<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep I R 133/2020
ECLI:SI:VSRS:2020:I.R.133.2020

Evidenčna številka:VS00042914
Datum odločbe:09.10.2020
Senat:Jan Zobec (preds.), Karmen Iglič Stroligo (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti sodišča - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopku - zemljiškoknjižni referent - ugoditev predlogu

Jedro

Okoliščine, da je prvi tožnik zaposlen na pristojnem okrajnem sodišču kot zemljiškoknjižni referent, ki s sodniki sodišča tudi strokovno sodeluje, druga tožnica pa je njegova žena, narekujejo prenos krajevne pristojnosti na drugo stvarno pristojno okrajno sodišče.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi se določi Okrajno sodišče v Ljutomeru.

Obrazložitev

1. Pred Okrajnim sodiščem v A. je v teku pravdni postopek zaradi plačila odškodnine v višini 895,06 EUR iz naslova materialne škode, ki naj bi po zatrjevanju tožnikov bila storjena na delu njunega vinograda oziroma mlademu nasadu vinske trte z neustreznim obdelovanjem sosednje nepremičnine.

2. Okrajno sodišče v A. je predlagalo delegacijo pristojnosti. Tehtnost razloga je utemeljilo s tem, da je drugi tožnik zaposlen kot zemljiškoknjižni referent na pristojnem okrajnem sodišču, prva tožnica pa je njegova žena. Ker gre za manjše sodišče (s približno le dvajset zaposlenimi), se zaposleni med seboj dnevno srečujejo in vsi trije sodniki z drugim tožnikom strokovno sodelujejo. Zato bi se pri nasprotni stranki lahko pojavil dvom v zakonito in nepristransko odločanje ter postopanje sodišča.

3. Predlog je utemeljen.

4. Po 67. členu Zakona o pravdnem postopku lahko Vrhovno sodišče na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi. Med druge tehtne razloge, ki lahko utemeljujejo delegacijo pristojnosti, se po ustaljeni sodni praksi1 štejejo tudi okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom v nepristranskost sodišča. Prav taka okoliščina je po prepričanju Vrhovnega sodišča tudi ta, da je prvi tožnik zaposlen na okrajnem sodišču kot zemljiškoknjižni referent, ki s sodniki pristojnega sodišča tudi strokovno sodeluje, druga tožnica pa je njegova žena. Navedena dejstva bi utegnila povzročiti dvom o korektnosti postopka in nepristranskosti odločanja in narekujejo prenos krajevne pristojnosti na drugo stvarno pristojno okrajno sodišče.

5. Ker je predlog utemeljen, je Vrhovno sodišče za odločanje v tej zadevi določilo drugo stvarno pristojno sodišče, in sicer Okrajno sodišče v Ljutomeru.

-------------------------------
1 Primerjaj sklepe Vrhovnega sodišča v zadevah I R 88/2017, I R 117/2019, I R 136/2015 in ostale.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
18.02.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ0ODc0