<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep II DoR 252/2021

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilno-gospodarski oddelek, civilni senat
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2021:II.DOR.252.2021
Evidenčna številka:VS00049769
Datum odločbe:15.09.2021
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba II Cp 1370/2020
Datum odločbe II.stopnje:19.02.2021
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Karmen Iglič Stroligo (poroč.), Tomaž Pavčnik
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - izgubljeni dobiček - presoja višine odškodnine - zavrnitev predloga

Jedro

Predlog se zavrne.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je toženki naložilo plačilo 91.000,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 8. 6. 2017 dalje do plačila oziroma največ do višine prisojene glavnice, pri čemer je to obveznost razdelilo na pet enakih mesečnih (pravilno: letnih) obrokov po 18.320,00 EUR, in sicer prvi obrok zapade v 30-ih dneh po pravnomočnosti sodbe, vsak naslednji obrok pa v roku enega leta po zapadlosti predhodnega obroka (I. točka izreka). V presežku je tožbeni zahtevek zavrnilo (II. točka izreka) ter odločilo, da je tožnik v 15 dneh dolžan povrniti toženki njene stroške pravdnega postopka v znesku 3.916,31 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi (III. točka izreka).

2. Sodišče druge stopnje je toženkini pritožbi delno ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo v I. točki izreka tako, da je v prvi alineji črtalo besedilo "v primeru zamude", znesek, ki ga je toženka dolžna plačati tožniku pa je znižalo za 86.000,00 EUR (iz 91.600,00 EUR na 5.600,00 EUR), znesek vsakega od petih obrokov pa je znižalo za 17.200,00 (iz 18.320,00 EUR na 1.120,00 EUR); v II. točki izreka pa je zvišalo znesek pravdnih stroškov, ki jih je tožnik dolžan plačati toženki za 1.240,69 EUR (iz 3.916,31 EUR na 5.157,00 EUR). V ostalem je toženkino pritožbo in v celoti tožnikovo pritožbo zavrnilo ter v izpodbijanem, a nespremenjenem delu potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Odločilo je, da je tožnik dolžan v roku 15 dni povrniti toženki njene stroške pritožbenega postopka v znesku 839,25 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

3. Predlog za dopustitev revizije zoper sodbo sodišča druge stopnje vlaga tožnik. Predlaga dopustitev revizije zaradi odločitve o pravnih vprašanjih: 1) Ali sta sodišči prve in druge stopnje tožniku glede na specifičnost njegovega primera pravilno prisodili višino odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki glede na ustaljeno sodno prakso znaša 20 povprečnih mesečnih neto plač v času izdaje sodbe sodišča prve stopnje? 2) Ali sta sodišči prve in druge stopnje ravnali pravilno, ko pri presoji višine odškodnine nista odločali po prostem preudarku, saj bi bilo zaradi oddaljenosti dogodkov ugotavljanje višine odškodnine povezano z nesorazmernimi težavami in stroški? Sklicuje se na odločbe Vrhovnega sodišča II Ips 40/2019, II Ips 274/2016, II Ips 170/2016, II Ips 255/2016, II Ips 221/2017 in II Ips 130/2016.

4. Predlog ni utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da glede vprašanj, izpostavljenih v tožnikovem predlogu, niso podani pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP. Zato je njegov predlog zavrnilo (367.c člen ZPP). Tožnik, ki s predlogom ni uspel, sam krije svoje stroške postopka za dopustitev revizije (prvi odstavek 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP).

6. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, navedenem v uvodu sklepa. Odločbo je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
25.10.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDUxMTE2