<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep I R 68/2020
ECLI:SI:VSRS:2020:I.R.68.2020

Evidenčna številka:VS00034287
Datum odločbe:22.05.2020
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Karmen Iglič Stroligo (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti sodišča - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopku - zapisnikarica - ugoditev predlogu

Jedro

Okoliščina, da je pravdna stranka (prva tožnica) zaposlena kot zapisnikarica na sodišču, ki bi bilo sicer pristojno za odločanje v tej zadevi, narekuje prenos krajevne pristojnosti na drugo stvarno pristojno okrožno sodišče.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi se določi Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu.

Obrazložitev

1. Pred Okrožnim sodiščem v Celju je v teku pravdni postopek P 491/2018 zaradi plačila odškodnin in rente.

2. Tretje toženka je predlagala delegacijo pristojnosti. Tehtnost razloga je utemeljila s tem, da je prva tožnica na tem sodišču zaposlena kot zapisnikarica. Navaja, da je predlagala tudi izločitev sodeče sodnice. Glede na zaposlitev prve tožnice tretja toženka dvomi v nepristranskost sodnice pri izvedbi pravdnega postopka.

3. Predlog je utemeljen.

4. Po 67. členu Zakona o pravdnem postopku lahko Vrhovno sodišče na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi. Med druge tehtne razloge, ki lahko utemeljujejo delegacijo pristojnosti, se po ustaljeni sodni praksi štejejo tudi okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom v nepristranskost sodišča. Prav taka okoliščina je po prepričanju Vrhovnega sodišča tudi ta, da je pravdna stranka (prva tožnica) zaposlena kot zapisnikarica1 na sodišču, ki bi bilo sicer pristojno za odločanje v tej zadevi.2 To pa narekuje prenos krajevne pristojnosti na drugo stvarno pristojno okrajno sodišče.

5. Ker je predlog utemeljen, je Vrhovno sodišče za odločanje v tej zadevi določilo drugo stvarno pristojno sodišče, in sicer Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu.

-------------------------------
1 Sodnica je v zvezi z zahtevo tretje toženke za njeno izločitev izjavila, da je na pripravljalnem naroku, ki se ga druga toženka ni udeležila, povedala, da je prva tožnica zaposlena pri tem sodišču kot zapisnikarica, da dela v glavni stavbi sodišča in ne na lokaciji pravdnega oddelka in da je ne pozna, saj pri njej ni nikoli pisala in ni imela z njo nobenih kontaktov, zato svoje izločitve takrat ni predlagala, stranki pa sta obrazložitev sprejeli brez pripomb. Ker pa je tretja toženka podala zahtevo za izločitev in ker je prva tožnica zaposlena na tem sodišču, pa je tudi sama predlagala svojo izločitev na podlagi 6. točke prvega odstavka 70. člena ZPP.
2 Primerjaj sklepe Vrhovnega sodišča I R 122/2019, I R 45/2019, I R 169/2018.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.11.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM3NDM2