mu ni bila dana možnost sodelovanja v izbirnem postopku (2. točka 1. odstavka 65. člena ZJU), v tožbi pa tudi ne navaja, da je bil izbran kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev (1. točka 1. odstavka 65. člena ZJU). Posplošeno pa graja postopek, ki ga imenuje konflikt interesov; takšne navedbe pa ne morejo predstavljati bistvenih kršitev postopka tega natečaja, sicer pa je posebno natečajno komisijo imenoval uradniški svet (4. točka 1. odstavka 65. člena ZJU). Tožena stranka se je v izpodbijanem sklepu oprla na Standarde strokovne usposobljenosti, merila za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil uradniški svet (Standardi). Tožnik je bil skladno s Standardi ocenjen pri štirih elementih neustrezno. Tožnik pa tudi sicer v tožbi ne dokazuje svoje ustreznosti po elementih, kjer je bil ocenjen z oceno neustrezno, s kakršnimi koli dokazili ali strokovno usposobljenostjo, prav tako pa tudi ne trdi, da tožena stranka ne bi oziroma ni v zadostni meri upoštevala kakšne njegove strokovne sposobnosti (6. odstavek 65. člena ZJU).

Tožnik v pritožbi navaja, da gre v njegovi zadevi za očiten konflikt interesov. Posebna natečajna komisija je bila pri njegovi oceni vnaprej odločena o izbiri, saj je bila verjetno predlagana s strani takratnega in danes aktualnega generalnega direktorja ali osebe, ki je predlog podpisala po njegovem pooblastilu. Glede kvalitete posameznih članov komisije je opisal delo vsakega od članov komisije. Vzročna posledica konflikta interesov pa je neenakopravno ocenjevanje. Gre za evidentno neenakopravnost, česar ga sodišče ni uvidelo, ampak se je dobesedno skrilo za formo in je ocenjevalo le postopek. Skrivanje za Standardi je razumljivo. So pa posebna področja, ki jih v kriterije ni moč zajeti. Komisija bi morala imeti dodatne strokovnjake, ne pa da je vse to prepustilo članom komisije, ki nikoli v svoji karieri tega niso niti delali niti znali niti danes o tem kaj bistvenega vedo. Dejstvo pa je, da izbrani kandidat tujega jezika ne zna, poznati pa mora tudi carino, kar izbrani kandidat ne pozna.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

S 1.1.2007 je začel veljati Zakon o upravnem sporu (ZUS-1), ki v 2. odstavku 107. člena določa kriterije, po katerih se že vložena pritožba šteje za pritožbo po določbah ZUS-1. Tožnikova pritožba se zato, ker ne izpolnjuje navedenih kriterijev, obravnava kot dovoljena in pravočasna revizija, sodba pa je postala pravnomočna 1.1.2007.

Revizija ni utemeljena.

Revizija je izredno pravno sredstvo proti pravnomočni sodbi, ki se lahko vloži zaradi bistvenih kršitev določb postopka v upravnem sporu iz 2. in 3. odstavka 75. člena ZUS-1 in zaradi zmotne uporabe materialnega prava (1. odstavek 85. člena ZUS-1). Revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (2. odstavek 85. člena ZUS-1). Revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni, pri čemer po uradni dolžnosti pazi (le) na pravilno uporabo materialnega prava.

Tožnik, sedaj revident, v svoji pritožbi, ki se obravnava kot revizija, izpodbija sodbo sodišča prve stopnje v delu, s katerim je bilo presojeno o zakonitosti odločbe tožene stranke. Sodišče prve stopnje je po presoji revizijskega sodišča pravilno presodilo, da je glede na določbe ZJU možno odločbo tožene stranke v upravnem sporu izpodbijati le iz razlogov iz 1., 2. in 4. točke 1. odstavka 65. člena ZJU in tudi tedaj, če je natečajna komisija ugotovila, da po strokovni usposobljenosti neizbrani kandidat ni primeren za položaj, sam pa meni, da je. Sodišče prve stopnje je analitično in celovito obrazložilo, da tožnik bodisi ne uveljavlja oziroma ne izpodbija odločbe tožene stranke iz navedenih razlogov ZJU, bodisi njegovi tožbeni ugovori niso utemeljeni. Revizijsko sodišče se strinja z razlogi izpodbijane sodbe, saj temeljijo na podatkih spisa in zakonu. Sodišče prve stopnje je torej pravilno uporabilo določbe ZJU kot relevantno materialno pravo in zato revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava ni podan.

Tožnik le pavšalno zatrjuje kršitve postopka v upravnem sporu, ki naj bi jih zagrešilo sodišče prve stopnje in tovrstnih ugovorov ne konkretizira. Ker v skladu z določbo 86. člena ZUS-1 revizijsko sodišče na kršitve določb postopka v upravnem sporu po uradni dolžnosti ne pazi, je zavrnilo tudi te ugovore.

Večina pritožbenih navedb se nanaša na nepopolno oziroma nepravilno ugotovljeno dejansko stanje v upravnem postopku; revizijsko sodišče teh navedb ni presojalo, saj revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (2. odstavek 85. člena ZUS-1).


Zveza:

ZJU člen 65, 65/5, 65/1-1, 65/1-2, 65/1-4.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMTcxMg==