<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep I R 96/2021

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilno-gospodarski oddelek, civilni senat
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2021:I.R.96.2021
Evidenčna številka:VS00048424
Datum odločbe:11.08.2021
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), mag. Nina Betetto (poroč.), Karmen Iglič Stroligo
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - zapuščinski postopek - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti sodišča - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopku - zapisnikarica - ugoditev predlogu

Jedro

Okoliščina, da je dedinja po pokojnem tožniku, ki bo stopila v njegov procesni položaj, zaposlena ravno na civilnem oddelku pristojnega sodišča in ima tesnejše oziroma prijateljske stike s sodniki na oddelku, narekuje prenos krajevne pristojnosti na drugo stvarno pristojno okrajno sodišče.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi se določi Okrajno sodišče v Piranu.

Obrazložitev

Dosedanji potek postopka

1. Okrajno sodišče v Kopru je Vrhovnemu sodišču predlagalo delegacijo pristojnosti na podlagi 67. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP). V obravnavani zadevi je bila 22. 5. 2019 že izdana sodba na podlagi pripoznave, ki je bila s sklepom Višjega sodišča v Kopru I Cp 475/2019 z dne 21. 4. 2020 razveljavljena in zadeva vrnjena sodišču prve stopnje v novo sojenje. 16. 1. 2021 je tožnik umrl. Zapuščinski postopek še ni pravnomočno zaključen, iz podatkov zapuščinskega spisa pa izhaja, da kot njegova dediča nastopata A. A. in B. B. A. A. je zaposlena kot sodna zapisnikarica na civilnem oddelku Okrajnega sodišča v Kopru, kjer sodeluje v pravdnih zadevah, zaradi česar je v vsakodnevnem stiku z vsemi sodnicami pravdnega oddelka, z nekaterimi je tudi v tesnejših prijateljskih odnosih. Po mnenju sodišča bi ta okoliščina lahko okrnila percepcijo o nevtralnosti in neodvisnosti pristojnega sodišča pri odločanju v obravnavani zadevi.

Odločitev o predlogu

2. Vrhovno sodišče lahko na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi (67. člen ZPP). Med druge tehtne razloge v smislu navedene zakonske določbe je šteti tudi zahtevo po objektivni nepristranskosti sodišča, ki je povezana s percepcijo javnosti in udeležencev postopka o nepristranskosti vseh sodnikov pristojnega sodišča. V sodni praksi je ustaljeno stališče, da kadar kot ena od strank postopka nastopa oseba, zaposlena pri pristojnem sodišču, to lahko predstavlja utemeljen razlog za prenos pristojnosti, pri čemer se upošteva zlasti velikost sodišča, povezanost med zaposlenimi, narava zadeve in podobno.1

3. Prav taka okoliščina je po prepričanju Vrhovnega sodišča tudi ta, da je dedinja po pokojnem tožniku, ki bo stopila v njegov procesni položaj, zaposlena ravno na civilnem oddelku pristojnega sodišča in ima tesnejše oziroma prijateljske stike s sodniki na oddelku. To narekuje prenos krajevne pristojnosti na drugo stvarno pristojno okrajno sodišče. Vrhovno sodišče je zato odločilo, da se za odločanje v tej zadevi določi Okrajno sodišče v Piranu.

4. Senat je odločitev sprejel soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).

-------------------------------
1 Prim. sklepe Vrhovnega sodišča I R 97/2008, I R 102/2012, I R 61/2013, I R 130/2016, I R 188/2019, I R 68/2020, I R 95/2021 in številne druge.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
13.09.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDUwMzU2