<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep I Up 130/2015

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Upravni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2015:I.UP.130.2015
Evidenčna številka:VS1015214
Datum odločbe:14.09.2015
Opravilna številka II.stopnje:Sklepi UPRS I U 321/2015, I U 421/2015, I U 479/2015
Senat:Peter Golob
Področje:UPRAVNI SPOR - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:pritožba osebe brez procesne sposobnosti - brez odobritve zakonitega zastopnika

Jedro

Sodišče pritožbo, ki jo vloži oseba, ki nima procesne sposobnosti in jo njen zakoniti zastopnik ne odobri, zavrže kot nedovoljeno.

Izrek

I. Zadeve, ki se pri Vrhovnem sodišču vodijo kot I Up 130/2015, I Up 131/2015 in I Up 180/2015 se združijo v skupno obravnavo in odločanje tako, da postane osnovni spis I Up 130/2015.

II. Pritožbe se zavržejo.

Obrazložitev

1. Zoper sklepe sodišča prve stopnje, navedene v uvodu tega sklepa, s katerimi je sodišče prve stopnje zavrglo tožnikove pritožbe in predloge za postavitev začasnega zastopnika je tožnik (v nadaljevanju pritožnik) sam vložil pritožbe, v katerih je predlagal tudi postavitev začasnega zastopnika.

K I. točki izreka:

2. Ker gre v obravnavanih zadevah za več postopkov o istem predmetu, saj pritožnik z isto vlogo in v vseh primerih z vsebinsko povsem enakimi razlogi izpodbija sklepe, izdane na isti pravni podlagi in ob bistveno enakem dejanskem stanju, in ker sta v vseh primerih isti tudi stranki spora, so izpolnjeni pogoji za združitev postopkov. Zato je Vrhovno sodišče – ob upoštevanju načela pospešitve in ekonomičnosti postopka iz prvega odstavka 11. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena Zakon o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) – smiselno uporabilo določbo prvega odstavka 42. člena ZUS-1 in v uvodu navedene zadeve združilo v skupno obravnavo in odločanje.

K II. točki izreka:

3. Pritožbe niso dovoljene.

4. Pritožnik je obravnavane pritožbe vložil sam, čeprav za opravljanje dejanj v sodnih postopkih ni pravdno oziroma procesno sposoben. Iz pritožbenih navedb in podatkov spisov izhaja, da je pritožnik polnoletna oseba, ki mu je bila s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani N 53/2011 z dne 18. 5. 2012, zaradi kverulantstva delno odvzeta poslovna sposobnost, in sicer za vse aktivnosti povezane s sodnimi, upravnimi in drugimi uradnimi postopki, s čimer je izgubil tudi pravdno sposobnost (prvi odstavek 77. člena ZPP).

5. Z 2. točko izreka odločbe CSD Domžale, št. 12211-8/2012-9 z dne 22. 9. 2014 v zvezi z odločbama Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 12007-41/2014/4 z dne 16. 12. 2014 in št. 12007-41/2014/16 12. 5. 2015 pa je bil za pritožnikovega stalnega skrbnika imenovan CSD Domžale, ki se v skladu s prvim odstavkom 192. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih šteje za pritožnikovega zakonitega zastopnika.

6. V skladu s prvim odstavkom 78. člena ZPP stranko, ki nima pravdne sposobnosti, zastopa njen zakoniti zastopnik, ki je določen z zakonom ali z aktom, ki ga izda organ, pristojen za socialne zadeve, na podlagi zakona. Vrhovno sodišče je z dopisom z dne 28. 8. 2015 na podlagi 81. člena ZPP CSD Domžale kot pritožnikovega zakonitega zastopnika pozvalo, da se izjasni glede vloženih pritožb. CSD Domžale je z dopisom, št. 12213-158/2014-5 z dne 7. 9. 2015, Vrhovno sodišče obvestil, da pritožb ne odobrava.

7. Po določbi četrtega odstavka 343. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 je pritožba nedovoljena, če jo vloži nekdo, ki nima te pravice. Ker pritožnikov zakoniti zastopnik vloženih pritožb ni odobril, je pritožbe vložila oseba, ki te pravice nima.

8. Vrhovno sodišče je zato pritožbe na podlagi 346. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 kot nedovoljene zavrglo.

9. Glede na pojasnjene okoliščine obravnavanega primera predlogi za postavitev začasnega zastopnika na drugačno odločitev ne morejo vplivati.

10. O zadevah je odločal sodnik poročevalec na podlagi prvega odstavka 346. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1, ki določa, da lahko nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom že sodnik poročevalec, če se ob preizkusu ugotovi, da je pritožba nedovoljena.


Zveza:

ZUS-1 člen 22, 22/2. ZPP člen 77, 77/1, 78, 78/1, 81. ZZZDR člen 192.

Pridruženi dokumenti:*

Opr. št: I Up 150/2015, ECLI:SI:VSRS:2015:I.UP.150.2015

Opr. št: I Up 151/2015, ECLI:SI:VSRS:2015:I.UP.151.2015

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
18.02.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg3ODY0