<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 32/2012
ECLI:SI:VSRS:2012:III.IPS.32.2012

Evidenčna številka:VS4002069
Datum odločbe:17.07.2012
Opravilna številka II.stopnje:VSM I Cpg 10/2012
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:nedovoljenost revizije - zavrženje revizije - nepopolno pooblastilo - skupno zastopanje

Jedro

Pri pravnih osebah je lahko zastopanje skupno ali posamično. Kdo je zakoniti zastopnik, je v vsakem posameznem primeru razvidno iz zakona, ki ureja položaj pravnih oseb, in iz sodnega registra, v katerega je pravna oseba vpisana.

Sodišče pazi na obstoj upravičenosti za zastopanje po uradni dolžnosti ves čas postopka (80. člen ZPP). Ker je pooblastilo podpisala le članica uprave sama in torej ni podpisano s strani vseh oseb, upravičenih za zastopanje, revizija ni dovoljena.

Izrek

Revizija se zavrže.

Tožeča stranka mora v 15 dneh od vročitve te odločbe toženi stranki povrniti stroške revizijskega postopka v višini 1.487,16 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za plačilo 200.902,70 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki jih je tožeča stranka zahtevala od tožene stranke. Sodišče druge stopnje je prvostopenjsko sodbo potrdilo.

2. Zoper sodbo sodišča druge stopnje vlaga tožeča stranka revizijo zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Predlaga, da revizijsko sodišče reviziji ugodi in sodbi sodišč prve in druge stopnje razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

3. Revizija ni dovoljena.

4. Za vložitev izrednih pravnih sredstev mora odvetnik predložiti novo pooblastilo (drugi odstavek 95. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP). Obvezno zastopanje ne pride v poštev le tedaj, ko ima stranka ali njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški državni izpit (četrti odstavek 86. člena ZPP).

5. Pri pravnih osebah je lahko zastopanje skupno ali posamično. Kdo je zakoniti zastopnik, je v vsakem posameznem primeru razvidno iz zakona, ki ureja položaj pravnih oseb, in iz sodnega registra, v katerega je pravna oseba vpisana. Pooblaščenec tožeče stranke je reviziji predložil pooblastilo z dne 26. 4. 2012, ki ga je podpisala članica uprave J. V.. Iz Poslovnega registra Slovenije izhaja, da J. V. tožečo stranko zastopa skupaj s predsednikom uprave ali prokuristom, nobeden izmed njiju pa pooblastila za vložitev revizije ni podpisal.

6. Sodišče pazi na obstoj upravičenosti za zastopanje po uradni dolžnosti ves čas postopka (80. člen ZPP). Ker je pooblastilo podpisala le članica uprave sama in torej ni podpisano s strani vseh oseb, upravičenih za zastopanje, revizija ni dovoljena, zato jo je Vrhovno sodišče na podlagi drugega odstavka 374. člena ZPP zavrglo.

7. Na podlagi prvega odstavka 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP je Vrhovno sodišče odločilo, da tožeča stranka sama krije svoje stroške revizijskega postopka. Tožeči stranki je dolžna povrniti 1.239,30 EUR stroškov odgovora na revizijo z 20 % DDV v višini 247,86 EUR, skupaj 1.487,16 EUR.


Zveza:

ZPP člen 80, 86, 86/4, 95, 95/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
17.09.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ2OTMz