<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS sklep VIII DoR 28/2015
ECLI:SI:VSRS:2015:VIII.DOR.28.2015

Evidenčna številka:VS3006407
Datum odločbe:22.04.2015
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Pdp 772/2014
Senat:mag. Ivan Robnik (preds.), Miran Blaha (poroč.), mag. Marijan Debelak
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - dopuščena revizija - solidarnostna pomoč - izpolnitev pogojev - rok

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je presodilo, da je tožena stranka dolžna tožnici izplačati 993,16 EUR kot solidarnostno pomoč zaradi daljše bolezni. Tožnica je bila od 1. 3. 2012 do 31. 5. 2012 v bolniškem staležu. S 1. 6. 2012 sta pričela veljati ZUJF in Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, s katerima so bile določbe o solidarnostni pomoči spremenjene. Za štetje rokov se ne more uporabiti 100. člen ZUP. Pravica tožnice je nastala s potekom trimesečnega bolniškega staleža, to je 31. 5. 2012, zato je upravičena do solidarnostne pomoči na podlagi KPND.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožene stranke zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Glede štetja rokov se ne moreta uporabiti ne 100. člen ZUP ne 62. člen OZ. Ni odločilno vprašanje izteka roka, ampak vprašanje pridobitve pravice, za katero materialni predpis določa pogoj vsaj trimesečne nezmožnosti za delo.

3. Tožena stranka predlaga, da se zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje dopusti revizija glede pravnih vprašanj:

- ali se pri ugotavljanju izpolnjevanja predpisanih pogojev za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči iz razloga daljše bolezni uporabljajo zakonske določbe o računanju rokov bodisi iz zakona o splošnem upravnem postopku bodisi iz Obligacijskega zakonika,

- ali je pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči odločilno vprašanje izteka trimesečnega roka ali vprašanje pridobitve pravice, za katero materialni predpis določa pogoj vsaj trimesečne nezmožnosti za delo,

- kdaj se šteje, da je delavec pridobil pravico do solidarnostne pomoči iz razloga daljše bolezni, za katero materialnopravni predpis določa pogoj vsaj trimesečne nezmožnosti za delo,

- ali se obdobje trimesečne nezmožnosti za delo zaradi bolezni konča s pretekom tistega dneva v mesecu, ki se po svoji številki ujema z dnem, ko je nastopila nezmožnost za delo zaradi bolezni oziroma če tega dneva v zadnjem mesecu ni, na zadnji dan v tem mesecu,

- ali se pravica do solidarnostne pomoči iz razloga daljše bolezni, za katero materialnopravni predpis določa pogoj, ki je vezan na potek časa, to je vsaj trimesečno nezmožnost za delo, pridobi z iztekom treh mesecev nezmožnosti za delo zaradi bolezni na zadnji dan predpisanega obdobja, ali pa šele prvi naslednji dan po izteku predpisanega obdobja trimesečne nezmožnosti za delo zaradi bolezni.

Izpodbijana sodba naj bi odstopala od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede štetja rokov nasploh (sodba III Ips 70/2005), pa tudi praksa višjih sodišč naj ne bi bila enotna (sklep Višjega sodišča v Ljubljani III Cp 930/2004), oziroma povsem v nasprotju z razlogi iz sklepa Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani Pdp 1696/2002, po katerih je treba zakonsko praznino glede štetja rokov na delovnopravnem področju zapolniti z ustrezno uporabo določb ZPP in ZUP. Primerov, kot je sporni, je bilo v javnem sektorju ob uvedbi ZUJF in Aneksa h KPND veliko, odločitve delodajalcev pa različne.

4. Predlog je utemeljen.

5. Po presoji Vrhovnega sodišča so podani razlogi za dopustitev revizije v smislu določb 367a. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Zato je sodišče glede vprašanja, kot je opredeljeno v izreku, revizijo dopustilo.


Zveza:

ZPP člen 367a.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.06.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDgwMDMy