<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X Ips 238/2017
ECLI:SI:VSRS:2017:X.IPS.238.2017

Evidenčna številka:VS00004137
Datum odločbe:13.09.2017
Opravilna številka II.stopnje:Sodba in sklep (I. točka) UPRS I U 1254/2016
Datum odločbe II.stopnje:14.03.2017
Senat:dr. Erik Kerševan (preds.), mag. Tatjana Steinman (poroč.), Brigita Domjan Pavlin
Področje:DAVKI - UPRAVNI SPOR
Institut:dovoljenost revizije - pomembno pravno vprašanje - neenotna sodna praksa - zelo hude posledice - trditveno in dokazno breme

Jedro

Zgolj sklicevanje na drugo zadevo sodišča prve stopnje, brez opredelitve konkretnega pravnega vprašanja in primerjave dejanskega stanja iz izpodbijane sodbe s sodno odločbo, od katere naj bi izpodbijana odločitev odstopala, za pogoj za dovoljenost revizije po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ne zadošča.

Posledice, na katere se revident sklicuje, niso neposredna posledica odločbe, ki jo je izpodbijal v tem upravnem sporu, temveč so posledica odločbe o odmeri dohodnine, ki pa ni predmet tega upravnega spora, zato pogoj za dovoljenost revizije iz 3. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ni izpolnjen.

Izrek

Revizija se zavrže.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s I. točko izpodbijane sodbe in sklepa na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) kot neutemeljeno zavrnilo tožbo tožeče stranke (v nadaljevanju revident) zoper odločbo Finančne uprave Republike Slovenije, št. DT 4210-888/2016-2 (07-100-02) z dne 18. 2. 2016, s katero je bila zavrnjena zahteva revidenta za odpravo ali spremembo odločbe o odmeri dohodnine št. DT 02-01490-0 z dne 27. 10. 2011 in št. DT 02-37266-1 z dne 31. 5. 2012 ter za ponovno odmero dohodnine za leti 2010 in 2011, ki jo je revident vložil dne 28. 1. 2016. Z drugo točko izpodbijane sodbe in sklepa pa je na podlagi 6. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1 kot nedovoljeno zavrglo tožbo revidenta zoper sklep Finančne uprave Republike Slovenije, št. DT 4210-888/2016-5 (07-100-02) z dne 21. 3. 2016.

2. Zoper prvo točko navedene pravnomočne sodbe in sklepa je revident vložil revizijo. Njeno dovoljenost utemeljuje z razlogi iz 2. in 3. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1. Zatrjuje zmotno uporabo materialnega prava, kršitve pravil postopka in človekovih pravic. Predlaga, naj Vrhovno sodišče spremeni izpodbijani upravni akt.

3. Revizija ni dovoljena.

4. Po drugem odstavku 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če je izpolnjen eden izmed tam navedenih pogojev. Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča RS je trditveno in dokazno breme o izpolnjevanju teh pogojev na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti. Vrhovno sodišče glede na značilnost tega pravnega sredstva ter svoj položaj in temeljno funkcijo v sodnem sistemu svojih odločitev o tem, da revizija ni dovoljena, podrobneje ne razlaga.1

5. Po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju ali če odločba sodišča prve stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali če v sodni praksi sodišča prve stopnje o tem vprašanju ni enotnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločilo. Kakšne so sicer zahteve za to, da se neko pravno vprašanje upošteva kot izpolnjevanje pogoja za dovoljenost revizije in kako mora biti izkazana neenotna sodna praksa sodišč prve stopnje, izhaja iz ustaljene prakse Vrhovnega sodišča.2

6. Revident glede dovoljenosti navaja, da revizijo vlaga iz razloga, da sodba sodišča prve stopnje odstopa od sodne prakse sodišča prve stopnje glede pravnih vprašanj, ki so bistvena za odločitev, kar pomeni, da v sodni praksi sodišča prve stopnje o tem pravnem vprašanju ni enotnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločalo. Pri tem se sklicuje na odločitev sodišča prve stopnje v zadevi I U 718/2009 z dne 9. 3. 2010. V nadaljevanju pa te navedbe ne konkretizira. Navaja le revizijske razloge in svoje nestrinjanje s tem, da glavna obravnava pred sodiščem prve stopnje ni bila izvedena. Pravnega vprašanja, glede katerega pričakuje odločitev Vrhovnega sodišča in glede katerega naj bi bila sodna praksa sodišča prve stopnje neenotna, pa sploh ne navede. Zgolj sklicevanje na zadevo I U 718/2009 z dne 9. 3. 2010, v kateri je sicer sodišče prve stopnje tožbi ugodilo in odločbo upravnega organa, s katero je ta zavrnil zahtevek tožnika za razveljavitev oziroma odpravo odločbe o odmeri dohodnine od dobička iz kapitala, odpravilo, brez opredelitve konkretnega pravnega vprašanja in primerjave dejanskega stanja iz izpodbijane sodbe s sodno odločbo, od katere naj bi izpodbijana odločitev odstopala, za pogoj za dovoljenost revizije po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ne zadošča.3 Vrhovno sodišče je v svojih odločbah tudi že večkrat pojasnilo, da samo navedba revizijskih razlogov in njihova obrazložitev brez natančne in konkretne opredelitve pomembnega vprašanja glede na vsebino zadeve za dovoljenost revizije ne zadošča.4 Zato revident pogoja za dovoljenosti revizije po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ni izkazal.

7. Tudi pogoj za dovoljenost revizije iz 3. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1 po presoji Vrhovnega sodišča v tem primeru ni izpolnjen. Po tej določbi ZUS-1 je revizija dovoljena, če ima odločitev, ki se izpodbija v upravnem sporu, zelo hude posledice za stranko. Zelo hude posledice kot pogoj za dovoljenost revizije so pravni standard, katerega izpolnjevanje je treba ugotavljati v vsakem primeru posebej, zato mora revident upoštevaje pravilo o trditvenem in dokaznem bremenu in ustaljeno upravnosodno prakso5 opisane posledice in razloge, zaradi katerih so te posledice zanj zelo hude, tudi izkazati.

8. Revident v zvezi s tem pogojem navaja, da bo imela odločitev v obravnavani zadevi zanj zelo hude posledice. Od leta 2011 je upokojen in prejema pokojnino v višini 642,61 EUR, od tega ime obveznost preživnine za sina v višini 120,00 EUR, tako da mu ostane za preživetje 495,10 EUR. Ker ima revident večjo družino, je na podlagi odločitve tega sodnega postopka ogroženo preživljanje njega in njegovih bližnjih. Posledice, na katere se revident sklicuje, niso neposredna posledica odločbe, ki jo je izpodbijal v tem upravnem sporu, temveč so posledica odločbe o odmeri dohodnine, ki pa ni predmet tega upravnega spora. Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča morajo biti zatrjevane zelo hude posledice kot razlog za dovoljenost revizije neposredna posledica akta, ki je predmet upravnega spora .6

9. Ker revident ni izkazal izpolnjevanja nobenega od uveljavljanih pogojev za dovoljenost revizije iz drugega odstavka 83. člena ZUS-1, je Vrhovno sodišče revizijo zavrglo kot nedovoljeno na podlagi 89. člena ZUS-1.

-------------------------------
1 Razlogi za to so pojasnjeni v sodbi X Ips 420/2014 z dne 2. 12. 2015.
2 Npr. sklepi VSRS X Ips 286/2008 z dne 19. 6. 2008, X Ips 592/2007 z dne 21. 5. 2009, X Ips 189/2009 z dne 4. 6. 2009, X Ips 660/2008 z dne 14. 11. 2010, X Ips 301/2010 z dne 5. 5. 2011, X Ips 64/2014 z dne 18. 9. 2014.
3 Prim. odločbe Vrhovnega sodišča RS v zadevah X Ips 380/2014, X Ips 130/2015, X Ips 302/2015, X Ips 138/2016, X Ips 6/2017 in druge.
4 Enako odločbe Vrhovnega sodišča RS v zadevah X Ips 135/2009, X Ips 359/2010, V Ips 346/2011, X Ips 90/2012, X Ips 246/2012, X Ips 92/2013, X Ips 206/2015 in X Ips 248/2016.
5 Prim. odločbe Vrhovnega sodišča RS v zadevah X Ips 535/2007, X Ips 97/2009, X Ips 428/2009, X Ips 477/2009, X Ips 168/2010, X Ips 273/2010.
6 Glej npr. sklepe X Ips 24/2014, X Ips 273/2014, X Ips 60/2015, X Ips 170/2015.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o upravnem sporu (2006) - ZUS-1 - člen 83, 83/2, 83/2-3

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEzNjc3