<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilno-gospodarski oddelek, civilni senat

VSRS Sklep I R 159/2021
ECLI:SI:VSRS:2021:I.R.159.2021

Evidenčna številka:VS00051541
Datum odločbe:17.11.2021
Senat:mag. Nina Betetto (preds.), mag. Rudi Štravs (poroč.), dr. Ana Božič Penko
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost - dvom v nepristanskost sojenja - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku - vodja vpisnika - ugoditev predlogu

Jedro

Okoliščini, da ima dolžnica neomejen vpogled in možnost delovanja v elektronskem I - vpisniku ter majhnost kolektiva, bi utegnili pri upniku vzbuditi vtis pristranskosti, hkrati pa bi to lahko negativno vplivalo na percepcijo javnosti o nevtralnosti in s tem objektivni nepristranskosti odločanja v postopku.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi se določi Okrajno sodišče v Kopru.

Obrazložitev

1. Okrajno sodišče v A. je v izvršilni zadevi VL 60242/2021 Vrhovnemu sodišču predlagalo, naj na podlagi 67. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) za odločanje določi drugo stvarno pristojno sodišče. Pojasnilo je, da je dolžnica zaposlena na Okrajnem sodišču v A., in sicer opravlja dela in naloge vodje vpisnika na izvršilnem oddelku in vodje vpisnika na nepravdnem oddelku. Poleg ostalih nalog, ki jih opravlja, ima tudi neomejen vpogled do elektronskega I – vpisnika, torej tudi vpogled in možnost delovanja na „lastni“ zadevi. Predlagatelj dalje navaja, da gre za majhen kolektiv in so vsi zaposleni, vključno s sodnicama, ki rešujeta izvršilne zadeve, z vodjo vpisnika v vsakodnevnem stiku. Zaradi varovanja zaupanja obeh strank ter javnosti v nepristransko delo sodišča predlaga določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

2. Predlog je utemeljen.

3. Vrhovno sodišče lahko na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi (67. člen ZPP). Drug tehten razlog, ki lahko utemeljuje delegacijo pristojnosti po 67. členu ZPP, je po ustaljeni sodni praksi tudi zahteva po objektivni nepristranskosti sodišča. Ta naj izključi okoliščine, ki bi, upoštevaje kriterij razumnega opazovalca, lahko omajale zaupanje javnosti v nepristranskost sodišč nasploh kot tudi zaupanje strank v nepristranskost sojenja v konkretni zadevi.

4. Vrhovno sodišče ugotavlja, da okoliščine, ki jih je navedlo sodišče, predstavljajo tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča. Okoliščini, da ima dolžnica neomejen vpogled in možnost delovanja v elektronskem I – vpisniku ter majhnost kolektiva, bi utegnili pri upniku vzbuditi vtis pristranskosti, hkrati pa bi to lahko negativno vplivalo na percepcijo javnosti o nevtralnosti in s tem objektivni nepristranskosti odločanja v postopku.

5. Predlagatelj je tudi navedel, da je za Okrajno sodišče v A., Okrajno sodišče v B. ter Okrajno sodišče v C. oblikovan enoten izvršilni oddelek, ki ga vodi sodnica, ki so ji v delo dodeljene tudi zadeve na Okrajnem sodišču v A. Vodja tega oddelka tako občasno prihaja na delo v A. in je v stiku z vodjo vpisnika. Vrhovno sodišče je zato na podlagi vsega navedenega predlogu ugodilo in za odločanje v tej zadevi določilo Okrajno sodišče v Kopru.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
21.12.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDUyODYw