<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sklep VIII DoR 88/2017-7
ECLI:SI:VSRS:2017:VIII.DOR.88.2017.7

Evidenčna številka:VS00006743
Datum odločbe:22.11.2017
Opravilna številka II.stopnje:Sodba VDSS pdp 319/2017
Datum odločbe II.stopnje:31.08.2017
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Marjana Lubinič (poroč.), mag. Irena Žagar
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - nadomestilo za čas odsotnosti z dela - razlaga kolektivne pogodbe - predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanj:

- ali je za stranke kolektivne pogodbe obvezujoča razlaga kolektivne pogodbe, ki ni objavljena v Uradnem listu RS, ampak le v glasilih sindikata in združenja delodajalcev,

- ali se spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan šteje za "drug, neodložljiv dogodek" v smislu 38. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,

- ali bi moralo sodišče ne glede na veljavnost in obstoj razlage kolektivne pogodbe odločiti o zakonitosti ravnanja tožene stranke, ko je tožniku odrekla pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače v skladu s kolektivno pogodbo zaradi spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanj:

- ali je za stranke kolektivne pogodbe obvezujoča razlaga kolektivne pogodbe, ki ni objavljena v Uradnem listu RS, ampak le v glasilih sindikata in združenja delodajalcev,

- ali se spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan šteje za "drug, neodložljiv dogodek" v smislu 38. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,

- ali bi moralo sodišče ne glede na veljavnost in obstoj razlage kolektivne pogodbe odločiti o zakonitosti ravnanja tožene stranke, ko je tožniku odrekla odsotnost z nadomestilom plače v skladu s kolektivno pogodbo zaradi spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je naložilo toženki, da tožniku za 1. 9. 2016 prizna plačano odsotnost z dela z nadomestilom plače po 38. členu Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (v nadaljevanju Kolektivna pogodba). Štelo je, da mu to pravico daje Kolektivna pogodba oziroma razlaga te Kolektivne pogodbe, ki jo je sprejel Odbor za razlago Kolektivne pogodbe na 54. seji. Za neodložljiv dogodek, za katerega naj bi delavcu po 38. členu Kolektivne pogodbe pripadala odsotnost z dela z nadomestilom plače (ta pripada zaradi nege ožjega družinskega člana, aktivnega sodelovanje pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah, v primeru elementarnih nesreč, ob poroki, rojstvu otroka, smrti, selitvi, vpoklicu k vojaškim vajam, ki trajajo več kot 6 dni in zaradi drugih neodložljivih opravkov), je štelo tudi spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan.

2. Sodišče druge stopnje je sodbo sodišča prve stopnje spremenilo in zavrnilo zahtevek za priznanje pravice do odsotnosti z dela z nadomestilom plače. Obrazložilo je, da razlaga Kolektivne pogodbe (ki je odsotnost z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan uvrstila med "druge neodložljive dogodke") ni bila objavljena v Uradnem listu RS, zato za stranke Kolektivne pogodbe ni zavezujoča.

3. Tožnik je zoper pravnomočno sodbo vložil predlog za dopustitev revizije glede naslednjih pravnih vprašanj:

- ali je za stranke kolektivne pogodbe obvezujoča razlaga kolektivne pogodbe, ki ni objavljena v Uradnem listu RS, ampak le v glasilih sindikata in združenja delodajalcev,

- ali se spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan šteje za "drug, neodložljiv dogodek" v smislu 38. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,

- ali bi moralo sodišče ne glede na veljavnost in obstoj razlage kolektivne pogodbe odločiti o zakonitosti ravnanja tožene stranke, ko je tožniku odrekla odsotnost z nadomestilom plače v skladu s kolektivno pogodbo zaradi spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan.

4. Vrhovno sodišče po prvem odstavku 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in naslednji) dopusti revizijo, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava, ali za razvoj prava preko sodne prakse.

5. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za dopustitev revizije glede vprašanj, navedenih v izreku sklepa, zato je revizijo dopustilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (1994) - člen 38

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE1MzE5