<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 93/2021-9
ECLI:SI:VSRS:2021:VIII.DOR.93.2021.9

Evidenčna številka:VS00045695
Datum odločbe:11.05.2021
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba Pdp 53/2021
Datum odločbe II.stopnje:03.03.2021
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Marjana Lubinič (poroč.), Samo Puppis
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:solidarnostna pomoč - namen - razlaga kolektivne pogodbe - predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali se pri priznanju pravice do solidarnostne pomoči upošteva tudi iz razlage Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) izhajajoč namen, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji ali pa za izplačilo solidarnostne pomoči zadostuje le eden izmed dogodkov, naštetih v 4. točki 40. člena KPND.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali se pri priznanju pravice do solidarnostne pomoči upošteva tudi iz razlage Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) izhajajoč namen, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji ali pa za izplačilo solidarnostne pomoči zadostuje le eden izmed dogodkov, naštetih v 4. točki 40. člena KPND.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je naložilo toženki, da tožniku izplača solidarnostno pomoč v znesku 577,51 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 3. 8. 2018 do plačila. Ugotovilo je, da je bilo 8. 6. 2018 na območju policijske postaje zaradi toče poškodovano vozilo AUDI 3, s katerim je prišel na delo in je last njegove žene. Presodilo je, da Razlaga Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS št. 81/2000), po kateri se solidarnostna pomoč izplača, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji, presega pristojnosti komisije in pomeni nedovoljeno dopolnjevanje določb kolektivne pogodbe. Razen izjem, pravica do solidarnostne pomoči ni vezana na socialne razmere upravičenca.

2. Sodišče druge stopnje je soglašalo s presojo sodišča prve stopnje in dodalo, da je škoda tožniku nastala tudi na nepremičninah.

3. Toženka v predlogu za dopustitev revizije kot pomembno izpostavlja vprašanje, ali morata biti za izplačilo solidarnostne pomoči kumulativno izpolnjena dva pogoja, in sicer da nastane eden izmed v 4. točki 40. člena KPND določenih dogodkov in da se pri izplačilu hkrati upošteva tudi iz razlage KPND izhajajoč namen, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji ali pa za izplačilo solidarnostne pomoči zadostuje le eden izmed dogodkov, naštetih v 4. točki 40. člena KPND oziroma ali je res, da zgolj dejstvo, da se je dogodek zgodil, zadošča, da delavcu pripada solidarnostna pomoč.

4. Predlog je utemeljen.

5. Sodišče po prvem odstavku 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in naslednji) dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Sodišče dopusti revizijo zlasti v naslednjih primerih: če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča; če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če sodna praksa višjih sodišč ni enotna; ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa vrhovnega sodišča ni enotna.

6. Vrhovno sodišče ocenjuje, da so pogoji za dopustitev revizije iz 367.a člena ZPP glede postavljenega vprašanja izpolnjeni, zato je revizijo dopustilo.

7. Odločitev je bila sprejeta soglasno.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a
Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (2002) - KPnd - člen 40-4

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
25.05.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ3NTA1