<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilno-gospodarski oddelek, civilni senat

VSRS Sklep I R 34/2021
ECLI:SI:VSRS:2021:I.R.34.2021

Evidenčna številka:VS00046381
Datum odločbe:21.04.2021
Senat:Jan Zobec (preds.), mag. Rudi Štravs (poroč.), mag. Nina Betetto
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - videz nepristranskosti sodišča - sorodstveno razmerje med stranko v postopku in uslužbenko pristojnega sodišča - zemljiškoknjižni referent - manjše sodišče - ugoditev predlogu

Jedro

Ključno je, da z referentko, katere sin je stranka postopka, vsi vsakodnevno sodelujejo ter da gre za manjše sodišče z relativno majhnim številom zaposlenih. Te okoliščine predstavljajo tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi se določi Okrajno sodišče v Kopru.

Obrazložitev

1. Pred Okrajnim sodiščem v A. je med strankama v teku pravdni postopek zaradi motenja posesti in odvzema posesti na nepremičnini, ki se vodi pod opr. št. P 31/2021.

2. Predsednica tega sodišča je podala predlog za delegacijo pristojnosti. Navaja, da je bila zadeva dodeljena v reševanje sodnici A. A., ki je dne 22. 3. 2021 podala predlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča, ker je 4. toženec B. B., sin sodelavke, ki opravlja delo referentke v zemljiški knjigi. Z njo vsi vsakodnevno sodelujejo in se nikakor ne morejo izogniti objektivni nepristranskosti sodišča, saj so majhno sodišče z relativno majhnim številom zaposlenih. Dvom strank bi omajal zaupanje v sodišče. Predlaga, da Vrhovno sodišče skladno z določbo 67. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) določi drugo stvarno pristojno sodišče.

3. Predlog je utemeljen.

4. Vrhovno sodišče lahko na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi (67. člen Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP). Med druge tehtne razloge, ki lahko utemeljujejo delegacijo pristojnosti, se po prevladujoči sodni praksi štejejo tudi okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom v nepristranskost sodišča. Sodna praksa je zavzela stališče, da je lahko v primeru majhnega sodišča okrnjen videz njegove nepristranskosti, če je na njem zaposlena stranka ali njen zakonec oziroma sorodnik.1 Pred očmi je treba v teh primerih imeti vse okoliščine konkretnega primera.

5. Okoliščine, ki jih je navedlo sodišče v obravnavani zadevi, opisane v 2. točki tega sklepa, predstavljajo tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča. Po presoji Vrhovnega sodišča je za odločitev ključno, da z referentko, katere sin je stranka postopka, vsi vsakodnevno sodelujejo ter da gre za manjše sodišče z relativno majhnim številom zaposlenih. Za sojenje pa mora biti podana objektivna nepristranskost sodišča.

6. Vrhovno sodišče je zato predlogu ugodilo in kot pristojno sodišče za odločanje določilo Okrajno sodišče v Kopru.

7. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, navedenem v uvodu odločbe. Odločitev je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).

-------------------------------
1 Sklepi I R 80/2018 (tožnikova mama je sodna zapisničarka), I R 77/2019 (dolžnikova sestra je vodja vpisnika), I R 134/2013 (toženkina teta je referentka na sodišču), I R 77/2016 (tožnikova hči je strokovna sodelavka), I R 88/2017 (toženka je sodnica), I R 88/2009 (toženec je zunajzakonski partner sodnice) itd.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.07.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ4NzQ3